Indie – Rádžasthán – Sultánovy paláce
15. 10. - 29. 10. 2024
 • 15. 10. - 29. 10. 2024
15 dní
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
69990 Kč

Indie – Rádžasthán – Sultánovy paláce

Pouštní pevnosti, paláce a jezera jako vzpomínky na lesk a minulost bývalého knížecího státu Vám umožní splinit si jakékoliv přestavy o Indii.

Termíny a cena
15. 10. - 29. 10. 2024 | 69 990 Kč
 • kouzelná atmosféra honosných rádžasthánských paláců
 • nasajete vůni Orientu v zemi kontrastů
 • navštívíte jedinečné velbloudí město Bíkanér
 • navštívíte mramorový skvost světové architektury - Tádž Mahal
Rozšířený program - vstup

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Dillí.
 • 2. den DILLÍ - MANDAVA
  Přílet do Dillí v ranních hodinách. Přejezd do Mandavy, tržního městečka založeného v 18. století v regionu Šekhavati. Ubytování, nocleh.
 • 3. den MANDAVA - BÍKÁNÉR
  Snídaně. Dopoledne prohlídka Mandavy, známé rodinnými sídly předních indických průmyslníků a kupců. Tyto rozlehlé starobylé havélí, které vznikaly od konce 18. do začátku 20. století, se vyznačují bohatou freskovou výzdobou na zdech. Po obědě následuje přejezd do Bíkánéru, založeného v roce 1486 a známého jako velbloudí město Rádžasthánu. Město nejvíce prosperovalo díky strategické poloze na pozemní obchodní karavanní cestě do Střední Asie a Číny. V pozdním odpoledni prohlídka města včetně pevnosti Džúnágarh a chrámu Karni Mata, kde jsou uctívány tisíce posvátných krys. Nocleh.
 • 4. den DŽAISALMÉR
  Snídaně. Odjezd do Džaisalméru neboli Zlatého města, podle barev hradeb při zapadajícím slunci. Ubytování. V pozdním odpoledni gurmánská procházka městem s možností ochutnávek místních specialit. Nocleh.
 • 5. den DŽAISALMÉR
  Snídaně. Následuje prohlídka města. Navštívíte místní pevnost z 12. století postavenou rádžputským vládcem Džajsalou. Následuje krátká zastávka u jezera Gadi Sagar. Po obědě následuje výlet do Velké Thárské pouště s krátkým safari na velbloudech po písečných dunách. Speciální večeře s tradičním tanečním vystoupením. Nocleh.
 • 6. den DŽÓDHPUR
  Snídaně. Odjezd do Džódhpuru, známého též jako modré město Rádžasthánu. Ubytování. Po obědě prohlídka města včetně pevnosti Mehrángarh, považované za nejmohutnější rádžasthánskou pevnost, tyčící se na 125 m vysoké skále nad městem. Okázalé královské komnaty této pevnosti též slouží jako muzeum. Následuje prohlídka mramorového pomníku Džasvant Tháda, vystavěného mahárádžovi Džasvantu Singhovi II, který se zasloužil o přívod vody do této původně vyprahlé oblasti a tím přinesl městu rozkvět a bohatství. Nocleh.
 • 7. den UDAJPUR
  Snídaně. Odjezd do Udajpuru. Cestou zastávka v bišnojské vesnici s ukázkou tradičního způsobu života původních kmenů. Další zastávka nás zavede do Ranakpuru, který je jedním z největších džinských chrámů v Indii. Stavba tohoto komplexu započala počátkem 14. století. Příjezd do Udajpuru. Ubytování, nocleh.
 • 8. den UDAJPUR
  Snídaně. Prohlídka Udajpuru, romantického města též nazývaného Benátky Východu. Město s mnoha umělými jezírky je známé svými luxusními královskými residencemi. Prohlídnete si Městský palác, největší palácový komplex v Rádžasthánu. Výlet lodí na ostrov Džagmandir, s návštěvou ostrovního paláce. Návrat na hotel. Nocleh.
 • 9. den PUŠKAR
  Snídaně s následným odjezdem do Puškaru, který je znám jako centrum obchodu s dobytkem, koňmi a velbloudy. Každoročně na podzim se toto město přemění na obrovské tržiště a přivítá tisíce poutníků, obchodníků a turistů připravených zhlédnout tuto podívanou a rozroste se o nové kempy a stanoviště. Trh je dnes považován za největší svého druhu v Asii. Název města vznikl spojením slov květina a ruka a dle legendy je vznik připisován Stvořiteli Bráhmovi, jenž ze svých rukou upustil okvětní plátky do místních jezer. Život v Puškaru se dnes soustřeďuje kolem místních bazarů, ghátů a údajně až 400 chrámů. Po obědě prohlídka města s návštěvou Bráhmova chrámu, považovaného za jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovi. Zastávka u posvátného Puškarského jezera s přilehlými gháty, kde zbožní hinduisté vykonávají alespoň jednou do roka očistnou koupel od svých hříchů. Nocleh.
 • 10. den DŽAJPUR
  Snídaně. Následuje odjezd do hlavního města státu Rádžasthán, známého jako Růžové město díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické Silp ašástry, prvního světového architektonického kodexu. Ubytování. Po obědě prohlídka města s návštěvou pozoruhodné astronomické observatoře Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.
 • 11. den DŽAJPUR
  Snídaně. Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nocleh v Džajpuru.
 • 12. den ABHANERI - FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA
  Snídaně. Odjezd do Ágry. Cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské studny z 12. století v Abhaneri. Původní pojmenování tohoto městečka Abha Nagri neboli města jasu se díky špatné výslovnosti změnilo na současný název. Další zastávka je v bývalém sídelním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískovce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Díváníchás. Příjezd do Ágry. Ubytování, nocleh.
 • 13. den ÁGRA - DILLÍ
  Brzy ráno prohlídka skvostu světové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považována za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Přilehlé zahrady symbolizují ráj, do kterého Mumtáz po své smrti vstoupila. Po snídani návštěva Červené pevnosti s mramorovými pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce. Odpoledne návrat do Dillí. Ubytování, nocleh.
 • 14. den DILLÍ
  Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, prohlídka areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem ze 4. století a zříceninami mešity. Večer transfer na letiště. Odlet do Prahy.
 • 15. den PŘÍLET DO PRAHY
  Přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
15. 10. - 29. 10. 2024 volno 15 dní / 12 nocí 1 69 990,-

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • 12x nocleh se snídaní dle programu v hotelech 3* - 4*
 • 12x oběd
 • transfery a program dle itineráře včetně vstupů
 • průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

Cena nezahrnuje:

 • vstupní vízum do Indie 1.100,– Kč
 • fakultativní výlety nad rámec programu
 • bakšišné 30,- USD
 • cestovní pojištění

Informace o ceně:

Minimum: 16 osob

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY
  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Dillí.
 • 2. DILLÍ - MANDAVA
  Přílet do Dillí v ranních hodinách. Přejezd do Mandavy, tržního městečka založeného v 18. století v regionu Šekhavati. Ubytování, nocleh.
 • 3. MANDAVA - BÍKÁNÉR
  Snídaně. Dopoledne prohlídka Mandavy, známé rodinnými sídly předních indických průmyslníků a kupců. Tyto rozlehlé starobylé havélí, které vznikaly od konce 18. do začátku 20. století, se vyznačují bohatou freskovou výzdobou na zdech. Po obědě následuje přejezd do Bíkánéru, založeného v roce 1486 a známého jako velbloudí město Rádžasthánu. Město nejvíce prosperovalo díky strategické poloze na pozemní obchodní karavanní cestě do Střední Asie a Číny. V pozdním odpoledni prohlídka města včetně pevnosti Džúnágarh a chrámu Karni Mata, kde jsou uctívány tisíce posvátných krys. Nocleh.
 • 4. DŽAISALMÉR
  Snídaně. Odjezd do Džaisalméru neboli Zlatého města, podle barev hradeb při zapadajícím slunci. Ubytování. V pozdním odpoledni gurmánská procházka městem s možností ochutnávek místních specialit. Nocleh.
 • 5. DŽAISALMÉR
  Snídaně. Následuje prohlídka města. Navštívíte místní pevnost z 12. století postavenou rádžputským vládcem Džajsalou. Následuje krátká zastávka u jezera Gadi Sagar. Po obědě následuje výlet do Velké Thárské pouště s krátkým safari na velbloudech po písečných dunách. Speciální večeře s tradičním tanečním vystoupením. Nocleh.
 • 6. DŽÓDHPUR
  Snídaně. Odjezd do Džódhpuru, známého též jako modré město Rádžasthánu. Ubytování. Po obědě prohlídka města včetně pevnosti Mehrángarh, považované za nejmohutnější rádžasthánskou pevnost, tyčící se na 125 m vysoké skále nad městem. Okázalé královské komnaty této pevnosti též slouží jako muzeum. Následuje prohlídka mramorového pomníku Džasvant Tháda, vystavěného mahárádžovi Džasvantu Singhovi II, který se zasloužil o přívod vody do této původně vyprahlé oblasti a tím přinesl městu rozkvět a bohatství. Nocleh.
 • 7. UDAJPUR
  Snídaně. Odjezd do Udajpuru. Cestou zastávka v bišnojské vesnici s ukázkou tradičního způsobu života původních kmenů. Další zastávka nás zavede do Ranakpuru, který je jedním z největších džinských chrámů v Indii. Stavba tohoto komplexu započala počátkem 14. století. Příjezd do Udajpuru. Ubytování, nocleh.
 • 8. UDAJPUR
  Snídaně. Prohlídka Udajpuru, romantického města též nazývaného Benátky Východu. Město s mnoha umělými jezírky je známé svými luxusními královskými residencemi. Prohlídnete si Městský palác, největší palácový komplex v Rádžasthánu. Výlet lodí na ostrov Džagmandir, s návštěvou ostrovního paláce. Návrat na hotel. Nocleh.
 • 9. PUŠKAR
  Snídaně s následným odjezdem do Puškaru, který je znám jako centrum obchodu s dobytkem, koňmi a velbloudy. Každoročně na podzim se toto město přemění na obrovské tržiště a přivítá tisíce poutníků, obchodníků a turistů připravených zhlédnout tuto podívanou a rozroste se o nové kempy a stanoviště. Trh je dnes považován za největší svého druhu v Asii. Název města vznikl spojením slov květina a ruka a dle legendy je vznik připisován Stvořiteli Bráhmovi, jenž ze svých rukou upustil okvětní plátky do místních jezer. Život v Puškaru se dnes soustřeďuje kolem místních bazarů, ghátů a údajně až 400 chrámů. Po obědě prohlídka města s návštěvou Bráhmova chrámu, považovaného za jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovi. Zastávka u posvátného Puškarského jezera s přilehlými gháty, kde zbožní hinduisté vykonávají alespoň jednou do roka očistnou koupel od svých hříchů. Nocleh.
 • 10. DŽAJPUR
  Snídaně. Následuje odjezd do hlavního města státu Rádžasthán, známého jako Růžové město díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické Silp ašástry, prvního světového architektonického kodexu. Ubytování. Po obědě prohlídka města s návštěvou pozoruhodné astronomické observatoře Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.
 • 11. DŽAJPUR
  Snídaně. Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nocleh v Džajpuru.
 • 12. ABHANERI - FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA
  Snídaně. Odjezd do Ágry. Cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské studny z 12. století v Abhaneri. Původní pojmenování tohoto městečka Abha Nagri neboli města jasu se díky špatné výslovnosti změnilo na současný název. Další zastávka je v bývalém sídelním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískovce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Díváníchás. Příjezd do Ágry. Ubytování, nocleh.
 • 13. ÁGRA - DILLÍ
  Brzy ráno prohlídka skvostu světové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považována za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Přilehlé zahrady symbolizují ráj, do kterého Mumtáz po své smrti vstoupila. Po snídani návštěva Červené pevnosti s mramorovými pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce. Odpoledne návrat do Dillí. Ubytování, nocleh.
 • 14. DILLÍ
  Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, prohlídka areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem ze 4. století a zříceninami mešity. Večer transfer na letiště. Odlet do Prahy.
 • 15. PŘÍLET DO PRAHY
  Přílet do Prahy.
,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie