Důležité informace před cestou

Rozměry země javorového listu jsou šokující. Víte, že Kanada je druhý největší stát na světě? Stejně jako USA i Kanada se může pyšnit jak vlnami Atlantiku na východě, tak Pacifickým pobřežím na západě. Kanada svým jižním cípem zasahuje do zeměpisné šířky Říma. Sever sahá do pustin polárního království Arktidy.

Kanada, to jsou mohutné štíty Skalistých hor, nekonečné lesy a prérie, divoká příroda Yukonu, ale také členité pobřeží s nepřehlednými fjordy či deštnými pralesy. Kanada je tak velká, že plných devadesát procent z jejích 28,5 milionů obyvatel žije v pásu širokém 160 kilometrů táhnoucím se podél hranice se Spojenými státy.

Kanada tak soustřeďuje obyvatelstvo hlavně ve velkých evropsky vyhlížejících městech na Řece svatého Vavřince nebo v příjemném Vancouveru či Calgary na západě.

Lanovka ve Whistleru v Britské Kolumbii

Politické uspořádání

Možná jste dosud netušili, že Kanada je konstituční monarchií, jejíž hlavou je Alžběta II., královna Velké Británie. Královnu zastupuje generální guvernér. Kromě výše uvedeného je ale také parlamentní zastupitelskou demokracií s federálním uspořádáním a silnými demokratickými tradicemi. Politické uspořádání je tady poněkud odlišné od toho našeho a v mnohých ohledně poměrně komplikované. Pojďme se na něj proto podívat blíže.

Kanadský parlament je složeninou dvou komordolní komory parlamentu, která je volená lidem a sněmovnou, na druhé straně pak jmenovaného senátu. Členové sněmovny jsou voleni většinovým volebním systémem. Za výpis všeobecných voleb je zodpovědný generální guvernér, kterého pověřuje předseda vlády.

Členům senátu jsou křesla přidělována na regionálním základě. Vybírání jsou premiérem, přičemž je formálně jmenuje generální guvernér (stejně jako vládu). Svou funkci v senátu mohou zastávat až do 75 let věku. Premiérem se stane vůdce strany, kterému vyjádřila dolní komora kanadského parlamentu důvěru.

Kanadskou vládu tvoří členové strany prvního ministra, jež mají křeslo v parlamentu, většinou v dolní sněmovně. Členové vlády jsou vázáni přísahou ke Královnině tajné radě pro Kanadu a stávají se ministry britské koruny.

Pravomoci premiéra jsou poměrně široké a zahrnují třeba jmenování dalších vysokých úředníků. Mezi čtyři hlavní politické strany Kanady patří Conservative Party of Canada, Liberal Party of Canada, New Democratic Party a Bloc Québécois.

Černý medvěd v NP Jasper v Kanadě

Vstupní formality

Cestujete-li do Kanady, nezapomeňte si sebou přibalit platný cestovní pas a zpáteční letenku, přičemž myslete na to, že doba platnosti českého pasu by se měla shodovat minimálně s dobou pobytu v Kanadě. Obecná doporučení jsou však za doklady, jejichž končí nejméně 1 měsíc po předpokládaném odletu z Kanady.

Co se týče vízové povinnosti, ta pro osoby cestující do Kanady neexistuje. Nově je ale vyžadováno elektronické cestovní povolení (eTA). O povolení můžete zažádat prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada. Jakmile povolení získáte, je potřeba ho předložit letecké společnosti, s níž do Kanady cestujete. Poté co vyplníte registraci, obdržíte během několika minut (nejpozději však do tří dnů) potvrzení. To po vás budou požadovat také v případě přestupů.

Očkování a lékař

Do Kanady neexistuje žádné povinné ani doporučené očkování. Turista, který do země cestuje, by měl akorát překontrolovat stávající očkovací průkaz a platnost dosavadních vakcinací povinných na území České republiky.

Co se týče lékařské péče v Kanadě, mějte na paměti, že mezi Českou republikou a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče a proto by důležitou součástí cest do Kanady mělo být včas uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. Náklady na jednotlivá lékařská ošetření jsou tady navíc v porovnání s Českou republikou opravdu vysoké. Počítejte také s poměrně dlouhými čekacími lhůtami, které jsou pro Kanadu typické.

Vlajka

Vlajka javorového listu (jiné, avšak poměrně běžné označení pro vlajku Kanady) představuje červený základ o poměru výšky a délky 1:2, která má uprostřed svislý bílý pruh s jedním stylizovaným jedenácticípým javorovým listem uprostřed. Dnešní podoba kanadské vlajky byla přijata parlamentem 22. října 1964 a uzákoněna královnou Alžbětou II. dne 15. února 1965.

Ve vlajce Kanady najdeme kromě červené také bílou. Ostatně právě tato barevná kombinace představuje oficiální barvy státu (od roku 1921). Až do roku 1965 nebyl součástí kanadské vlajky javorový list. I přesto je jeho symbolika užívána již od roku 1860 (většinou jako dekorace). Pokud bychom se blíže podívali na jedenáct cípů javorového listu, pak musíme zmínit, že je tento počet čistě náhodný, a není mu přikládán žádný specifický význam. Dva postranní pruhy symbolizují oceány, jež Kanadu omývají - tedy oceán Atlantský a oceán Tichý.

Skalisté hory v Kanadě

Náboženství

Zhruba 63 % obyvatel Kanady se hlásí ke křesťanství, přičemž nejsilnější křesťanskou církví je římskokatolická církev se 43,6 % z celkového počtu křesťanů.

V Kanadě ovšem najdete i početné diecéze východních katolíků, mezi které patří třeba arménští katolíci, chaldejští katolíci z Iráku, maronité, řeckokatolíci-melchité, ukrajinští řeckokatolíci, rumunští řeckokatolíci a slovenští řeckokatolíci.

Z nekřesťanských náboženství je zde nejsilnější islám, k němuž se hlásí asi 3,2 % obyvatel a v současné době je nejrychleji rostoucím náboženstvím v Kanadě. Bez vyznání se profiluje necelých 24 procent obyvatelstva Kanady.

Jazyk

Kanada je považována za multikulturní zemi mnoha jazyků. Oficiální jazyky jsou tu rovnou dva a jde o francouzštinu a angličtinu. Angličtina je mateřským jazykem necelých 60 % obyvatel, francouzštinu považuje za mateřský jazyk zhruba 23 % obyvatel. Znalost některého úředního jazyka je navíc jednou z podmínek získání kanadského občanství.

Francouzština má nejsilnější pozici v Quebecu, kde je zároveň jediným oficiálním jazykem. Quebec je také jedinou provincií Kanady, v níž nemá angličtina žádný oficiální status a v níž se většina obyvatel anglicky nedomluví. Naopak v Ontariu, je jediným oficiálním jazykem právě angličtina. Velmi podobná je situace také na Ostrově prince Edwarda a v provincii Newfoundland and Labrador.

Měna

Zákonným platidlem Kanady je Kanadský dolar (CAD)., přičemž jeden CAD je asi 17 korun českých.

Gramotnost

Asi 97 % obyvatel Kanady je gramotných.

Důležitá telefonní čísla

Policie, hasiči a záchranná služba v Kanadě má jednotné číslo 911. Pokud potřebujete zjistit informace o telefonních číslech v provincii, v níž se aktuálně nacházíte, volejte 411.

Nanaimo je tříbarevná delikátní nepečená kanadská lahůdka

Doba letu

Délka letu do Kanady se liší dle toho, do kterého města či provincie se cestovatel chystá a také to, s jakou aerolinií letí. Důležité je zmínit i nutnost přestupů. Průměrná doba letu z Prahy do Toronta činí asi 11 – 12 hodin. Z Prahy do Vancouveru se může cesta protáhnout až na 14 hodin. Do Montrealu se z Prahy dostanete asi za 11 hodin. U Calgary je potřeba počítat asi se 14 hodinami.

Časový posun

Oproti našemu časovému pásmu je v Kanadě -5 hodin.

Počasí

Počasí velmi závisí na tom, v jaké oblasti Kanady se zrovna pohybujete. Průměrná teplota v Ottawě je v lednu -11°C a v červenci 21°C.

Pro poznávání úchvatné přírody Kanady je ideální jaro, léto nebo podzim. Kdo chce navštívit daleký sever, měl by přijet v červenci nebo v srpnu. V této době však do Kanady přijíždí nejvíce návštěvníků, proto je řada zajímavých míst doslova obsypána davy lidí.

Pohodovější pobyt nabízí jarní a podzimní měsíce, kdy jsou i nižší ceny. Podzim začíná v Kanadě zhruba v polovině září, když se kanadské lesy vybarví do červeno-zeleno-žluta. V září a říjnu nastává období nazývané Indian Summer, pro které jsou typické chladnější slunečné dny, jež jsou pro cestovatele je jako stvořené.

  • Více se dozvíte na stránce Kdy jet.

Hlava kanadského rysa

Doprava

Po celé Kanadě si můžete pronajmout levné vozy, o dost levnější než v sousedních Spojených státech. Půjčovnu aut najdete v každém větším městě. Ceny v půjčovnách se dost liší. Silniční síť, je kvalitní, na jihu země je hustá, sever je pusto prázdný a silnice tu prakticky neexistují. Mýtné na dálnicích se nevybírá, benzín je levnější než ve Spojených státech. Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec a 100 km/h na dálnicích.

V Kanadě funguje velmi dobře železniční síť. Při dlouhých trasách jsou běžné vagóny s lůžkovou úpravou a sprchou, ve kterých nenajdete smítko. Autobusová doprava je velmi kvalitní a rozvinutá, jednotlivé spoje jezdí téměř do všech oblastí země. Autobusy jsou však vždy dražší než cesta osobním vozem. Taxislužba je přijatelná především ve velkých městech, je však překvapivě velmi drahá. Zato si můžete být jisti, že vás žádný z mužů za volantem neobere ani o jediný cent.

Na severu neexistují silnice, proto se používají jako dopravní prostředky malé jednomotorové letouny. Velké společnosti, například Air Canada nebo Canadien Airlines, nabízejí slevy studentům či seniorům, často je však cenově přijatelnější soukromý letoun, jichž najdete dostatek hlavně na severu této krásné země.

Niagarské vodopády z kanadské strany

Obyvatelé

Nejpočetnější etnickou skupinou jsou Kanaďané britského původu, kteří zaujímají asi jednu třetinu z celkového počtu obyvatelstva. Na paty jim poté šlapou Kanaďané francouzského původu, kteří tvoří asi 1/4 populace a jsou nejvíce soustředěni v provincii Quebec. Čtvrtinu obyvatelstva tvoří tzv. Métis (obyvatelstvo smíšeného původu). Zbytek jsou přistěhovalci z Evropy (Němci, Italové, Ukrajinci či Holanďané). V posledních letech ale v Kanadě přibývá legálních přistěhovalců. Odhady v tomto případě mluví o 250 000 přistěhovalcích ročně.

Elektrické napětí

Napětí v Kanadě činí standardně 120 V při 60 Hz frekvenci. Některé spotřebiče (například trouby či klimatizace) s velkým odběrem ale používají 240 V /60. Co se týče zásuvek, ty jsou v Kanadě dvojího typu. Prvním z nich je zástrčka typu A, která má tvar dvojice plochých kolíků. Novější varianta této zástrčky disponuje zvětšeným kolíkem, který je zavěšený tak, že ji již není možné zastrčit opačně. Starší typ zástrček lze do nového typu zásuvky zasunout, ale opačně to nejde.  Zásuvky a zástrčky tohoto typu se používají nejen v Kanadě, ale i USA. Druhým typem je zástrčka typu B, která je sice velmi podobná prvnímu zmíněnému typu, navíc ale ještě obsahuje zemnící kolík (4,8 mm). Pokud tedy cestujete do Kanady, vybavte se redukcí do zásuvky.

Další informace

Devizové a celní předpisy nejsou v Kanadě nijak přísné. Omezení však platí pro vývoz ryb do země Evropské unie. Ryby (vařené, sušení, čerství či jinak upravené) sice převážet můžete, musíte splnit ale dvě základní podmínky: ryby musí být vykuchané a jejich celková hmotnost nesmí přesáhnout 20 kilogramů.

,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie