Velký okruh Myanmarem
24. 11. - 10. 12. 2019
 • 24. 11. - 10. 12. 2019
17 dní
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
85 590 Kč

Velký okruh Myanmarem

Okruh zemí drahokamů, úchvatných západů slunce nad zlatými pagodami, zemí, která je doposud turistickým ruchem nedotčená.

Termíny a cena
24. 11. - 10. 12. 2019 | 85 590 Kč

 • s šálkem vynikajícího čaje v oáze buddhistické tolerance
 • tajemná země ještě stále se skrývající před okolním světem
 • země pagod, nebetyčných hor i rozlehlých planin
 • propracovaný program a profesionalita našich česky mluvících průvodců

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY DO YANGONU
 • 2. den PŘÍLET DO YANGONU
  Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, nocleh.
 • 3. den YANGON
  nídaně. Návštěva sochy sedícího Budd hy, jezera Kandawgyi, kláštera Chaukhtatgyi se sochou ležícího Buddhy, pagody Sule, parku Maha Bandoola s pomníkem nezávislosti a dalších pamětihodností. Odpolední procházka po tržišti v Indické a Čínské čtvrti. Na velkolepý západ sl unce se můžete těšit z vrcholku Singuttara Hill, kde je umístěna největší zlatá pagoda na světě – Shwedagon.
 • 4. den ZLATÝ VIKLAN KYAIKTIYO
  Snídaně. Odjezd do Kyaiktiyo na světoznámý pozla cený posvátný viklan. Ces tou zastávka na vál ečném hřb itově spojeneckých vojá ků Taukkayan a prohlídka přilehlého památníku. Noc leh v Kyaiktiyo.
 • 5. den NEJUCTÍVANĚJŠÍ PAGODA SHWEMAWDAW
  Snídaně. Návrat do Yangonu. Cestou návštěva historického města Bag o s nejuctívanější pagodou Sh wemawdaw. Prohlídka paláce Ka nbawzathadi a pagody Sh wethalyaung, jež skrývá údajně nejkrá snější sochu ležícího Buddhy na světě. Poslední z astávkou bude pagoda Mahazedi. Cestou navštívíte řezbářskou dílnu . Nocleh v Yangonu.
 • 6. den KRÁLOVSKÉ MĚSTO MANDALAY
  Snídaně. Transfe r na letiště, odlet do Mandalaye. Odjezd do st arodávn ého města Amarapura s ná vštěvou kláštera Mahagand aryon, ve kterém žije několik tisíc mladých mnichů. Návštěva nejdelšího týkového m ostu světa U Be in. Prohlídka areálu královského paláce Mya Nan San Kyaw Palace, dřevěného kláštera S hwenandaw, prohlídka pagody Kuthodaw. Ve čer vyjížď ka na vrcholek Man dalay Hill s panoramatickým výhledem na řeku Iravádí. Nocleh v Manda layi.
 • 7. den MĚSTO BĚLOSTNÝCH STUP SAGAING
  Snídaně. Prohl ídka pagody Mahar Myat Muni s jednou z nejuctív anější ch myanmarských soch Buddhy. Exkurze do okolí Mandalaye, kde poznáte bývalá hlavní města Sagaing a Inwa (Ava). Překročení mostu přes řeku Iravádí do Sagaingu, který je poset 600 bělostnými stúpami a pagodami, s návštěvou místního tržiště . N ávrat do Mandalaye, nocleh.
 • 8. den PLAVBA PO ŘECE IRAVÁDÍ
  Snídaně. Plavba po řece Iravádí z Mandalaye do Baganu. Ve večerních hodinách příjezd do Baganu – jedné z nejvýznamnějších buddhistických pa mátek světa, kde se nacházejí více než dvě tisícovky pagod a chrámů. Nocleh v Baganu.
 • 9. den BALÓNEM NAD BAGANEM
  Snídaně, prohlídka nejkrásnějších chrámů a pagod, postavených v průběhu 11. a 13. století. Návštěva trži ště v Nyaung-U, zlaté p agody Shwezigon, Kyansitta Umin, chrámu Manuha , chrámu Thatbuinnyu a chrámu Dhamayangyi. Večer výhled na západ slunce z pagody Shwesandaw. Nocleh v Baganu. Možnost fakultativního le tu balone m (cca 400,– USD/osoba).
 • 10. den STAROBYLÉ CHRÁMY A PAGODY V BAGANU
  Snídaně. Prohlídka pagody Lawkananda, chrámů Sulamani a chrámu Lementhna. Podíváte se na komplex tří propojených svatyní Payathonzu a na malý chrám Nandamanya. V chrámu Myazedi uvidíte kamenou rosetu s nápisy ve čtyřech jazycích. Západ slunce z některého z chrámů či pagod. Nocleh v Baganu.
 • 11. den PŘÍBYTEK DUCHŮ MOUNT POPA
  Snídaně. Návštěva vesnice proslulé výrobou palmového cukru. Transfer klimatizovaným minibusem do Kalaw, cestou zastávka u vulkanického suku Mount Popa. Pokračování scénickou krajinou do Kalaw. Nocleh v Kalaw.
 • 12. den TREKKING HORSKOU PŘÍRODOU
  Snídaně. Dopolední trekking panenskou horskou přírodou Palaungské vrchoviny, kde nahlédnete do života pestrobarevně oděných obyvatel horských kmenů v místních vesničkách. Cestou budete obdivovat krásné scenérie a panorama jako z pohlednic. Nocleh v Pindayi.
 • 13. den JESKYNĚ TISÍCE BUDHŮ
  Snídaně, návštěva Jeskyně tisíce Buddhů, buddhistického poutního místa a domova tisíce podobizen Buddhy z různých materiálů. Přejezd k jezeru Inle. Jezero Inle leží 880 metrů nad mořem a je přibližně 22 km dlouhé a 11 km široké. Jezero proslavili především lidé žijící na něm či na okolních březích, známí jako Inthové. Je zde několik vesnic z domků na kůlech, chrámů a plovoucích zahrad. Nocleh na jezeře.
 • 14. den PROJÍŽĎKA PO JEZEŘE INLE LAKE
  Snídaně. Projížďka po jezeře, jejíž součástí je návštěva pagody Phaungdawoo s pěti sochami Buddhy, dřevěný klášter Nga Phe Chaung, postavený na kůlech. Návštěva místních dílen na výrobu stříbrných předmětů, zpracování hedvábí, kovářství a výrobny tradičních lodí. Nocleh na jezeře.
 • 15. den ODLET DO YANGONU
  Snídaně. Lodní výlet do vesnice Indein. Z komlexu pagod Shwe Indaing je úchvatný výhled na jezero a okolní přírodní scenerie. Následuje exkurze do dílny, v níž se vyrábí stříbrné zboží. Transfer na letiště v Heho, odlet do Yangonu. Nocleh.
 • 16. den YANGON
  Snídaně. Návštěva hrobky posledního indického krále Zafara Bahadura Shaha. Prohlídka katedrály svaté Marie, oběd v místní restauraci. Procházka k historické budově pošty, prohlídka pagody Botataung. Zastávka v Nanthida Jetty k pozorování ruchu místních obyvatel na řece. Individuální večeře. Transfer na letiště v Yangonu, odlet do Bangkoku a následně do Prahy.
 • 17. den PŘÍLET DO PRAHY
  Přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
24. 11. - 10. 12. 2019
volno
17 dní / 14 nocí 1 85 590,- 91 990,-

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Yangon – Praha s přestupy
 • letištní taxy
 • leteckou přepravu Yangon – Mandalay; Heho – Yagon
 • 14x ubytování v hotelech 3* s polopenzí (snídaně,obědy)
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle itineráře
 • česky mluvícího průvodce (min. 14 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje:

 • vízum do Myanmaru 1.500 Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety a spropitné cca 45 USD

Další informace:

Změna programu vyhrazena.

Informace o ceně:

Minimum: 12 osob
Cena nezahrnuje: vízum do Myanmaru (vyřídíme za poplatek 1500 Kč), pojištění léčebných výloh, fakultativní výlety.

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY DO YANGONU
 • 2. PŘÍLET DO YANGONU
  Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, nocleh.
 • 3. YANGON
  nídaně. Návštěva sochy sedícího Budd hy, jezera Kandawgyi, kláštera Chaukhtatgyi se sochou ležícího Buddhy, pagody Sule, parku Maha Bandoola s pomníkem nezávislosti a dalších pamětihodností. Odpolední procházka po tržišti v Indické a Čínské čtvrti. Na velkolepý západ sl unce se můžete těšit z vrcholku Singuttara Hill, kde je umístěna největší zlatá pagoda na světě – Shwedagon.
 • 4. ZLATÝ VIKLAN KYAIKTIYO
  Snídaně. Odjezd do Kyaiktiyo na světoznámý pozla cený posvátný viklan. Ces tou zastávka na vál ečném hřb itově spojeneckých vojá ků Taukkayan a prohlídka přilehlého památníku. Noc leh v Kyaiktiyo.
 • 5. NEJUCTÍVANĚJŠÍ PAGODA SHWEMAWDAW
  Snídaně. Návrat do Yangonu. Cestou návštěva historického města Bag o s nejuctívanější pagodou Sh wemawdaw. Prohlídka paláce Ka nbawzathadi a pagody Sh wethalyaung, jež skrývá údajně nejkrá snější sochu ležícího Buddhy na světě. Poslední z astávkou bude pagoda Mahazedi. Cestou navštívíte řezbářskou dílnu . Nocleh v Yangonu.
 • 6. KRÁLOVSKÉ MĚSTO MANDALAY
  Snídaně. Transfe r na letiště, odlet do Mandalaye. Odjezd do st arodávn ého města Amarapura s ná vštěvou kláštera Mahagand aryon, ve kterém žije několik tisíc mladých mnichů. Návštěva nejdelšího týkového m ostu světa U Be in. Prohlídka areálu královského paláce Mya Nan San Kyaw Palace, dřevěného kláštera S hwenandaw, prohlídka pagody Kuthodaw. Ve čer vyjížď ka na vrcholek Man dalay Hill s panoramatickým výhledem na řeku Iravádí. Nocleh v Manda layi.
 • 7. MĚSTO BĚLOSTNÝCH STUP SAGAING
  Snídaně. Prohl ídka pagody Mahar Myat Muni s jednou z nejuctív anější ch myanmarských soch Buddhy. Exkurze do okolí Mandalaye, kde poznáte bývalá hlavní města Sagaing a Inwa (Ava). Překročení mostu přes řeku Iravádí do Sagaingu, který je poset 600 bělostnými stúpami a pagodami, s návštěvou místního tržiště . N ávrat do Mandalaye, nocleh.
 • 8. PLAVBA PO ŘECE IRAVÁDÍ
  Snídaně. Plavba po řece Iravádí z Mandalaye do Baganu. Ve večerních hodinách příjezd do Baganu – jedné z nejvýznamnějších buddhistických pa mátek světa, kde se nacházejí více než dvě tisícovky pagod a chrámů. Nocleh v Baganu.
 • 9. BALÓNEM NAD BAGANEM
  Snídaně, prohlídka nejkrásnějších chrámů a pagod, postavených v průběhu 11. a 13. století. Návštěva trži ště v Nyaung-U, zlaté p agody Shwezigon, Kyansitta Umin, chrámu Manuha , chrámu Thatbuinnyu a chrámu Dhamayangyi. Večer výhled na západ slunce z pagody Shwesandaw. Nocleh v Baganu. Možnost fakultativního le tu balone m (cca 400,– USD/osoba).
 • 10. STAROBYLÉ CHRÁMY A PAGODY V BAGANU
  Snídaně. Prohlídka pagody Lawkananda, chrámů Sulamani a chrámu Lementhna. Podíváte se na komplex tří propojených svatyní Payathonzu a na malý chrám Nandamanya. V chrámu Myazedi uvidíte kamenou rosetu s nápisy ve čtyřech jazycích. Západ slunce z některého z chrámů či pagod. Nocleh v Baganu.
 • 11. PŘÍBYTEK DUCHŮ MOUNT POPA
  Snídaně. Návštěva vesnice proslulé výrobou palmového cukru. Transfer klimatizovaným minibusem do Kalaw, cestou zastávka u vulkanického suku Mount Popa. Pokračování scénickou krajinou do Kalaw. Nocleh v Kalaw.
 • 12. TREKKING HORSKOU PŘÍRODOU
  Snídaně. Dopolední trekking panenskou horskou přírodou Palaungské vrchoviny, kde nahlédnete do života pestrobarevně oděných obyvatel horských kmenů v místních vesničkách. Cestou budete obdivovat krásné scenérie a panorama jako z pohlednic. Nocleh v Pindayi.
 • 13. JESKYNĚ TISÍCE BUDHŮ
  Snídaně, návštěva Jeskyně tisíce Buddhů, buddhistického poutního místa a domova tisíce podobizen Buddhy z různých materiálů. Přejezd k jezeru Inle. Jezero Inle leží 880 metrů nad mořem a je přibližně 22 km dlouhé a 11 km široké. Jezero proslavili především lidé žijící na něm či na okolních březích, známí jako Inthové. Je zde několik vesnic z domků na kůlech, chrámů a plovoucích zahrad. Nocleh na jezeře.
 • 14. PROJÍŽĎKA PO JEZEŘE INLE LAKE
  Snídaně. Projížďka po jezeře, jejíž součástí je návštěva pagody Phaungdawoo s pěti sochami Buddhy, dřevěný klášter Nga Phe Chaung, postavený na kůlech. Návštěva místních dílen na výrobu stříbrných předmětů, zpracování hedvábí, kovářství a výrobny tradičních lodí. Nocleh na jezeře.
 • 15. ODLET DO YANGONU
  Snídaně. Lodní výlet do vesnice Indein. Z komlexu pagod Shwe Indaing je úchvatný výhled na jezero a okolní přírodní scenerie. Následuje exkurze do dílny, v níž se vyrábí stříbrné zboží. Transfer na letiště v Heho, odlet do Yangonu. Nocleh.
 • 16. YANGON
  Snídaně. Návštěva hrobky posledního indického krále Zafara Bahadura Shaha. Prohlídka katedrály svaté Marie, oběd v místní restauraci. Procházka k historické budově pošty, prohlídka pagody Botataung. Zastávka v Nanthida Jetty k pozorování ruchu místních obyvatel na řece. Individuální večeře. Transfer na letiště v Yangonu, odlet do Bangkoku a následně do Prahy.
 • 17. PŘÍLET DO PRAHY
  Přílet do Prahy.

Toužíte po dalším dobrodružství?

Fakultativní výlety

Nákup na místě
Let balónem nad Baganem

Východ slunce nad pagodami

Orientační cena: 400,- USD/osoba
Detail

Doporučené zájezdy

Mohlo by se vám líbit

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie