Antarktida - tučňáci císařští
Žádné termíny

Antarktida - tučňáci císařští

„Nemyslím si, že jakýkoli jiný tvor na Zemi má horší život než tučňák císařský“, řekl po návratu z bílého kontinentu jeden z účastníků Expedice Terra Nova, jejíž vůdce R.F. Scott jako těsně druhý dobyl jižní pól.

Termíny a cena
13. 11. - 29. 11. 2017 | 330 000 Kč

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Odlet do Ushuaii přes Buenos Aires.
 • 2. den BUENOS AIRES - USHUAIA
  Přílet do Buenos Aires, odlet do Ushuaii. Nocleh v Ushuaii.
 • den USHUAIA
  S nídaně. Možnost ná v štěvy národního parku Tierra del Fuego, nal odění na expediční ledobornou loď a plavba průlivem Beagle směrem na jih.
 • 4. - 5. den DRAKEŮV PRŮLIV
  Plavba přes Drakeův průliv. Během celé plavby probíhá na lodi populárně odborný p rogram s polárnickou tematikou (přednášky, filmy, video projekce, odborné komentáře k navštíveným lokalitám, procesům, hi storii). Možno také pozorovat mořské ptactvo – několik druhů albatrosa (mezi nimi také největší létavý pták na světě albatros stěhov avý), buřňá ka.
 • 6. den ANTARKTIDA – WEDELLOVO MOŘE
  Vplutí do Wedellova moře, pokud podmínky dovol í, výsadek na Antarktickém poloostrově u Brown Bluff. Během plavby Weddellovým mořem se postupně moh ou objevovat mo hutné ledové kry připomínajíc í obrovské stolové desky – pro oblast na východ od Antarktického poloostrova typický úkaz. Na mn ohých by hravě přistály velké d opravní letouny, na některé by se bez potíží vešlo město o velikosti Prahy. Dosud vůbec nejv ětší ledová kra měla rozlohu 31. 000 km2; byla tedy větší než Belgie .
 • 7. - 8. den ANTARKTIDA – KOLONIE TUČŇÁKŮ CÍSAŘSKÝCH
  Tyto dva dny jsou vyhrazeny na výsadek helik optérou ke kolonii tučňáků císařských na ostrově Snow Hill Island. Dosažení kolonie je možné pouze pomocí helikoptéry, jejíž provoz je nicméně závislý na přírodních silách. Pokud příroda dovolí, kapitán najde vhodnou pozici p ro zahájení výsadku ke kolonii tučňá ků. Let trvá cca 15 minut (kapa cita hel ikoptéry 6 osob). Místo přistání je vždy velmi pečlivě vybráno zejména s ohledem na neru šený život kolonie. Po přistání je p roto nutné jít pěšky cca 45 minut k vlastní kolonii. Poznámka: Vzhledem k odloučenosti lokality je provoz helikoptéry či konání výsadků bez záruky. Rozhodujícím faktorem jsou vždy aktuální povětrnostní a jiné podmínky a jedinou prioritou je bezpečnost všech zúčastněných. O konání výsadku rozhodne vedoucí expedice či kapit án plavidla.
 • 9. den ANTARKTIDA – OSTROVY WEDDELLOVA MOŘE
  Pokud budou výsadky helikoptérou ke kolonii tučňáků císařských úspěšné, následují plánované výsadky na ostrovy ve Weddellově moři nebo na Antark tickém poloostrově. Na ostrovech Devil Isla nd a Brown Bluff žijí dravé chaluhy, buřňáci a také tučňáci kroužkoví a oslí, kteř í ve srovnání s největšími tučňáky císařskými dorůstajícími až 120 cm, vypadají maličcí. N a ostrově Vega Island je významná přítomnost sedimentů z období křídy a byly zde nalezeny mnohé velmi zachovalé zk ameněliny prehistorických ještěr ů. Na 2 km vzdáleném ostrově Jamese Rosse st ojí česká Mendelova polárn í stanice. Pokud výsadky za tučňáky v den 7. a 8. nebudou úspěšné, následuje tento den další poku s – výsadek na Snow Hill Island.
 • 10. den ANTARKTIDA – HALF MOON ISLAND
  Výsadek na ostrově Half Moon Island, kde se vyskytují tučňáci oslí a uzdičkoví, tuleni Weddellovi a rypouši sloní. Následně odpoledne poslední výsadek v zátoce Pendulum Cove na malém vulkanickém ostrůvku Deception Island.
 • 11. - 12. den DRAKEŮV PRŮLIV
  Plavba na sever Drakeovým průlivem.
 • 13. den USHUAIA – BUENOS AIRES
  Vylodění v Ushuaii, přelet do Buenos Aires. Nocleh v Buenos Aires.
 • 15. den BUENOS AIRES
  Snídaně. Volný den v Buenos Aires, večer představení argentinského tanga s večeří v národním stylu.
 • 16. den ODLET Z BUENOS AIRES
  Odlet z Buenos Aires.
 • 17. den PŘÍLET DO PRAHY

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
13. 11. - 29. 11. 2017 uzavřeno 17 dní / 14 nocí 1 330 000,-

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Buenos Aires – Ushuaia
 • letištní a přístavní taxy
 • lodní dopravu dle itineráře lodi na Ortelius
 • ubytování v kajutě Twin Private s malým oknem a plnou penzí
 • 3 noclehy v Buenos Aires se snídaní v hotelu 4*
 • 1 nocleh v Ushuaii se snídaní v hotelu 4*
 • program v Buenos Aires

Cena nezahrnuje:

 • spropitné a osobní útratu
 • fakultativní výlety

Další informace:

Poznámka: vzhledem k expedičnímu charakteru cesty je program orientační a konkrétní trasa, její části nebo její pořadí se může měnit na základě aktuálních povětrnostních, ledových a jiných podmínek. Rozhodující slovo má vždy kapitán lodi.
Poznámka: každý účastník expedice zahrnujících lety vrtulníkem bere na vědomí, rozumí a souhlasí s podmínkou, že stran letů nelze jakkoli garantovat konání jednotlivých letů, letových sekvencí, nebo garantovat jakýkoli konkrétní počet letů. Rozhodující slovo má vždy kapitán plavidla a piloti helikoptéry.

NA TENTO ZÁJEZD SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY

Loď Ortelius byla postavena pro výzkumné účely Ruské akademie věd. Po dosloužení jako vědecké plavidlo prošla loď v letech nákladnou kompletní rekonstrukcí, tak aby splňovala všechny současné technické i bezpečnostní normy a zároveň vyhovovala expedičnímu charakteru zájezdu. Všechny kajuty mají příslušenství, většina dvoulůžkových kabin je vybavena palandami. Důležitým aspektem je ledoborná klasifikace UL1 / 1A, což lodi umožňuje pohyb v letním a podzimním období ve vodách zamrzlých jednoročním ledem. Společné prostory: Salon s barem a knihovnou, z něhož je výborný výhled na scenérie na trase, restaurace, přednáškový sál, na venkovních palubách lodi lze rovněž pohodlně vychutnávat přírodní krásy po trase. Technická data lodě: Délka 91 m, šířka 17,6 m, ponor 5,8 m, hrubý objem 4.575 t, pohon – 6 kombinované elektrodieselové motory, max. rychlost 14,3 uzlů, ledoborná klasifikace UL1 (=1A) Posádka – cca 48 osob (dle obsazení), cestující – 116

Informace o ceně:

Příplatek za kajutu kategorie Twin – velké okno, kajutu Deluxe a kajutu Superior na vyžádání.
Sleva za ubytování na dělené 3 nebo 4-lůžkové kajutě na vyžádání.

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY
  Odlet do Ushuaii přes Buenos Aires.
 • 2. BUENOS AIRES - USHUAIA
  Přílet do Buenos Aires, odlet do Ushuaii. Nocleh v Ushuaii.
 •   USHUAIA
  S nídaně. Možnost ná v štěvy národního parku Tierra del Fuego, nal odění na expediční ledobornou loď a plavba průlivem Beagle směrem na jih.
 • 4. - 5. DRAKEŮV PRŮLIV
  Plavba přes Drakeův průliv. Během celé plavby probíhá na lodi populárně odborný p rogram s polárnickou tematikou (přednášky, filmy, video projekce, odborné komentáře k navštíveným lokalitám, procesům, hi storii). Možno také pozorovat mořské ptactvo – několik druhů albatrosa (mezi nimi také největší létavý pták na světě albatros stěhov avý), buřňá ka.
 • 6. ANTARKTIDA – WEDELLOVO MOŘE
  Vplutí do Wedellova moře, pokud podmínky dovol í, výsadek na Antarktickém poloostrově u Brown Bluff. Během plavby Weddellovým mořem se postupně moh ou objevovat mo hutné ledové kry připomínajíc í obrovské stolové desky – pro oblast na východ od Antarktického poloostrova typický úkaz. Na mn ohých by hravě přistály velké d opravní letouny, na některé by se bez potíží vešlo město o velikosti Prahy. Dosud vůbec nejv ětší ledová kra měla rozlohu 31. 000 km2; byla tedy větší než Belgie .
 • 7. - 8. ANTARKTIDA – KOLONIE TUČŇÁKŮ CÍSAŘSKÝCH
  Tyto dva dny jsou vyhrazeny na výsadek helik optérou ke kolonii tučňáků císařských na ostrově Snow Hill Island. Dosažení kolonie je možné pouze pomocí helikoptéry, jejíž provoz je nicméně závislý na přírodních silách. Pokud příroda dovolí, kapitán najde vhodnou pozici p ro zahájení výsadku ke kolonii tučňá ků. Let trvá cca 15 minut (kapa cita hel ikoptéry 6 osob). Místo přistání je vždy velmi pečlivě vybráno zejména s ohledem na neru šený život kolonie. Po přistání je p roto nutné jít pěšky cca 45 minut k vlastní kolonii. Poznámka: Vzhledem k odloučenosti lokality je provoz helikoptéry či konání výsadků bez záruky. Rozhodujícím faktorem jsou vždy aktuální povětrnostní a jiné podmínky a jedinou prioritou je bezpečnost všech zúčastněných. O konání výsadku rozhodne vedoucí expedice či kapit án plavidla.
 • 9. ANTARKTIDA – OSTROVY WEDDELLOVA MOŘE
  Pokud budou výsadky helikoptérou ke kolonii tučňáků císařských úspěšné, následují plánované výsadky na ostrovy ve Weddellově moři nebo na Antark tickém poloostrově. Na ostrovech Devil Isla nd a Brown Bluff žijí dravé chaluhy, buřňáci a také tučňáci kroužkoví a oslí, kteř í ve srovnání s největšími tučňáky císařskými dorůstajícími až 120 cm, vypadají maličcí. N a ostrově Vega Island je významná přítomnost sedimentů z období křídy a byly zde nalezeny mnohé velmi zachovalé zk ameněliny prehistorických ještěr ů. Na 2 km vzdáleném ostrově Jamese Rosse st ojí česká Mendelova polárn í stanice. Pokud výsadky za tučňáky v den 7. a 8. nebudou úspěšné, následuje tento den další poku s – výsadek na Snow Hill Island.
 • 10. ANTARKTIDA – HALF MOON ISLAND
  Výsadek na ostrově Half Moon Island, kde se vyskytují tučňáci oslí a uzdičkoví, tuleni Weddellovi a rypouši sloní. Následně odpoledne poslední výsadek v zátoce Pendulum Cove na malém vulkanickém ostrůvku Deception Island.
 • 11. - 12. DRAKEŮV PRŮLIV
  Plavba na sever Drakeovým průlivem.
 • 13. USHUAIA – BUENOS AIRES
  Vylodění v Ushuaii, přelet do Buenos Aires. Nocleh v Buenos Aires.
 • 15. BUENOS AIRES
  Snídaně. Volný den v Buenos Aires, večer představení argentinského tanga s večeří v národním stylu.
 • 16. ODLET Z BUENOS AIRES
  Odlet z Buenos Aires.
 • 17. PŘÍLET DO PRAHY

Příprava na Arktickou cestu

Antarktické plavby jsou plavbami expedičního stylu, při nichž se klade důraz na setkání s divočinou, a to jak faunou, tak s celkovým antarktickým ekosystémem. Expediční lodě jsou vesměs pohodlné, avšak nikoliv luxusní. Kapitánský můstek bývá pro cestující trvale otevřen (s výjimkou extrémních plavebních podmínek). Skutečný program plavby je závislý na místních podmínkách, kapitán lodě se snaží maximálně využít místních podmínek, okamžitých situací a míst výskytu antarktických zvířat tak, aby program poskytoval maximální zážitek. Ani jedna plavba není totožná, vždy je potřeba brát v potaz prvek neočekávatelna tak, jak je v polárních krajích zvykem. Pozor, na vnitrostátních letech po Argentině je váhový limit zavazadel 15 kg pro zapsané zavazadlo.

Cestovní doklady

Antarktida je zemí bez státní správy, takže k návštěvě není potřeba vízum. Nicméně na základě Antarktické úmluvy některé státy požadují po svých občanech k návštěvě země povolení (Švédsko, Norsko, Japonsko), které vydávají úřady dotyčného státu. Česká republika i Slovenská republika, jakožto signatářské země, po svých občanech zatím žádné vízum nepožadují. Pasy se při nástupu na loď většinou vybírají a po dobu plavby jsou uloženy u posádky.

Celní předpisy

Návštěva Antarktidy znamená opuštění všech národních prostorů, jedná se tedy de iure o cestu do území mimo národní teritoria. Není tudíž žádné omezení na dovozu. Ovšem Antarktická úmluva stanovuje přísný zákaz jakéhokoliv vývozu přírodnin z Antarktidy, což se týká živočichů, rostlin, minerálů, hornin. Dodržování bývá často při vylodění v přístavu v Ushuaii kontrolováno prohlídkou zavazadel, při nedodržení hrozí zabavení „suvenýrů“ a vysoká pokuta. Antarktida je poslední poměrně nedotčenou končinou naší planety a tento zákaz má ochránit její neposkvrněný charakter. Prosíme o jeho respektování.

Právní postavení

Ačkoliv je Antarktida územím mimo státní jurisdikci, většina států uplatňuje vůči svým občanům v Antarktidě své národní zákony. Občané České i Slovenské republiky, jakožto signatářských států Antarktické úmluvy, jsou tedy v Antarktidě vázáni platnými zákony České nebo Slovenské republiky, takže beztrestně řekněme vraždit či loupit zde možné samozřejmě není.

Počasí během plavby

Buenos Aires

V Argentině je během evropských zimních měsíců léto, denní teploty se pohybují v rozmezí 20°C – 30°C, panuje vysoká vlhkost vzduchu, večery mohou být chladnější.

Měsíc/průměr       1.         2.       3.       4.         5.        6.      7.        8.       9.      10.       11.       12.
Teplota                 25,1    23,9   22       18      14,4,   11,9   11,4   12,8    14,8    18,2    20,9     23,2
Srážky                  67,5    171  172,3  110,8   72,3    54,8    70     71,7     75     124,4  114,1   102,4

Ushuaia

Chladno a větrno, teploty 5°C – 15°C. Déšť je pravděpodobný.

Měsíc/Průměr       1.      2.       3.        4.       5.       6.      7.        8.       9.     10.    11.     12.
Teplota                 9,6    9,3     7,7     5,7      3,2     1,7    1,3      2,2     4,1    6,2    7,8     9,1
Srážky                  39    45,2   52,3   56,1    53,4   48,3  36,4    45,2   41,7   35     34,6   42,5

Antarktický poloostrov

Panuje suché a studené podnebí, velmi větrno a možné sněhové přeháňky. Teploty se pohybují mezi 0°C až –10°C, vyšplhat však mohou i k 0°C.  Počasí je obecně velice proměnlivé, i teplý slunný den se může rychle změnit v sněhovou bouři.

Měsíc/Průměr                    1.       2.        3.       4.        5.       6.         7.         8.        9.        10.      11.      12.

Teplota poloostrov            0,8    -0,1     -1,9    -4,5     -7,1    -9,9    -11,6    -11,8    -9,1      -6,1     -2,8      0,1
Teplota oblast pobřeží     -0,2    -6,3     -14    -17,4    -19    -19,1   -21,7   -22,8   -20,8    -15,5    -6,7     -0,8
Teplota vnitrozemí          -32,4  -44,3   -57,9  -64,7  -65,6  -65,2   -66,9    -67,6    -66      -57,1   -43,3   -32,1

Oblečení

„Neexistuje žádné špatné počasí, pouze špatné oblečení“ zní praxí osvědčené polárnické rčení. Základní pravidla jsou tato:

 • vyvarovat se provlhnutí (ať už propocením, promáčením deštěm, namočením nohou, či ostřikem mořskou sprškou)
 • vrstevnaté oblečení: Je lepší mít několik vrstev na sobě než jeden těžký svetr. Vzduch chycený mezi vrstvami je vynikajícím izolátorem.
 • větrný faktor zesiluje chlad několikanásobně. Již mírný vítr o rychlosti kolem 6 km/h dokáže odvést z těla šestkrát více tepla než stejně studený, ale klidný vzduch.
 • největší ztráty tepla jsou z končetin, teplé rukavice a pořádné boty (viz odstavec „Boty na výsadky“) jsou nezbytností.
 • ztráty tepla hlavou jsou také velmi význačné, není tedy radno ven vycházet bez čepice. Ideální jsou takové čepice, které lze přetáhnout přes uši. Při chůzi proti větru se hodí i šátek, kterým lze zakrýt obličej.
 • ideálním oděvním materiálem pod svrchní vrstvu je vlna, hedvábí či fleece, materiály, které jsou schopny zadržet hodně vzduchu. Bavlna se příliš nehodí.
 • Jak řečeno výše, je nutné se vyvarovat provlhnutí a chránit se proti větru. Svrchní vrstva oblečení tedy musí být nepromokavá a větrutěsná. Dnešní oblečení do přírody, které je nepromokavé, splňuje i požadavek ochrany proti větru. Ideální je oblečení s prodyšnou membránou (nebo zátěrem – méně trvanlivé) jako například GoreTex, Hyvent, Gelanots apodbně.
 • Velmi důležitou součástí vybavení jsou také vhodné rukavice. Dobrým vodítkem je používat stejné rukavice, které byste nosili například na lyžích. Mimo dobré tepelně-izolační vlastnosti je zcela zásadní, aby Vás rukavice (podobně jako bunda a kalhoty) dokázaly ochránit před větrem a deštěm či sněžením. NENÍ NIC HORŠÍHO, než když při první plavbě na zodiaku v Antarktidě zjistíte, že Vaše extra silné fleecové či jiné rukavice na člunu lehce profouknou a promoknou.

Boty na výsadky

Gumové vysoké zateplené holínky jsou základní výbavou při výsadcích na pevninu ze Zodiaků. Jako vhodné se příliš neosvědčují běžné holínky zemědělského typu z umělé pryže, a to proto, že snadno prochladnou. Nabídka vhodných holínek je u nás relativně omezená, nejlépe se porozhlédnout v pracovní obuvi či v rybářských potřebách. Výška bot by měla být alespoň do poloviny lýtek, lépe výše. Holínky Vám nebudou v Antarktidě sloužit k mnohahodinovému stání v ledové vodě (běžná reakce na poptávku v rybářských prodejnách), pouze při vylodění na krátké přebrodění ke břehu. Voda většinou sahá někam ke kotníkům, vlny nebývají. Další důležitý efekt holínek je snadná omyvatelnost od nánosů tučňáčího guana, některé kolonie tučňáků již na dálku zavánějí jako špatně čištěná slepičárna. Při pohybu v takovémto terénu jsou holínky neocenitelné.

Časová zóna

V letním období svítí Slunce v Antarktidě 20 až 24 hodin denně. Z tohoto důvodu není časové pásmo důležité. Lodě si většinou udržují čas výchozího přístavu po celou dobu plavby, antarktické stanice se často řídí časem v domovské zemi (tj. na některých ruských stanicích bývá čas moskevský).

Na palubě

Oblečení - Oblečení na lodi je neformální, odpovídající expedičnímu charakteru výpravy. Je dobré mít při ruce vždy teplé venkovní oblečení pro případ náhlého spatření velryb či jiného úkazu, který bude oznámen palubním rozhlasem. Loď je pohodlně vytápěna, na venkovní palubě je však zima, větrno a kluzko. Mezi lodní služby patří i praní prádla tak jako v běžném hotelu, ceny však odpovídají odlehlosti.

Dalekohled, fotoaparáty, kamera - Příroda si i zde jako jinde turistů nevšímá a žije si svým životem. Chcete-li pořídit dobré snímky či videa, je radno mít fotoaparáty a kamery při ruce, neboť štěstí přeje připraveným. Často se stane, že velryba, vorvaňovci či ptáci, pohybující se kolem lodi, se ukáží pouze na několik málo chvil a než se vrátíte s vybavením v ruce z kajuty, jsou opět pryč. Velmi cennou součástí výstroje je dalekohled, neboť vzdálenosti od lodi, v nichž se nám antarktická fauna zjevuje mohou být různé. Toto platí dvojnásob u ptáků.

Obuv - Nejvhodnější obuv pro pohyb na palubě by měla být pohodlná, zároveň však pevná a nejlépe s protiskluzovou podrážkou, neboť i zde v případě náhlého spatření velryb či jiného úkazu, který bude oznámen palubním rozhlasem, je nejlépe tyto úkazy pozorovat z paluby lodě.

Stravování - Plná penze na lodi je vesměs ve stylu mezinárodní kuchyně, tj. běžné evropské speciality. Nelze však očekávat kulinářské hody jako na luxusních oceánských plavbách v teplých mořích.

Elektřina - Elektrické zásuvky na palubě jsou evropského typu s dvěmi kulatými zdířkami. Napětí je 220 V, 50 Hz.

Peníze na lodi a na pevnině - Na lodi se používá americký dolar a Euro. Ceník služeb a pochutin je ovšem v Euro. Nealkoholické nápoje, pivo (0,33 l) a víno stojí cca. 2,50 EUR, láhev vína dle druhu 15 – 25 EUR a lihoviny 3,50 – 4,00 EUR za sklenku (0,04 l). Buenos Aires a Ushuaia: Na jedno hlavní jídlo Vám bude stačit od 20 – 70 pesos, pivo stojí od cca. 15 pesos výše a láhev vína dle druhu od 150 – 200 pesos. Vždy samozřejmě závisí na náročnosti konzumenta a kvalitě podniku. Nicméně vzhledem k ekonomické situaci země a míře inflace berte tyto údaje jako orientační.

Kreditní karty - Lze platit kartami VISA či MasterCard či EuroCard. Platby na kreditní kartu jsou převáděny na Euro.

Spropitné - Na lodích bývá zvykem na závěr odměnit služby posádky jednorázovým spropitným, o které se posádka podělí. Dávání spropitného je osobním rozhodnutím a jeho výše závisí na Vaší úvaze. Nicméně vzhledem k početnosti posádky je za přiměřenou výši považováno zhruba 10 USD/osoba/den.

Jazyk - Jednacím jazykem na lodi je angličtina, s členy posádky je možno se domluvit rusky (po pravdě řečeno je posádka velmi ráda, může-li si pohovořit po slovansku).

Kapitánský můstek - Kapitánský můstek je otevřen pro veřejnost téměř nepřetržitě. Můstek je pro návštěvníky uzavřen pokud je loď v přístavu, či v případě rozbouřeného moře. Prosím, dbejte na můstku pokynů posádky. Levá strana můstku ve směru plavby (tzv. přístavní bok – port side) je pracovním územím, prosíme, bez dovolení do této části můstku nevstupujte. Podle lodní etikety se na můstek nevnáší jídlo a pití, zvláště alkohol. Chůze bez bot je též na můstku poněkud proti zvyklostem. Podle staré námořnické tradice se na celé lodi nehvízdá a nepíská, podle pověry se tím přivolává vítr a bouře.

Kouření - Vnitřní prostory lodi jsou nekuřácké, na otevřené palubě je kouření povoleno, odhazovat nedopalky do moře je ovšem zakázáno. Kouření je přísně zakázáno v blízkosti nafukovacích člunů Zodiac a palivových nádrží.

Cvičný poplach - Podle mezinárodních předpisů se musí během prvních 24 hodin plavby uskutečnit cvičný poplach. Cvičný poplach se bere vážně a je pro každého cestujícího povinný. V každé kajutě je umístěna cedule, na níž je uvedeno, ke kterému záchrannému člunu se mají cestující v této kabině v případě poplachu dostavit. V kajutě se též nachází jedna záchranná vesta pro každého cestujícího. K vestě patří píšťalka a automatické světlo, které se aktivuje při styku s vodou. Poplašným signálem je sedm krátkých zatroubení lodní sirénou, po nichž následuje dlouhé zatroubení. Tento signál se může po sobě několikrát opakovat. Po signálu je nutno se okamžitě dostavit do své kabiny a s teplým oblečením a záchrannou vestou se dostavit k příslušnému záchrannému člunu. Jelikož se cvičení koná během plavby jen jednou, uslyšíte-li signál podruhé některý další den, pak se jedná již o poplach ostrý! Postupujte stejně jako při nácviku, zachovejte klid a rozvahu a vyčkejte pokynů posádky.

Zdravotní péče

Antarktida je bezpochyby nejvíce hygienickým kontinentem na naší planetě. Lékařské kapacity jsou ale velice omezené, na lodi se nachází ošetřovna a expediční lékař, který je schopen v případě nouze poskytnout první pomoc. Pojištění zdravotnických výloh je rozhodně doporučeno, přesvědčte se však, že Vaše pojistka pokrývá i cestu do Antarktidy (většina pojišťoven tuto eventualitu nebere při pojištění v potaz).

Hygiena - Jelikož je území Antarktidy prosté většiny běžných choroboplodných zárodků, tak riziko běžných infekčních nemocí příliš nehrozí. Hlavními zdravotními riziky jsou:

Sluneční záření – sluneční záření je velmi intenzivní i při podmračených dnech. Díky odrazu paprsků od sněhových a ledových ploch, jakož i mořské hladiny, je intenzita ultrafialového záření srovnatelná s vysokohorskými podmínkami. Navíc se intenzita záření zvyšuje díky vlivu ozónové díry, která má své centrum právě nad Antarktidou.  Používejte tudíž při pobytech mimo lodní prostory ochranné krémy a dobré sluneční brýle s ochranným UV filtrem.

Vítr a teplota – při pobytech na pevnině je potřeba brát do úvahy vítr, který znásobuje účinky nízkých teplot.

Dehydratace – antarktické klima je velice suché a tělo tedy odpařuje poměrně hodně tekutin. Doporučuje se vypít přinejmenším 3 litry tekutin denně, nezapomínejte však, že káva i čaj působí spíše kontraproduktivně díky odvodňujícímu efektu.

Nespavost – je častým problémem při antarktických plavbách za téměř stálého slunečního svitu. Na druhé straně při takové životní cestě, jako je návštěva Antarktidy řada cestujících raději vychutnává okolní scenérie, spát se dá ostatně i doma.

Mořská nemoc - Projevy mořské nemoci Vás mohou postihnout v oblasti mezi kontinentálním Ruskem a Zemí Františka Josefa, kde se vlivem špatného počasí mohou vyskytnout neklidné vody. Severně od tohoto souostroví již postupně začíná ledový příkrov, díky němuž je moře klidné. Prorážení ledu je na lodi sice mírně cítit, ovšem většina lidí tento fenomén po několika hodinách přestane vnímat a najdou se dokonce i tací, kterým se při prorážení ledu lépe spí. Pokud Vás postihne mořská nemoc, vězte, že se jedná o přirozenou reakci organismu na lodní pohyby. Zkušení námořníci tvrdí, že komu ještě nebylo na moři špatně, tak se zatím málo plavil. Jako osvědčené prostředky k úlevě při nevolnosti se osvědčuje pozorování obzoru a čerstvý vzduch, naopak cigarety, alkohol a zplodiny z motoru činí nevolnost horší. Preventivně se též osvědčuje střídmost v jídle. Lodní lékárnička bývá pro tyto případy dobře zásobená. V duchu hesla "štěstí přeje připraveným" doporučujeme nicméně vybavit se z vlastních zdrojů předem. Pro boj s mořskou nemocí lze doporučit osvědčený Kinedryl, homeopatikum Cocculine, žvýkačky Travel Gum či náplasti Transderm Scop které účinkují až 30 h. Nechcete-li zbytečně požívat léků, lze použít náramky Sea Band anebo čistě přírodní materiál – zázvor v jakékoli formě (bonbóny, žvýkačky, čaj, sušený zázvor apod.). Mezi používané metody boje proti mořské nemoci patří i řada obskurností, jako například pilulka acylpyrinu umístěná v pupíku, tyto metody ovšem fungují spíše silou vůle.

Nástrahy a nebezpečí n- Plavba ledovým polem způsobuje, že loď může lehce provést neočekávaný pohyb do libovolného směru, Osvědčuje se tedy staré námořnické pravidlo, podle kterého by jedna ruka měla být vždy vyhrazena pro zpětné získání rovnováhy či uchopení se držadla či jiné pevné opory. Zvláštní péči je třeba věnovat dveřím a jiným pohyblivým součástem, neočekávané zabouchnutí může mít za následek lehce zlomený prst pozapomenutý na nepravém místě a podobně. Povrch vnější paluby bývá často pokryt námrazou a je tudíž kluzký. Pád přes palubu znamená téměř jistě Váš konec, jelikož doba přežití v ledových vodách Antarktidy je kalkulována pouze v několika minutách.

Klaustrofobie - pro suchozemce nenavyklého na dlouhé pobyty v lodních prostorách může delší pobyt v uzavřeném lodním prostoru bez možnosti jeho opuštění znamenat poněkud klaustrofobický zážitek, je dobré si uvědomit, že se jedná vcelku o běžnou psychologickou reakci, s níž se potýkají často i mnohem drsnější nátury, a že několikadenní pobyt na turistické lodi se nedá ani vzdáleně  porovnat s ohromnou zátěží přezimování v temné Antarktidě.

Na člunu Zodiac

Čluny Zodiac jsou při antarktických expedicích nenahraditelné. Mají mělký ponor a šest nafukovacích oddílů, které jim poskytují ideální plovací a manévrovací vlastnosti. Při proražení jednoho či i několika oddílů mohou tyto čluny stále plavat. Pomocí těchto člunů je možno přistát i v normálně nepřístupných místech: na plážích, říčních březích, krách a podobně.

Pravidla přepravy na člunu:

 1. Vždy bezpodmínečně dodržujte pokyny obsluhy člunu.
 2. Při plavbě na sobě mějte vždy poskytnutou záchrannou vestu.
 3. Při vyloďování se z člunu přijměte nabízenou pomoc obsluhy. Použijte vždy „námořnického stisku“ – tj. vzájemného uchopení za zápěstí, nikoliv za dlaň, tento stisk je daleko pevnější než běžné podání ruky.
 4. Sebou si berte pouze jeden baťůžek na potřebné věci jako je fotoaparát, dalekohled, pláštěnka, náhradní boty atd. Snažte se mít obě ruce volné.
 5. Nikdy na Zodiacích nekuřte. Čluny jsou gumové s palivovými nádržemi, hrozí tudíž nebezpečí vznícení.
 6. Podmínky pro vylodění budou vždy oznámeny v předstihu: „mokré vylodění“ (většinou), znamená vylodění na pláži s výstupem do příbojových vln – voda sahá většinou nad kotníky; „suché vylodění“ (zřídka), znamená výstup přímo na suchou zemi. Očekávané povětrnostní podmínky budou též oznámeny v předstihu.
 7. Nikdy nevystupujte ze Zodiacu přes záď nebo příď, kterými je člun orientován k pláži. Náhlá vlna může člun pozdvihnout a nepozorného cestujícího srazit.
 8. Věci, které by neměli zvlhnout (fotoaparáty, kamery,..) je dobré mít v nepromokavém obalu. Nikdy nelze vyloučit spršku z mořské vlny či náhlou dešťovou přeháňku.
 9. Na člunu se může vždy vztyčit jen jedna osoba, při vysedání proto vstávejte postupně.

Na ostrověch a na pevnině

Antarktida je podle Antarktické úmluvy z roku 1959 a dle Protokolu o ochraně antarktického prostředí z roku 1991 přírodní rezervací. Signatářskými státy jsou i Česká i Slovenská republika, které převzaly nástupnictví po Československu, které k Úmluvě přistoupilo 14.6.1962. Antarktická úmluva i doplňující Protokol stanovují některá závazná pravidla, kterými se musí jak návštěvníci, tak vědečtí pracovníci při pobytu v Antarktidě řídit. Řadě oblastí Antarktidy byl přisouzen speciální statut, a to díky mimořádné vědecké hodnotě území z hlediska ekologického, geologického, historického či jiného. Do většiny těchto speciálních zón je vstup přísně zakázán mimo speciální povolení. Hranice zón nejsou v terénu vyznačeny, respektujte tedy prosím pokyny instruktorů. Návštěvníci Antarktidy nesmí narušovat vědecký výzkum, vědecká zařízení. Návštěvníci Antarktidy jsou dále povinni být připraveni na antarktické poměry tak, aby neohrožovali sami sebe a tím i případné další osoby. Záchranné akce v Antarktidě nelze očekávat.

Při pohybu v terénu:

 • dodržujte bezpečnou vzdálenost od divokých živočichů jak na pevnině, tak na moři.
 • dodržujte pokyny instruktorů, nevzdalujte se bez ohlášení od skupinky
 • nevstupujte bez patřičného vybavení na ledovce a sněhová pole, vždy hrozí pád do skrytých ledovcových trhlin
 • nevstupujte do nouzových útulků (mimo skutečně nouzové situace), o použití nouzového útulku informujte nejbližší antarktickou stanici případně příslušné národní úřady.
 • Nekuřte, a to zvláště v blízkosti divokých zvířat a u budov a člunů.
 • Na pevnině nejsou toalety, odskočte si vždy před vyplutím z lodi.

Chraňte divokou přírodu:

 • nekrmte, nedotýkejte se a nepřenášejte ptáky, tuleně a jiné živočichy, nepřibližujte se tak, aby musela tato zvířata změnit své chování (opustit hnízdo a podobně). Zvláštní pozornost je třeba věnovat při páření a péči o mladé.
 • Nepoškozujte rostlinstvo, k poškození mechů a lišejníků může dojít i chůzí či jízdou po mechových bochnících či lišejníky porostlých kamenech
 • Nepoužívejte zbraně, hluk omezte kvůli zvířatům na minimum
 • Nevnášejte do prostředí cizorodé rostliny, živočichy.
 • Neodhazujte odpadky (zvláště potravinové zbytky mohou obsahovat v Antarktidě neznámé viry, běžné drůbeží viry by byly schopny zdecimovat během několika týdnů celou kolonii tučňáků
 • Nesbírejte přírodniny (horniny, minerály, kosti, vejce, zkameněliny či souřásti historických budov (viz celní předpisy).
 • Neryjte do kamenů nápisy i jiná graffiti.
 • Snažte se o to, aby po Vašem pobytu v Antarktidě zůstalo co nejméně stop.

Typický den na palubě

Den začíná budíčkem a snídaní v lodní jídelně. Předchozího večera se koná stručný nástin dnešního programu, písemný itinerář obdržíte od kapitána před snídaní přímo do Vaší kajuty. Během plavby Drakovým průlivem probíhají po celý den odborné přednášky k programu. Během dní na kontinentu se vedoucí expedice snaží, abyste co nejvíce času na strávili na výsadcích. Po snídani tedy následuje první vylodění toho dne pomocí člunů Zodiac. Vylodění je avizováno palubním rozhlasem zhruba 15 minut před začátkem. Před výstupem z lodi je nutno učinit záznam otočením Vašeho lodního čísla v chodbě u vstupu na palubu, po návratu toto číslo vracíte zpět do původní polohy. Jedno vylodění trvá obvykle 2 – 4 hodiny. Po návratu na palubu následuje krátká siesta, poté oběd. Po obědě se koná obvykle druhé vylodění, případně je možno pozorovat scenérii podél plavební trasy, tu a tam tuleně na kře či velryby na otevřeném moři. Po večeři je možno do baru, lodní knihovny, či díky polárnímu dni dále pozorovat arktickou scenérii.

Provoz Heli letu

Provoz vrtulníku na lodi vyžaduje velmi striktní pravidla, jejich dodržování a následování předepsaných procedur. Tyto jsou předepsané, schválené, monitorované mezinárodním registrem Lloyds Register of Shipping. Prosím, přečtěte si tyto obecné informace pečlivě a uvedená pravidla a předpisy bezpodmínečně dodržujte. Vše, co je uvedeno v následujících informacích je jen a pouze v zájmu bezpečnosti Vaší i ostatních účastníků expedice a posádky lodi/vrtulníku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, nebo Vám bude něco nejasné, neváhejte se obrátit na sloužící personál. Důležité: Dodržujte za všech okolností pokyny posádky! Nikdy se nepřibližujte k vrtulníku, dokud k tomu nejste vyzváni pověřenou osobou!

Heliport se nachází na zádi lodi na palubě 6. Pokud je vrtulník mimo provoz (např. během plavby), bude odstaven v přístřešku. Do přístřešku je přísný zákaz vstupu, který platí za všech okolností.

Poznámka: Provoz helikoptéry může být ovlivněn mnoha faktory včetně, ale nikoli výhradně, povětrnostními, ledovými či plavebními podmínkami, viditelností, technickým stavem a případnými technickými závadami, a také podmínkami přímo v kolonii tučňáků, jejím okolí nebo na cestě k ní. Lety helikoptérou budou provozovány pouze pokud bude možno zaručit absolutní bezpečí účastníků letu, posádky a stroje. Z výše uvedeného vyplývá, že uskutečnění jednotlivých letů, nebo letových sekvencí nelze nikdy garantovat. Lety mohou být kdykoli před vzletem zrušeny, případně ukončeny během vlastního letu, pokud kapitán lodi nebo pilot helikoptéry vyhodnotí aktuální situaci jako rizikovou. Každý účastník expedice zahrnujících lety vrtulníkem bere na vědomí, rozumí a souhlasí s podmínkou, že stran letů nelze jakkoli garantovat konání jednotlivých letů, letových sekvencí, nebo garantovat jakýkoli konkrétní počet letů. Stejné podmínky platí obecně pro naplnění trasy plavby. Její charakter je expediční a itinerář a náplň plavby se může měnit v závislosti na povětrnostních, ledových či plavebních podmínek. Rozhodující slovo má vždy kapitán plavidla. V tomto ohledu nelze vznášet jakékoli nároky na odškodnění při nekonání letů či změně nebo zrušení plavby, jejích částí či některého z výsadků nebo výlet.

Termíny a zkratky
Captain – kapitán: nejvyšší odpovědná osoba; odpovídá za plavidlo, posádku, účastníky i vrtulník včetně jeho posádky. Nejvyšší rozhodující instance během expedice.
Pilot: odpovídá za provoz vrtulníku, posádku, účastníky i stroj během vzletů, přistání i letu.
DPO – Deck Party Officer: kapitánem pověřená osoba odpovídající za provoz na heliportu. Velící osoba posádky řídící provoz na heliportu, viz DPC níže. VŽDY DBEJTE DŮSLEDNĚ JEHO POYKNŮ!
DPC – Deck Party Crew: posádka řídící provoz heliportu.
OOW – Oficer Of the Watch: navigační důstojník mající hlídku na kapitánském můstku.
Administrator: člen posádky oznamující pokyny ke shromáždění účastníků před letem, kontrolující tzv. letový manifest (viz níže) a vhodný oděv účastníků daného letu.
Helicopter Staging Area: vymezený prostor na lodi, který se nachází mimo heliport a v němž čekají účastníci daného letu na nástup do vrtulníku, plně připraveni a oděni.
Shore Party: členové posádky řídící provoz v místě přistání vrtulníku na pevnině.
Manifest: seznam účastníků konkrétního letu. Manifest musí být každým účastníkem podepsán před nástupem do a po výstupu z vrtulníku.

Instrukce pro účastníky letů

Níže naleznete obecné informace k letům vrtulníkem. Každý účastník expedice je povinen se s nimi seznámit a řídit se jimi, čímž přispěje k bezpščnému a hladkému průběhu expedice. Tyto informace jsou k dispozici také na několika místech na lodi. Důležité: Všechny osoby účastnící se letů vrtulníkem musí mít u sebe platný cestovní pas nebo jiný mezinárodně uznávaný cestovní doklad.

Obecné instrukce k provozu vrtulníku:

 1. Nepřistupujte ke stroji, nenastupujte do něj a ani z něj nevystupujte aniž jste k tomu vyzváni velící osobou heliportu – DPO (který k tomu dostane pokyn od pilota).
 2. Při vstupování do / opouštění prostoru vstupních dveří vrtulníku se vždy přikrčte. Choďte se svižně ale neběhejte. Držte se v bezpečné zóně pro nástup/výstup (viz výše) a vždy buďte v prostoru, kde Vás může posádka vrtulníku vidět bez jakéhokoli omezení (čili celá Vaše osoba musí být stále viditelná). Nenoste volně oblečené oděvy, či předměty které by se mohly uvolnit.
 3. Nevcházejte do prostoru zadního rotoru!!! Rotor se velmi rychle otáčí a je proto těžko postřehnutelný.
 4. Držte se v bezpečné vzdálenosti od výfukových otvorů stroje. Předejdete tak ožehnutí horkými plyny a parami.
 5. Během letů nad oceánem mějte na sobě vždy záchrannou vestu. Nafouknutá záchranná vesta může bránit v rychlém opuštění stroje. Proto ji vždy mějte vyfouknutou a nafoukněte ji až v momentě, kdy se nacházíte mimo stroj. Oděvy s integrovanou záchrannou vestou s automatickým nafukováním nebo podobnými technologiemi nejsou povoleny.
 6. V některých lokalitách je vyžadován tzv. nouzový oblek (survival suite), oficálně schválený pro provoz vrtulníků – netýká se této expedice.
 7. Všichni účastníci letů musí mít zacpávky uší, nebo jinou ochranu sluchu. Ochrana uší bude k dispozici na místě.

Během výsadku

Při nástupu do vrtulníku

 1. nevstupujte do operačního prostoru stroje, dokud Vás k tomu nevyzve velící osoba – DPO (po obdobném pokynu posádky stroje). Buďte dostatečně přikrčeni.
 2. posaďte se na místo, které Vám posádka přidělí.
 3. zapněte si bezpečností pás a projděte si bezpečnostní procedury vrtulníku.

Při výstupu z vrtulníku

 1. zůstaňte sedět dokud Vám posádka nedá pokyn k opuštění stroje.
 2. při opouštění stroje se přikrčte a rychle opusťte operační prostor stroje udaným směrem.

Předletový briefing

Před letem a v některých případech před vlastním nástupem do vrtulníku budete informováni o místě výsadku, záchranném a bezpečnostním vybavení a záchranných a bezpečnostních procedurách. Zvláštní pozornost věnujte zejména informacím o následujícím věcem:

 1. bezpečnostní pásy
 2. záchranné vesty, které si nesmíte sundat, dokud Vás k tomu nevyzve posádka nebo DPO
 3. záchranné čluny
 4. vybavení k přežití (tzv. survival equipment)
 5. nouzovým východům

Při provozu vrtulníku na palubě lodi se všichni účastníci letu musí vždy zúčastnit předletového briefingu. Kdo se nezúčastní, nebude mu povolen nástup na let. Během briefingu Vám pilot, vedouccí expedice a velící osoba DPO sdělí instrukce k následujícímu letu. Za normálních okolností budete rozděleni do skupinek po 4 –nebo 6 osobách. Ačkoli chápeme, že někteří účastníci by rádi vždy letěli se svými spolucestovateli, nelze tomuto požadavku vždy vyhovět. Z časových a provozních důvodů nelze akceptovat neobsazená místa ve vrtulníku během jednotlivých letů či letových sekvencí. Zároveň je nutné brát ohledy na váhové dispozice jednotlivých účastníků a vyvážený provoz letů. Číslo skupiny, do které budete pro daný let přiděleni, je proto konečné a neměnné. Pozorně poslouchejte hlášení pokynů pro jednotlivé skupiny pro nástup na let. V souvislosti s požadavky provozní pojistky vrtulníku musí všichni účastníci letu podepsat doložky o zproštění odpovědnosti a nároků na náhradu škod. Nepodepsání doložky bude znamenat zamítnutí nástupu na let. Podpisem také berete na vědomí, že provoz vrtulníku je specifický a vyžaduje zvýšenou opatrnost. Provoz vrtulníku si také vyzkoušíte nanečisto včetně všech předletových procedur, správného odění, pohybu v Helicopter Staging Area (viz výše) a samotného nástupu do stroje a výstupu z něj (bez běžících motorů. Vezměte na vědomí, že provoz vrtulníku včetně všech příprav je zdlouhavý. Před zahájením vlastní letové sekvence je nutné provést průzkumný let. Po nalezení vhodného přistávacího místa následuje let s bezpečnostním vybavením. Prosíme, buďte během těchto procedur trpěliví. Vše se děje především s důrazem na následný hladký průběh letů a bezpečnost všech zúčastněných osob i vybavení.

Rekapitulace

Po zkušebním provozu a prvním uskutečněném letu následuje rekapitulace všech potřebných procedur a pokynů.

Informace o Ushuaia

Poloha: 54° 48′ 0″ S, 68° 18′ 0″ W

Region: Tierra del Fuego

Počet obyvatel: cca. 64.000

O městu Ushuaia se často mluví jako o nejjižněji položeném městě na světě, ačkoli ještě jižněji je položeno městečko Port Williams v Chile. Argentinské úřady však odmítají přiznat titul chilskému městečku, protože neodpovídá definici města. První obyvatelé – indiáni kmene Selk’nam – zde žili již před 10.000 lety. První Evropané se zde objevili již v dobách Malhaesových, nicméně za prvního evropského osadníka je považován britský misionář Waite Hocking Stirling, který zde strávil prvních devět měsíců roku 1869. Rok po něm dorazili další britští osadníci a založili první trvalé osídlení. V roce 1873 do Ushuaii přišli také první argentinští občané Juan a Clara Lawrencovi, kteří vyučovali na místní škole a ve stejném roce učinil tehdejší argentinský prezident, Julio Argentino Roca přítrž dalším rozmíškám o to, pod čí vládu region spadá. Vzal si příklad z britské věznice v Tasmánii a postavil zde nápravné zařízení pro recidivisty a další nebezpečné zločince. Výstavba a provoz věznice s sebou přinesla pracovní příležitosti a položila tak s konečnou platností pevný základ dnešnímu městu. Dnes je město především výchozím bodem pro Antarktické expedice či výpravy do okolních subpolárních lesů a hor. K zajímavostem patří Národní park Tierra del Fuego, do něhož se lze vypravit ze severnějších regionů země tzv. dráhou na konec světa (End of the World Train). K atrakcím patří pestrá flora a fauna zahrnující tučňáky, tuleně, velryby, kosatky aj. Oblast je velmi populární díky skvělým podmínkám pro horskou turistiku a také lyžování. Ushuaia je nachází v subpolární klimatické zóně. Teplotní průměry jsou v nejchladnějším měsíci 1° C a nejteplejším měsíci 9° C. Historická maxima jsou -20° C (červenec) a 31° C (prosinec). I přes velmi suché klima (560 mm/rok) je podnebí v Ushuaia velmi vlhké a během roku je zhruba 160 dní srážkových (déšť a sníh) a ještě více dní se zataženou oblohou a mlhami. K drsnému podnebí přispívají silné větry. Klima ostrovů v regionu je ovšem díky jihozápadním větrům daleko vlhčí. Vzhledem k nízkým teplotám během celého roku tu na některých místech sníh nikdy neroztává.

Průměrné teploty a srážky

Měsíc/Průměr          1.       2.      3.      4.      5.       6.       7.      8.      9.    10.  11.    12.
Teplota                    9,6    9,3    7,7     5,7    3,2     1,7     1,3    2,2    4,1   6,2  7,8    9,1
Srážky                     39    45,2   52,3   56,1  53,4  48,3   36,4  45,2  41,7  35  34,6  42,5

Přístav

Přístav v Ushuaii se nachází na ulici Avenida Maipu a jeho jediné molo umožňuje kotvení lodí na obou stranách při přílivu i odlivu. Z těchto důvodů si přístav vybralo několik operátorů plaveb na Antarktidu jako svůj výchozí bod. Vstup na molo je u křižovatky ulic Avenida Maipú a Comodoro Augusto Lasere (naproti hotelu Albatros a vládním budovám). Při vstupu na molo se budete muset prokázat cestovním pasem a palubním lístkem (v opačném případě Vás zaměstnanci přístavu nemusí na molo pustit). Pokud byste měli jakékoli potíže s orientací ve městě a hledáním přístavu, obraťte se na přístavní agenturu spolupracující s Oceanwide Expeditions:

Kontakty, obchody, služby

Přístavní agentura

SEALAND Ship Agents & Suppliers
Rivadavia 130, 1st Floor, Of. 110
9410 Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina
Kontaktní osoby:
Edelmiro G. Centorami (Mobile +54 (9) 2901 415414)
Verónica Baldasso Palacios (Mobile +54 (9) 2901 415416)
Martin Chinicola (Mobile +54 (9) 2901 413305)
Office: Tel: +54 (2901) 425 085, Fax: +54 (2901) 422 869
Email: operations@sealand-agents.com.ar
Website: www.sealand-agents.com.ar

Další odkazy

www.sealand-agents.com.ar
www.e-ushuaia.com
www.tierradelfuego.org.ar

Obchody a služby

Pronájem oblečení a vybavení na Antarktidu (bundy, kalhoty, speciální holinky, batohy)
USHUAIAL TURISMO (denně 10.00 – 20.00)
Kontaktní osoba: Daniela Gonzales, 895 Gobernador Paz
Tel: +54-2901-436-003 a +54-2901-436-005
E-mail: ushuaiaturismo@speedy.com.ar

DTT (po - pá 09.30 – 13.00 a 16.00 – 21.00 / sobota 10.00 – 13.00 a 16.00 – 21.00 / neděle – zavřeno)
Kontaktní osoba: seňor Firpo, 903 Av San Martin (roh Av J.M. de Rosa)
Tel: +54-2901-434-939

Přístavní agentura
SEALAND Ship Agents & Suppliers, Rivadavia 130, 1st Floor, Of. 110, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina
Kontaktní osoby :
Edelmiro G. Centorami (Mobile +54 (9) 2901 415414)
Verónica Baldasso Palacios (Mobile +54 (9) 2901 415416)
Martin Chinicola (Mobile +54 (9) 2901 413305)
Office: Tel: +54 (2901) 425 085, Fax: +54 (2901) 422 869
Email: operations@sealand-agents.com.ar, website: www.sealand-agents.com.ar

Další odkazy: 

www.sealand-agents.com.ar
www.e-ushuaia.com
www.tierradelfuego.org.ar

Obchody a služby

Pronájem oblečení a vybavení na Antarktidu (bundy, kalhoty, speciální holinky, batohy)

USHUAIAL TURISMO (denně 10.00 – 20.00)
Kontaktní osoba: Daniela Gonzales, 895 Gobernador Paz
Tel: +54-2901-436-003 a +54-2901-436-005, ushuaiaturismo@speedy.com.ar

DTT (po - pá 09.30 – 13.00 a 16.00 – 21.00 / sobota 10.00 – 13.00 a 16.00 – 21.00 / neděle – zavřeno)
Kontaktní osoba: seňor Firpo, 903 Av San Martin (roh Av J.M. de Rosa)
Tel: +54-2901-434-939, firpol@speedy.com.ar

JUMPING (denně 9.00 – 21.00)
128 9 Av de Julio, Tel: +54-2901-436-709, Mobil 24h: +54-92901-503-105
E-mail info@jumpingushuaia.com.ar, website www.jumpingushuaia.com.ar

Další služby a informace

Informační centrum – Tourist Information Office

Roh ulic San Martin a Fadul
po – pá  09.00 – 22.00, so – ne 09.00 – 20.00

Pobočka na molu
po – pá  09.00 – 18.00, so – ne 09.00 – 18.00

Museo del Mundo

Roh ulic Maipu a Rivadavia, denně 09.00 – 20.00

Museo Maritimo (Muzeum námořní plavby)

Denně 09.00 – 20.00

Pošta

roh ulic San Martin a Godoy, po – pá  10.00 – 18.00 a so 10.00 – 13.00

Obchody

Obchody jsou otevřené zpravidla od pondělí až do soboty – 09.30 – 12.30 a 15.30 – 20.30/21.00. Některé obchody nemají přes poledne nebo v neděli zavřeno.

Směnárny

Thaler Exchange Bureau, 209 San Martin
po – pá 10.00 – 15.00 a 18.00 – 20.00, so 10.00 – 13.00 a 18.00 – 20.00, ne 18.00 – 20.00

HSBC Bank

297 Av Maipu, po – pá 10.00 – 15.00

Banco Frances

65 Av Maipu, po – pá 10.00 – 15.00

Banco Tierra del Fuego

roh ulic San Martin a Roca, po – pá 10.00 – 15.00

Poznámka: Uvedené informace se mohou bez ohlášení změnit. Pro výměnu peněz je nutné prokázat se vždy cestovním pasem.

 

Místní měna a kurzy

Argentinskou měnou je “peso” a užívají se pro ní zkratky $ nebo ARS. Kurz byl v době vydání tohoto dokumentu 1,00 ARS = cca. 3,20 CZK, 1,00 USD = ARS 5,70.
Během turistické sezóny v Antarktidě jsou pošty, banky a většina obchodů zařeny v následující státní svátky:

08. prosince                                     Neposkvrněné početí Panny Marie
24. a 25. prosince                            Vánoce
31. prosince a 1. ledna                    Silvestr a Nový rok
24. března                                       Den památky pravdy a spravedlnosti za oběti tzv. Špinavé války
Zelený čtvrtek a Velký pátek, Velikonoční pondělí

,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie