Velký okruh severním Thajskem

Přehled článků, které jsme o této zemi publikovali v rubrikách o cestování na webech:

České finalistky miss 2009 doporučují Vydáte se po stopách thajského národa. Bývalá hlavní města Ayutthaya a Sukhothai patří k milníkům thajské historie. Putování završíte odpočinkem u moře.
Termín Počet nocí Strava Cena Objednat
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 58 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Vídně
14 3* snídaně 64 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 69 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Vídně
14 3* snídaně 75 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 67 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Vídně
14 3* snídaně 73 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Vídně
14 3* snídaně 71 990,- Kč vyprodáno
26. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 65 990,- Kč vyprodáno
30. 01. - 15. 02. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 56 990,- Kč 52 990,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 54 990,- Kč 50 990,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 67 990,- Kč 63 190,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 65 990,- Kč 61 390,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 65 990,- Kč 61 390,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 63 990,- Kč 59 490,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 64 990,- Kč 60 390,- Kč objednat
30. 01. - 15. 02. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 62 990,- Kč 58 590,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 56 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 54 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 67 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 65 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 65 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 63 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 64 990,- Kč objednat
27. 02. - 15. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 62 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 55 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 53 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 64 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 62 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 64 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 62 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Eva Air z Vídně
14 3* snídaně 63 990,- Kč objednat
13. 03. - 29. 03. 2015
Emirates z Prahy
14 3* snídaně 61 990,- Kč objednat
03. 07. - 19. 07. 2015 14 3* snídaně 55 990,- Kč objednat
03. 07. - 19. 07. 2015 14 3* snídaně 64 990,- Kč objednat
03. 07. - 19. 07. 2015 14 3* snídaně 64 990,- Kč objednat
03. 07. - 19. 07. 2015 14 3* snídaně 63 990,- Kč objednat

Zobrazit všechny termíny


Program zájezdu :

1. den ODLET Z PRAHY

Odbavení na letišti 1,5h před odletem.

2. den BANGKOK

Snídaně v letadle, přílet do Bangkoku, trans fer do hotelu, ubytování.

3. den BANGKOK

Snídaně. Celodenní fakultativní pro hlíd - ka města. Navštívíte chrám Wat Traimit v Čínské čtvrti, kde se nachází socha zlatého Buddhy, která je vyro bena z 5,5 t ryzího zlata, dále chrá mový komplex Wat Po se sochou ležícího Buddhy. Odpoledne uvidíte královský palác – Grand Palace a zde si prohlédnete chrám Wat Phra Kaew, ve kterém se nachází jeden z nejvýznam nějších symbolů Thajska – socha Sma rag dového Buddhy. Poté budete mít možnost neopakovatelného zážitku z projížky lodí po kanálech řeky Chao Phraya, a dále navštívíte manufakturu drahých kamenů a zlata. Příjezd do hotelu.

4. den BANGKOK – BANG PA – IN – AYUTTHAYA – PHITSANULOK

Odjezd do Bang Pa-in, letního paláce králů Ayutthayi. Po prohlídce přejezd do Ayut thayi, největší říše Jihovýchodní Asie v letech 1350 až 1767. Navštívíte chrám Wat Yai Chai, Wat Pra Mong kol Bopitr a královský palác Wat Si Saket. Odjezd do Phitsanulo ku, ubytování a večeře.

5. den PHITSANULOK – SUKHOTHAI – LAMPANG

Po snídani prohlídka chrámu Wat Pra Sri Rattana Mahatat, kde se nachází 2. nejvýznamnější buddhistická socha v Thajsku z bronzu a kopie týkových dve ří z paláce Smaragdového Buddhy v Bang koku. Poté se přesunete do Sukho thai, prvního hlavního města thajské říše. Prohlédnete si mu ze um a přilehlý Histo ric ký park. Navští víte chrám Wat Sa Si, určený dříve pouze pro budoucí mnichy, dále Wat Mai a Wat Mahathat – hlavní královský chrám, kolem kterého je rozmístěno 240 menších pagod. Po obědě zastávka u chrámu Wat Sri Chum – chrám mluvícího Buddhy, určený pro povzbu ze ní vojska. Pokračování do městečka Lampang, posledního města v Thajsku, kde dnes jezdí kočáry tažené koňmi. Ubytování, večeře.

6. den LAMPANG – CHIANG RAI

Dopoledne přejezd do Chiang Rai, velmi rychle rozvíjejícího se města severního Thajska. Cestou zastávka u moderního chrámu – Wat Rong Khun. Po obědě vyjížka lodí k horskému kme ni Akha. Prohlídka horské vesnice a míst ních obyvatel v domorodých kro jích se zcela odlišným jazykem i zvyky. Vesnička je zároveň sloní far mou, fa kul tativní projížka na slo nech okolní pří rodou (1 hod.). Po návratu do Chiang Rai ubytování v hotelu a večeře.

7. den CHIANG RAI – ZLATÝ TROJÚHELNÍK – MAE SAI – CHIANG MAI

Po snídani odjezd do Chiang Saen, kde si prohlédnete chrám Wat Chedi Luang. Přesun na Zlatý trojúhelník – Golden triangle, kde řeky Ruak a Mae Khong tvoří hranici mezi Thajskem, Laosem a Barmou. Výlet rychlou lodí po řece Mae Khong s možností návštěvy laos ké ho území. Celá zdejší oblast je známá rovněž jako centrum pěstování opia, prohlídka opiového muzea. Odpoledne odjezd do Mae Sai, nejsevernějšího měs ta Thaj ska a jednoho ze dvou oficiálních přechodů do Barmy. Fakultativní možnost krátké návštěvy Barmy a zdejšího trhu s typickými suvenýry, prohlídka městečka a bud dhistického chrámu. Odjezd do Chiang Mai, hlavního města sever - ního Thajska.

8. den CHIANG MAI

Chiang Mai je známé jako centrum buddhismu a lidové tvořivosti Thajska. Dopoledne navštívíte několik dílen (výroba deštníků a vějířů, zpracování stříbra, kože dělnictví ...). Po obědě se vydáte na horu Doi Suthep, která se vzpíná nad městem v nadmořské výšce 1.605 m. Naleznete zde jeden z nej mladších, zároveň nejkrásnějších thaj ských chrámů – Wat Doi Suthep, nejvýznamnější chrám severního Thajska, kde je podle pověsti uložena část ostatků Buddhy. Večeře v restauraci Kantokei s ukázkami lidového tance.

9. den CHIANG MAI – BANGKOK – PATTAYA (popř. jiné letovisko dle výběru)

Dopoledne odjezd na letiště v Chiang Mai, odlet do Bang koku, transfer na Pattayu (popř. jiného letoviska dle výběru z tohoto katalogu). Ubytování v hotelu, koupání, volno.

10. – 15. den PATTAYA (popř. jiné letovisko dle výběru)

Snídaně. Volno. Po domluvě s prů vod cem doporučujeme fakultativní vý le ty do tropické zahrady Nong Nooch Villa ge, transvestit show Alca zar, celodenní výlet na korálový ostrov, či ostrov Ko Samet.

16. den PATTAYA (popř. jiné letovisko) – BANGKOK – PRAHA

Snídaně. Transfer na letiště v Bang koku. Odlet do Prahy.

17. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

  • lety na trase Praha – Bangkok – Praha
  • letenku Chiang Mai – Bangkok
  • letištní taxy
  • týdenní okruh severním Thajskem (2 dny v Bangkoku se snídaní, 5 dní v severním Thajsku včetně plné penze)
  • transfery klimatizovanými minibusy
  • 14x nocleh (včetně okruhu) se snídaní v Bangkoku, Pattayi nebo jiném letovisku dle výběru
  • služby průvodce ESO travel (min. 10 osob) a místního průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

  • fakultativní výlety
  • pojištění léčebných výloh

On line objednávka zájezdu

Cena: 52 990,- Kč
Termín: 30. 01. - 15. 02. 2015 Dní/nocí: 17 / 14
Doprava: letecky Strava: snídaně Ubytování: 3*
Poznámka:
Tento okruh lze vložit do libovolné kombinace v Thajsku ve všech námi nabízených termínech. Cenu zpracujeme na vyžádání.
06.11. - 22.11.2014 - možnost odletu z Vídně s přestupem v Dubaji za příplatek 2000 Kč/osoba.
26.12. - 11.01.2015 - možnost odletu z Vídně s přestupem v Dubaji za příplatek 6000...

Platba kartou

Vyhledávání zájezdů

Rozšířené hledání

Fulltextové vyhledávání

Katalogy ESO travel Newsletter Dovolená 2014 - Novinky emailem Facebook

GO parking

Velký okruh Barmou

25. 02. - 13. 03.

Velký okruh Barmou

83 690,-

89 990,- Kč

Směřuje do země drahokamů, úchvatných západů slunce nad zlatými pagodami...

Vietnam - Laos - Kambodža

20. 02. - 09. 03.

Vietnam - Laos - Kambodža

82 790,-

88 990,- Kč

Ideální okruh pro milovníky poznání a historie Vás zavede do Indočíny, kde...

Malý okruh Čínou

25. 04. - 03. 05.

Malý okruh Čínou

29 990,-

32 990,- Kč

Poznáte centrum nejrychleji se rozvíjející země světa. Seznámíte se s tisíce...

To nejlepší z Kuby

06. 02. - 17. 02.

To nejlepší z Kuby

52 990,-

55 990,- Kč

Seznámíte se s architekturou koloniální Havany a Trinidadu, spatříte jedinečné...

Velký okruh Kubou

26. 01. - 07. 02.

Velký okruh Kubou

59 990,-

63 990,- Kč

Během tohoto okruhu poznáte celý ostrov včetně východní provincie Santiago de...

Okruh Jamajkou

10. 02. - 21. 02.

Okruh Jamajkou

63 990,-

67 990,- Kč

To nejlepší z Jamajky (5+5 nocí).

Čína - Perly říše středu

24. 04. - 05. 05.

Čína - Perly říše středu

43 990,-

47 990,- Kč

Projdete se po Velké zdi, prohlédnete si kdysi nejbohatší město světa Xi’an se...

Kostarika s vůní kávy

09. 02. - 21. 02.

Kostarika s vůní kávy

81 990,- Kč

Kávové plantáže, neklidně spící sopky, kouzelné zátoky lemované...

Velký okruh severním Thajskem

27. 02. - 15. 03.

Velký okruh severním Thajskem

56 990,- Kč

Vydáte se po stopách thajského národa. Bývalá hlavní města Ayutthaya a...

Nejlepší z Jižní Afriky

16. 04. - 25. 04.

Nejlepší z Jižní Afriky

66 990,- Kč

Atraktivní zájezd, který je díky délce trvání oblíben zejména mezi klienty...

Vietnamem od severu k jihu

05. 02. - 20. 02.

Vietnamem od severu k jihu

64 990,-

69 990,- Kč

Cesta zemí s pohádkovými přírodními scenériemi a kulturním dědictvím, které...

Copyright © 1994 - 2014 Cestovní kancelář ESO travel a.s., všechna práva vyhrazena Aira GROUP, Outsourcing IT

Exotická dovolená | Dovolená first minute | Zájezdy | Zimní dovolená | Dovolená last minute | Kuba last minute | Thajsko last minute | Amerika: zájezdy USA

ttg ocenění

Ocenění udělená odborným časopisem TTG:
Nejlepší touroperátor pro Asii, Austrálii a Oceánii pro rok 2013
2. nejlepší touroperátor pro Ameriku pro rok 2013
3. nejlepší touroperátor pro Afriku pro rok 2013

Esotravel na Facebooku 100 nej ocenění

Esotravel » Poznávací zájezdy » Thajsko » Velký okruh severním Thajskem