Špicberky - plavba
13. 7. - 23. 7. 2018
 • 13. 7. - 23. 7. 2018
 • 31. 7. - 10. 8. 2018
 • 10. 8. - 20. 8. 2018
 • 16. 8. - 26. 8. 2018
 • 18. 8. - 28. 8. 2018
 • 19. 8. - 29. 8. 2018
 • 2. 7. - 12. 7. 2019
 • 4. 7. - 14. 7. 2019
 • 13. 7. - 23. 7. 2019
 • 22. 7. - 1. 8. 2019
 • 31. 7. - 10. 8. 2019
 • 9. 8. - 19. 8. 2019
11 dní
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
183 990 Kč

Špicberky - plavba

Prozkoumáte ledové útvary, uvidíte telící se ledovce, navštívíte nejsevernější osadu naší planety a potkáte spousty ledních medvědů!

Podrobný itinerář zájezdu

 • 1. den PRAHA – OSLO
  Odlet do Osla, po příletu transfer do hotelu, ubytování, volno.
 • 2. den PŘÍLET DO LONGYEARBYEN
  Odlet na Špicberky. Pokud čas dovolí, procházka po městě či návštěva Polárního muzea.
 • den NALODĚNÍ - ISFJORD - PLAVBA NA SEVER
  V podvečer nalodění na loď Plancius a vyplutí z Isfjordu na sever.
 • 3. den KROSSFJORD – NY ALESUND
  Plavba směrem k severu podél pobřeží, zakotvení v Krossfjordu, výlet na zodiacích k telícímu se ledovci. Možnost pozorování polárních lišek, ptactva (především alkounů) a tuleňů. Odpoledne plavba do nejsevernější osady světa Ny Alesund, návštěva ptačích kolonií v blízkosti místa startu vzducholodi Italia při památném pokusu o dobytí severního pólu, kterého se účastnil i náš polárník František Běhounek. V okolí vesnice jsou sezónní hnízdiště bernošky bělolící, rybáků dlouhoocasých nebo husy krátkozobé.
 • 4. den LIEFDEFJORD – ANDOYA - MONACO
  Plavba do ústí Liefdefjordu a vylodění v zálivu Andoya, procházka tundrou s mnoha zástupci arktické fauny. Pokračování v plavbě fjordem k čelu ledovce Monaco, oblíbenému místu výskytu ledních medvědů a jejich kořisti – tuleňů.
 • 5. den PHIPPSØYA – SEVEN ISLANDS
  Na souostroví Seven Islands, 540 km od Severního pólu, dosáhneme nejsevernějšího bodu naší expedice. V oblasti se vyskytují lední medvědi, racek sněžný a racek růžový, které budeme pozorovat, než obrátíme jihozápadním směrem.
 • 6. den LAAGØYA – SORGFJORD
  Malý ostrov Laagøya má jedinečnou lagunu, která poskytuje ideální letní prostřední pro početnou kolonii mrožů. I ve fjordu Sorg jsou mroži častými návštěvníky. Jsou zde hroby velrybářů ze 17. století. Během výsadku možná narazíte na rodinky bělokura horského.
 • 7. den HINLOPEN – ALKEFJELLET - NORDASTLANDET
  Plavba úžinou Hinlopen s možností hojného výskytu tuleňů a ledních medvědů. Zastávka ve scénické ptačí kolonii alkounů velkých Alkefjellet, obklopené čedičovými stěnami a ledopády. Večerní vylodění v zátoce Augustabukta na ostrově Nordaustlandet, kde lze narazit na husy krátkozobé ale také polární sobi.
 • 8. den BARENTSØYA – EDGESØYA
  V zálivu Freemansundet na místě Sundeset stojí bývalý lovecký srub, jenž krátce navštívíme, než se vydáme po stopách bernešek a sobů. Později se v zátoce Diskobukt u ostrova Edgeøya vydáme v zodiacích na pláž, na níž jsou roztroušeny kmeny stromů a velrybí kosti až ze Sibiře. V okolních skaliscích hnízdní alkouni, racci tříprstí a racci šedí. Na úpatí hor také často hlídkují polární lišky a lední medvědi.
 • 9. den HORNSUND - SOUTH SPITSBERGEN NP
  Ráno se probudíme mezi horami tyčícími se v zálivu Hornsund na jihu Spitsbergen – největšího ostrova Špicberků. Vrcholek Hornsundtind dosahuje 1.431 m a okolní Bautaen dokládají původ jména souostroví Spitsbergen, tedy špičaté hory. V blízkém okolí je na 14 ledovců a pobřežní vody brázdí tuleni.
 • 10. den AHLSTRANDHALVØYA – RECHERCHEFJORDEN
  Ranní výsadek v ústí fjordu Van Keulenfjorden. K zamyšlení nad vztahem k přírodě nás mohou inspirovat hromady kostí běluhy, které tu zbyly po bezmyšlenkovém masakrování tohoto tvora v 19. století. Ve fjordu Recherchefjorden se vydáme do tundry za sobi.
 • 11. den LONGYEARBYEN - VYLODĚNÍ
  Připlutí do Longyearbyenu, velmi časný ranní transfer na letiště.
 • den ODLET LONGYEARBYEN - PRAHA
  Odlet do Prahy s přestupem v Oslu. Přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
13. 7. - 23. 7. 2018
volno
11 dní / 10 nocí 1 183 990,-
31. 7. - 10. 8. 2018
volno
11 dní / 10 nocí 1 183 990,-
10. 8. - 20. 8. 2018
volno
11 dní / 10 nocí 1 183 990,-
16. 8. - 26. 8. 2018
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
18. 8. - 28. 8. 2018
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
19. 8. - 29. 8. 2018
volno
11 dní / 10 nocí 1 183 990,-
2. 7. - 12. 7. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
4. 7. - 14. 7. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
13. 7. - 23. 7. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
22. 7. - 1. 8. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
31. 7. - 10. 8. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
9. 8. - 19. 8. 2019
volno
11 dní / 9 nocí 1 177 000,-
Zobrazit všechny termíny

Cena zahrnuje:

 • let eckou přepravu včetně letištních tax
 • plavba (9 nocí) dle programu s plnou penzí
 • 1x noc v Oslu v l etištním hotelu 4* se sníd aní
 • veškerý odborný program na lodi
 • všechny výsadky a výlety během plavby (mimo kajaky, kempování, potápění apod.)
 • zapůjčení zateplené vodotěsné ob uvi na výsadky po dobu expedice
 • transfery v Longyearbyenu

Cena nezahrnuje:

 • fakultativní výlety a aktivity
 • českého průvodce

Poznámka: Vzhledem k expedičn ímu charakteru cesty je program orientační a konkrétní trasa, její část i nebo její pořadí se může měnit na základě aktuální ch povětrnostních, ledových a jiný ch podmíne k. Rozhodující slov o má vždy kapitán lodi. Nepodaří-li se souostroví obeplout podle plánu, vydá se výprava náhradní trasou do severovýchodních či jihovýchodních oblastí Špicberků. (Pravděpodobnost absolvování trasy dle plánu: 1. polovina července 30 %, 2. polov ina července 60 %, srpen 90 – 95 %.)

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. PRAHA – OSLO
  Odlet do Osla, po příletu transfer do hotelu, ubytování, volno.
 • 2. PŘÍLET DO LONGYEARBYEN
  Odlet na Špicberky. Pokud čas dovolí, procházka po městě či návštěva Polárního muzea.
 • NALODĚNÍ - ISFJORD - PLAVBA NA SEVER
  V podvečer nalodění na loď Plancius a vyplutí z Isfjordu na sever.
 • 3. KROSSFJORD – NY ALESUND
  Plavba směrem k severu podél pobřeží, zakotvení v Krossfjordu, výlet na zodiacích k telícímu se ledovci. Možnost pozorování polárních lišek, ptactva (především alkounů) a tuleňů. Odpoledne plavba do nejsevernější osady světa Ny Alesund, návštěva ptačích kolonií v blízkosti místa startu vzducholodi Italia při památném pokusu o dobytí severního pólu, kterého se účastnil i náš polárník František Běhounek. V okolí vesnice jsou sezónní hnízdiště bernošky bělolící, rybáků dlouhoocasých nebo husy krátkozobé.
 • 4. LIEFDEFJORD – ANDOYA - MONACO
  Plavba do ústí Liefdefjordu a vylodění v zálivu Andoya, procházka tundrou s mnoha zástupci arktické fauny. Pokračování v plavbě fjordem k čelu ledovce Monaco, oblíbenému místu výskytu ledních medvědů a jejich kořisti – tuleňů.
 • 5. PHIPPSØYA – SEVEN ISLANDS
  Na souostroví Seven Islands, 540 km od Severního pólu, dosáhneme nejsevernějšího bodu naší expedice. V oblasti se vyskytují lední medvědi, racek sněžný a racek růžový, které budeme pozorovat, než obrátíme jihozápadním směrem.
 • 6. LAAGØYA – SORGFJORD
  Malý ostrov Laagøya má jedinečnou lagunu, která poskytuje ideální letní prostřední pro početnou kolonii mrožů. I ve fjordu Sorg jsou mroži častými návštěvníky. Jsou zde hroby velrybářů ze 17. století. Během výsadku možná narazíte na rodinky bělokura horského.
 • 7. HINLOPEN – ALKEFJELLET - NORDASTLANDET
  Plavba úžinou Hinlopen s možností hojného výskytu tuleňů a ledních medvědů. Zastávka ve scénické ptačí kolonii alkounů velkých Alkefjellet, obklopené čedičovými stěnami a ledopády. Večerní vylodění v zátoce Augustabukta na ostrově Nordaustlandet, kde lze narazit na husy krátkozobé ale také polární sobi.
 • 8. BARENTSØYA – EDGESØYA
  V zálivu Freemansundet na místě Sundeset stojí bývalý lovecký srub, jenž krátce navštívíme, než se vydáme po stopách bernešek a sobů. Později se v zátoce Diskobukt u ostrova Edgeøya vydáme v zodiacích na pláž, na níž jsou roztroušeny kmeny stromů a velrybí kosti až ze Sibiře. V okolních skaliscích hnízdní alkouni, racci tříprstí a racci šedí. Na úpatí hor také často hlídkují polární lišky a lední medvědi.
 • 9. HORNSUND - SOUTH SPITSBERGEN NP
  Ráno se probudíme mezi horami tyčícími se v zálivu Hornsund na jihu Spitsbergen – největšího ostrova Špicberků. Vrcholek Hornsundtind dosahuje 1.431 m a okolní Bautaen dokládají původ jména souostroví Spitsbergen, tedy špičaté hory. V blízkém okolí je na 14 ledovců a pobřežní vody brázdí tuleni.
 • 10. AHLSTRANDHALVØYA – RECHERCHEFJORDEN
  Ranní výsadek v ústí fjordu Van Keulenfjorden. K zamyšlení nad vztahem k přírodě nás mohou inspirovat hromady kostí běluhy, které tu zbyly po bezmyšlenkovém masakrování tohoto tvora v 19. století. Ve fjordu Recherchefjorden se vydáme do tundry za sobi.
 • 11. LONGYEARBYEN - VYLODĚNÍ
  Připlutí do Longyearbyenu, velmi časný ranní transfer na letiště.
 • ODLET LONGYEARBYEN - PRAHA
  Odlet do Prahy s přestupem v Oslu. Přílet do Prahy.

Doporučené zájezdy

Mohlo by se vám líbit

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie