Kuba - Varadero
25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
 • 25. 12. 2018 - 4. 1. 2019
 • 19. 1. - 30. 1. 2019
 • 1. 2. - 12. 2. 2019
 • 15. 2. - 26. 2. 2019
 • 15. 2. - 2. 3. 2019
 • 25. 2. - 8. 3. 2019
 • 1. 3. - 12. 3. 2019
 • 18. 3. - 29. 3. 2019
 • 30. 3. - 10. 4. 2019
 • 17. 4. - 28. 4. 2019
11 dní
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
71 890 Kč

Kuba - Varadero

Kubánská riviéra.

Termíny a cena
25. 12. 2018 - 4. 1. 2019 | 71 890 Kč

Podrobný itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Odlet z letiště Praha, odbavení 2,5 hodiny před plánovaným odletem. Přílet na Kubu do Havany. Uvítání na letišti, transfer do hotelu ve světoznámém letovisku Varadero. Ubytování, nocleh.
 • 2. - 10. den POBYT VE VARADERU
  Pobyt v hotelu ve Varaderu s programem all inclusive. Největší turistické letovisko Kuby Varadero se velice rychle rozvíjí, probíhá zde výstavba velice kvalitních hotelů s kvalitními službami. Pláž s jemným, prachovým bílým pískem a pozvolným vstupem do vody se táhne v délce více jak 20 km a nabízí ideální podmínky ke koupání, opalování a vodním sportům. Oblíbený program all inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou švédských stolů, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických i alkoholic kých nápojů místní výroby včetně vynikajících místních koktejlů a širokou nabídku sportovních aktivit a nemotorizovaných vodních sportů. Během dne i večer hotely pořádají animační programy pro hotelové hosty včetně hlídání dětí. Rovněž doporuču jeme využít širokou nabídku fakultativních výletů - jednodenní výlet do Havany (cca 74,- CUC), plavbu lodí s proskleným dnem (cca 25, - CUC), Jungle Tour (cca 40,- CUC) či návštěvu místního delfinária s možností focení delfínů i plavání s těmi to fascinujícími mořskými živočichy! Večer doporučujeme návštěvu některého z místních barů, kde si můžete zatancovat i pobavit se při salse, její rytmus je velmi nakažlivý. Pobyt ve Varaderu dopo ručujeme zkombinovat s tří denním pobytem v Havaně, která se pyšní bohatou historií a mnoha zajímavými koloniálními stavbami!
 • 11. den ODLET DO PRAHY
  Volno na koupání a opalování, vodní sporty. Odpoledne transfer na letiště ve Varaderu a odlet do Prahy.
 • 12. den PŘÍLET DO PRAHY

Hotely

V rámci zájezdu do této destinace si můžete vybrat z hotelů níže vypsaných hotelů, které splní i vaše požadavky na kvalitní ubytování, stravu a další související služby.

Royalton Hicacos and Spa

Popis

 • luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let, nachází se uprostřed tropické zahrady, cca 8 km od centra Varadera

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku.

Vybavení

 • 5 restaurací (z toho 4 a la carte - italská, karibská, rybí a gril-bar), 4 bary, obchod se suvenýry, butik. Za poplatek internet.

Zábava a sport

 • 3 velké propojené bazény, lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku, All Inclusive zahrnuje: 3 tenisové kurty, stolní tenis, aerobik, vodní gymnastika, squash, biliár, šipky, fitness centrum, basketbal, plážový volejbal, minigolf, sauna, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing, katamarány, potřeby na šnorchlování, potápění (1 ponor denně), denní i večerní animační programy a zábavné show. Za poplatek: lázeňské te rapie, masáže, golf, kurzy potápění.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mezinárodních nealkoholických a alkoholických nápojů (bary jsou otevřené od 8.00 do 03.00), večeře v některé z a la carte restaurací (nutná rezervace den předem).

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor, kávovar, žehlička s žehlicím prknem a balkon nebo terasa s výhledem do zahrady

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby. Ubytování dětí není možné.

Melia Marina Varadero

Popis

 • luxusní resort postavený v roce 2013 se nachází v nově vybudovaném přístavu jachet na východním cípu Varadera s krásnou promenádou, v okolí se nachází restaurace, bary a nákupní centrum. Kromě jiného v okolí hotelu najdete i proslulou rybí restauraci Kike-Kcho.

Pláž

 • písečná pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem do moře se nachází cca 300 metrů od hotelu. Plážové ručníky, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.

Vybavení

 • 5 restaurací (z toho 4 a la carte), gril-bar na pláži, snack-bar u bazénu, 8 barů, 5 bazénů (z toho 2 dětské bazény), jacuzzi, konferenční místnost, internet/wifi (za poplatek), obchod se suvenýry, kadeřník, diskotéka, dětský klub (pro děti od 4 do 8 let). Hotelový lékař (za poplatek)

Zábava a sport

 • tenis, aerobik, plážový volejbal, fitness centrum, animační programy, večerní show. Za poplatek motorové vodní sporty, rybaření, potápění, lázeňské terapie, sauna, masáže, hlídání dětí. Cca 5 km od hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště (slevy pro hotelové hosty).

Stravování

 • All inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, stropní ventilátor, klimatizace, sat. LCD TV, telefon, trezor, minibar, kávovar, žehlička, žehlící prkno a balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.
Studia a apartmá jsou navíc vybavena kuchyňkou s menší ledničkou, sporákem se keramickou deskou a mikrovlnnou troubou.

Melia Varadero

Popis

 • hotelový komplex se nachází uprostřed tropické zahrady, poblíž nákupního centra Plaza America, cca 8 km od centra Varadera

Pláž

 • hotel leží přímo u dlouhé pláže Las Americas s jemným bílým pískem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky.

Vybavení

 • 6 restaurací (z toho 1 hlavní bufetová a 5 a la carte, 3 bary, snack bar na pláži, obchod se suvenýry, salon krásy. 24 hod. All Inclusive.

Zábava a sport

 • bazén s dětským brouzdalištěm (lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku), jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: fitness centrum, 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), basketbal, plážový volejbal, aerobik, stolní tenis, lukostřelba, minigolf, plachtění, windsurfing, kajak, katamaran, úvodní lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla, potřeby na šnorchlování, denní i večerní animační programy a zábavné show. Za poplatek: potápění, biliár, internet. Poblíž hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor, minibar, kávovar a balkon nebo terasu

Za příplatek 800,- Kč/osoba/noc je možný pokoj s výhledem na moře.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě (ubytování 3 dospělých osob na 1 pokoji není možné).

Hotel Roc Barlovento

Popis

 • moderní hotelový komplex s 276 pokoji v třípatrových budovách se nachází v rozlehlé zahradě, v jižní části Varadera. Hotel akceptuje pouze klienta starší 16 let.

Vybavení

 • 4 restaurace, 3 bary, obchod se suvenýry, turistické centrum

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu

Zábava a sport

 • bazény, jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: hřiště na plážový volejbal, centrum vodních sportů- windsurfing, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlování, animační programy - show, lekce aerobiku, kursy tance salsa. Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápěčské centrum.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la carte.

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, trezor (za poplatek), fén, minibar, balkón nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby nebo 3 dospělé osoby.

Hotel Roc Arenas Doradas

Popis

 • moderní hotelový komplex s 316 pokoji v 11 dvou­patrových vilkách se nachází v zahradě, 7 km od Varadera

Vybavení

 • 4 restaurace (z toho 2 a la carte), 4 bary, obchod, diskotéka, internet za poplatek

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu. Lehátka na pláži a plážové ručníky bez poplatku.

Zábava a sport

 • velký bazén s jacuzzi, dětské brouzdaliště. All Inclusive zahrnuje: tenis, plážový volejbal, diskotéku, centrum vodních sportů - windsurfing, šlapadla, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlování, zábavné show, kurz tance salsa, kurz španělštiny, aerobik. Animační programy pro děti i dospělé, 5x denně transfer do Varadera. Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápěčské centrum.

Stravování

 • All Inclusive - zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alkoholických nápojů 24 hodin denně.

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, TV (sat.), klimatizace, telefon, trezor (za poplatek), fén, minibar, balkón či terasa.

Na pokoji max. 2 dosp. os.+ 2 děti nebo 3 dosp. osoby.

Hotel Fiesta Americana Punta Varadero

Popis

 • hotel s 548 pokoji se nachází na východním cípu Varadera. Součástí hotelu je Fiesta Club na exkluzivním ostrůvku Cayo Libertad Island s privátní pláží.

Vybavení

 • 6 restaurací (z toho 4 a la carte), 6 barů, 3 bazény s jacuzzi, brouzdaliště, obchod, butik, kadeřnický salon, internet, lékařská služba. Za poplatek možno zajistit hlídání dětí.

Pláž

 • rozlehlá, cca 2 km dlouhá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu

Zábava a sport

 • tenis, biliár, stolní tenis, aerobik, venkovní šachy, volejbal, fitness centrum, sauna, centrum vodních sportů: zdarma: kajaky, šlapadla, windsurfing, katamarány. Disko, dětský klub, dětské hřiště. Lázeňské terapie, masáže a potápění za poplatek. Hotel pořádá animační programy, lekce tance a španělštiny pro začátečníky. 18-ti jamkové golfové hřiště se nachází 9 km od hotelu.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů (lobby bar je otevřen 24 hodin denně).

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, stropní ventilátor, nastavitelná klimatizace, TV, minibar, telefon, trezor, rychlovarná konvice, žehlička a žehlící prkno, balkón nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Sol Sirenas Coral

Popis

 • hotelový komplex se nachází uprostřed tropické zahrady a skládá se z několika třípatrových budov, asi 2 km od centra Varadera. Součástí hotelu je exclusivní VIP část Casa de los Cosmonautas.

Pláž

 • hotel leží přímo u dlouhé pláže s jemným bílým pískem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha).

Vybavení

 • 8 restaurací (z toho 2 hlavní bufetové, 2 grill-restaurace a 4 restaurace a la carte s italskou, kubánskou, asijskou a středozemní kuchyní), 2 bary na pláži, snack bar (24 hod. All Incl.), baby-klub (do 4 let), 2 dětské kluby (5-12 let).

Zábava a sport

 • tři bazény, bazén pro děti, terasa na slunění (lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku). All Inclusive zahrnuje: sauna, fitness centrum, 4 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), basketbal, volejbal, stolní tenis, biliár, aerobik, lukostřelba, minigolf, plachtění, windsurfing, katamaran, úvodní lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla, potřeby na šnorchlování, denní i večerní animační programy a zábavné show, dětský klub. Za poplatek: masáže, potápění, pronájem mopedu, internet.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne, víno k večeři

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za poplatek), menší lednička a balkon nebo terasa

Za příplatek 400,- Kč/osoba/noc je možný pokoj s výhledem na moře.
Za příplatek 800,- Kč/osoba/noc je možný pokoj Junior Suite, který je o něco prostornější a má navíc oddělenou ložnici.
Na standardním pokoji lze ubytovat max. 2 dosp. osoby + 1 dítě nebo 3 dosp. osoby, v Junior Suite lze ubytovat max. 2 dosp. osoby + 2 děti.
Za příplatek 1.300,- Kč/osoba/noc ubytování ve VIP části Casa de los Cosmonautas.

Brisas del Caribe****, Varadero

Popis

 • hotel se nachází v klidnější části hotelové zóny asi 10 km od centra Varadera. Letiště je vzdáleno asi 35 km.

Vybavení

 • hotel se skládá ze 2 budov - severní přímo u moře a jižní je asi 250 metrů vzdálena od moře. Hlavní budova má recepci, 3 restaurace a-la-carte, 8 barů, kavárna, butik, směnárnu, miniklub. V areálu je k dispozici hotelový lékař.

Pláž

 • hotel leží přímo u dlouhé nádherné pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

Zábava a sport

 • tenisový kurt, volejbal, stolní tenis, minigolf, kajak, šlapadlo, katamarán (s odborným doprovodem), 2 venkovní bazény, dětský bazén, jacuzzi, fitness centrum, sauna. Večer živá hudba nebo zábavní show.

Stravování

 • All Inclusive - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i nealkoholických nápojů 24 hodin denně.

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa

Na pokoji je možné ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.
Možnost ubytování 2 dospělých se 2 dětmi ve 2 propojených pokojích.

Melia Peninsula Varadero

Popis

 • luxusní hotelový komplex s 591 pokoji ve dvou- a třípatrových domcích, se nachází asi 10 km od centra Varadera, v upravované tropické zahradě

Pláž

 • rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu

Vybavení

 • 5 restaurací, 6 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), butik, dětský klub (od 5 do 12 let), konferenční místnost, obchod se suvenýry, salón krásy, 3 bazény, dětské brouzdaliště. Internet za poplatek.

Zábava a sport

 • diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, saunu, tenis, polyfunkční hřiště, šipky, lukostřelba, stolní tenis, badminton, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla, vodní pólo. Animační programy - večerní show.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la carte.

Vybavení pokojů

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, kávovar a balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Paradisus Varadero

Popis

 • luxusní hotelový komplex se 794 pokoji v dvoupatrových vilách, který je považován za nejlepší hotel na Varaderu, se nachází asi 8 km od centra Varadera, v upravované tropické zahradě. Součástí hotelu je nově otevřená část Family Concierge s 284 pokoji pro rodiny s dětmi.

Pláž

 • rozlehlá, bílá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, přímo u hotelu

Vybavení

 • 11 restaurací, 15 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), diskotéka, butik, dětský klub, 4 bazény, konferenční místnost

Zábava a sport

 • diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, sauna, tenis, polyfunkční hřiště, wellness centrum, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy - večerní show, lekce tenisu, tance salsa, španělštiny.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne. Ve 3 restauracích večeře a la carte.

Vybavení pokojů

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, žehlička a žehlící prkno, balkon nebo terasa

Za příplatek je možný pokoj s výhledem na moře.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.
Pokoje Royal Service jsou určené pouze pro klienty starší 18 let. Royal Service zahrnuje exklusivní služby navíc, jako např. privátní check-in/check-out (late check-out až do 14:00), alkoholické nápoje prémiových značek, exkluzivní lobby bar a exklusivní plážový bar, exklusivní bazén, internet zdarma, 1 lázeňská terapie během pobytu, sleva na masáže, internet zdarma, atd.

Villas Los Pinos

PRONÁJEM VILY

Popis

 • komplex 26 samostatných, prostorných domků se 2, 3 nebo 4 pokoji je umístěn cca 30 min. od Havany (pravidelné spojení busem), uprostřed tropické zahrady, přímo u písečné pláže Playa del Este. Villas los Pinos nabízí netradiční koncept dovolené, strávené podle individuálních představ, umožňuje kombinovat poznání koloniální Havany s odpočinkem na pláži. Komplex je ideální pro všechny, kdo chtějí strávit romantickou dovolenou v soukromí, zejména pro rodiny s dětmi a menší skupinky osob.

Vybavení

 • 4 restaurace (a la carte), 1 bar, většina z domků má vlastní bazén. V areálu se nachází menší obchod, další nákupní možnosti cca 3 km od komplexu

Stravování

 • kontinentální snídaně formou menu

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor, lednička (v každé vile), kuchyňka s vybavením a mikrovlnnou troubou, balkon nebo terasa

V domku lze ubytovat maximálně až 8 dospělých osob (domek se 4 pokoji), 6 osob (domek se 3 pokoji) nebo 4 osoby (domek se 2 pokoji).

 

 

 

 

Memories Jibacoa

Popis

 • komfortní hotelový komplex se skládá z 18 dvoupatrových budov a nachází se uprostřed tropické zahrady u severního pobřeží Kuby, cca 70 km od Havany a cca 70 km od turistického střediska Varadero. Hotel akceptuje pouze klienty starší 18 let.

Vybavení

 • hlavní bufetová restaurace, 2 restaurace a la carte (italská a mezinárodní), 6 barů, bazén s jacuzzi, terasa na slunění, konferenční místnost

Pláž

 • hotel leží přímo u krásné pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.

Zábava a sport

 • tenis, stolní tenis, biliár, aerobik, plážový volejbal, basketbal, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, kajak), potápění – nutný potápěčský certifikát (1 ponor na pobyt), fitness centrum. Za poplatek masáže a internet.

Stravování

 • All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, přehrávač CD, trezor, menší lednička, kávovar, žehlička, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Iberostar Laguna Azul

Popis

 • komfortní hotelový komplex 20 min od centra Varadera.

Vybavení

 • 5 restaurací, 9 barů, dětský klub, salon krásy, lékařský servis

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu

Zábava a sport

 • 5 bazénů, brouzdaliště, lehátka a slunečníky zdarma. All Inclusive zahrnuje: tenis, hřiště na volejbal, fitness, aerobik, jacuzzi, sauna, petanque, luko střelba, vodní pólo, biliár, stolní tenis, centrum vodních sportů: zdarma: kajaky, šlapadla, windsurfing, katamarány. Animační programy - večerní show, kurzy tance

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu, nealko a místní alkoholické nápoje během dne

Vybavení pokojů

 • Koupelna s WC, klimatizace, TV, minibar, telefon, trezor, fén, balkón či terasa

Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby

Iberostar Varadero

Popis

 • luxusní hotelový komplex s 388 pokoji v třípatrových vilách, se nachází asi 8 km od centra Varadera, v upravované tropické zahradě

Pláž

 • rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu

Vybavení

 • 5 restaurací, 6 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), dětský klub, kadeřník, obchod se suvenýry, lázeňské centrum

Zábava a sport

 • 3 bazény, brouzdaliště, diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, saunu, tenis, plážový volejbal, aerobik, biliár, stolní tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy - večerní show.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne. Ve 3 restauracích večeře a la carte.

Vybavení pokojů

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, balkon, žehlička, kávovar

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Paradisus Princesa del Mar

Popis

 • luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku.

Vybavení

 • 8 restaurací (z toho 7 a la carte - např. japonská, italská, francouzská, orientální, karibská), 4 bary, obchod se suvenýry, kadeřnický salon

Zábava a sport

2 velké bazény, All Inclusive zahrnuje: 4 tenisové kurty, stolní tenis, biliár, šipky, petanque, fitness centrum, aerobik, hřiště na basketbal, plážový volejbal, minigolf, sauna, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlování, potápění (1 ponor denně), denní i večerní animační programy a zábavné show. Za poplatek: lázeňské terapie, masáže, golf, kurzy potápění, internet.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mezinárodních nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod), večeře v některé z a la carte restaurací (nutná rezervace den předem).

Vybavení pokojů

 •  koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, CD přehrávač, telefon, trezor (za poplatek), minibar, kávovar a balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.
Ubytování dětí není možné.

Blau Varadero Resort

Popis

 • tento komfortní hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 10 km od centra Varadera, patří do známého španělského hotelového řetězce Blau-hotels a je určený pouze pro páry starší 18 let.

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky i ručníky na pláži bez poplatku.

Vybavení

 • 3 restaurace (hlavní bufetová restaurace Flamboyan, a la carte restaurace Palma Real, grill restaurace Las Adelfas), 3 bary, kadeřnický salon, obchod se suvenýry, butik, konferenční místnost. Za poplatek internet, hlídání dětí

Zábava a sport

 • bazén, lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku, All Inclusive zahrnuje: 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, aerobik, plážový volejbal, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing, kajak, plachtění, potřeby na šnorchlování, úvodní hodina potápění v bazénu, denní i večerní animační programy a zábavné show, lekce španělštiny pro začátečníky, lekce tance. Za poplatek: motorové vodní sporty, lázeňské terapie, sauna, potápění.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mezinárodních nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod.), 1 večeře týdně v restauraci a la carte

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (bez poplatku), minibar a balkon nebo terasu s výhledem do zahradyy. Suity mají navíc oddělenou ložnici.

Za příplatek 500,- Kč/os./noc pokoj s výhledem na moře.

Iberostar Playa Alameda

Popis

 • hotelový komplex pro starší 16 let se nachází na konci Varadera, v udržované tropické zahradě

Pláž

 • rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu

Vybavení

 • 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 5 barů, kadeřník, obchod se suvenýry, konferenční místnost, internet (za poplatek)

Zábava a sport

 • bazén, diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, saunu, jacuzzi, tenis, plážový volejbal, aerobik, basketbal, stolní tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy - večerní show, kurzy španělštiny a tance. Za poplatek masáže.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, minibar, trezor, kávovar, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Club Kawama Hotel

Popis

 • jednoduchý turistický hotel s 235 pokoji v rozlehlé zahradě se nachází v jižní části Varadera

Vybavení

 • 4 restaurace, 2 bary, plážový bar, kadeřnický salon a konferenční místnost

Pláž

 • překrásná pláž s jemným bílým pískem před hotelem, lehátka a slunečníky na pláži k dispozici zdarma

Zábava a sport

 • 2 bazény, dětský bazén a miniklub. All Inclusive zahrnuje: tenis, fitness centrum, hřiště na plážový volejbal, diskotéku, centrum vodních sportů - windsurfing, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlo vání. Animační programy - show, kurs tance salsa, kurs španělštiny. za poplatek motorizované vodní sporty.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neo­me­z­ená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la carte.

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, trezor (za poplatek), minibar nebo lednička

Za příplatek 400,- Kč/osoba/noc pokoj superior s minibarem, balkónem a výhledem do zahrady.
Za příplatek 580,- Kč/osoba/noc pokoj superior s minibarem, balkónem a bočním výhledem na moře.
Na pokoji max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Hotel Sol Palmeras

Popis

 • oblíbený hotel se nachází cca 36 km od letiště ve Varaderu, cca 8 km od turistického centra, přímo u krásné písečné pláže. V blízkosti hotelu golfové hřiště a nákupní centrum Las Americas.

Vybavení

 • vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 7 barů, konferenční prostory, připojení na internet, 2 bazény, dětský bazén, minimarket, salon krásy, obchod se suvenýry, zdarma vláček pro dopravu k nákupnímu centru

Zábava a sport

 • billiár, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty, minigolf, lukostřelba, zahradní šachy, masáže, animační programy

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • klimatizace, telefon, SAT-TV, trezor, minibar, fén, vlastní soc. zařízení, balkon nebo terasa

Pokoje typu junior suite a bungalovy za příplatek 1.200,- Kč/os./noc
Na standardním pokoji max. 2 dosp. osoby + 1 dítě nebo 3 dosp. osoby.
Pokoje typu Junior Suite, Suite a bungalovy umožňují ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí.

Ocean Varadero El Patriarca

Popis

 • nově postavený luxusní resort se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 10 km od turistického centra Varadera, přímo u krásné písečné pláže. Hotel je obklopen ekologickou rezervací Varahicacos.

Pláž

 • rozlehlá písečná pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.

Vybavení

 • 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 6 barů, 2 bazény (z toho jeden pro hosty Privilege), dětský bazén, konferenční místnost, internet (za poplatek), diskotéka, miniklub (pro děti od 4 do 12 let), klub pro teenagery (od 13 let).

Zábava a sport

 • tenis, multifunkční hřiště, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, kajak, šlapadla, katamarán, šnorchlování), fitness centrum, sauna a jacuzzi (za poplatek), animační programy, kurzy tance, kurzy španělštiny, večerní show. Za poplatek lázeňské terapie, masáže

Stravování

 • All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, kávovar, žehlička, žehlící prkno a balkon nebo terasa.

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.
Pokoje typu „Privilege“ jsou určené pouze pro dospělé klienty (starší 18 let), jsou prostornější a ubytovaným hostům umožňují navíc vstup do Privilege salonku s privátním barem (širší nabídka nápojů) a internetovým wifi připojením (za poplatek), možnost snídaně v Privilege salonku, přístup na Privilege pláž.
Na pokoji Privilege lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Hotel Be Live Experience Tuxpan

Popis

 • v roce 2005 zrenovovaný hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 4 km od centra Varadera, poblíž 18-ti jamkového golfového hřiště Varadera.

Pláž

 • hotel leží přímo u dlouhé pláže s jemným bílým pískem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha).

Vybavení

 • 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 4 bary (lobby bar, bar na pláži, snack bar, ovocný bar), obchod se suvenýry, dětský klub (5-10 let), diskotéka

Zábava a sport

 • bazén s dětským brouzdalištěm, terasa na slunění (lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku). All Inclusive zahrnuje: tenisové kurty (osvětlení za poplatek), volejbal, stolní tenis, aerobik, plachtění, windsurfing, katamaran, kajak, úvodní lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla, potřeby na šnorchlování, denní i večerní animační programy a zábavné show, dětský klub. Za poplatek: motorové vodní sporty na pláži, masáže, internet.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne, víno k večeři

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, klimatizace, fén, sat. TV, telefon, minibar, trezor (za poplatek) a balkon nebo terasu

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.
Možnost ubytování 2 dospělých se 2 dětmi ve 2 propojených pokojích.
Za příplatek 200,- Kč/os./noc pokoj s výhledem na moře.

Sunbeach

Popis

 • jednoduchý turistický hotel se nachází v centrální části Varadera.

Pláž

 • písečná pláž je vzdálena cca 200 metrů od hotelu, oddělena místní komunikací. Slunečníky a lehátka na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha).

Vybavení

 • recepce, hlavní bufetová restaurace, italská restaurace a la carte, 2 bary, restaurace Rancho Bellamar (tato restaurace není zahrnuta v All Inclusive – sleva 15%), internet (za poplatek). Hotelový komplex tvoří 2 bloky s celkem 272 pokoji.

Zábava a sport

 • bazén s oddělenou částí pro děti. All Inclusive zahrnuje: bezmotorové vodní sporty, biliár, stolní tenis, tenis, volejbal, aerobik, animační programy, lekce tance

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů, plážový bar

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za poplatek), některé pokoje mají balkón

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Dos Mares

Popis

 • menší, jednoduše vybavené turistické hotely pro nenáročné klienty se nacházejí v centrální části Varadera

Pláž

 • hotely leží cca 250 metrů od písečné pláže, od které jsou odděleny místní komunikací

Vybavení

 • klientům je k dispozici 16 pokojů v Pullman a 34 pokojů v Dos Mares. Součástí obou hotelů je recepce, restaurace, bar.

Zábava a sport

 • v okolí hotelů je mnoho obchodů, restaurací, barů

Stravování

 • kontinentální snídaně

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, klimatizace, TV, telefon, trezor

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Hotel Mar del Sur

Popis

 • hotelový areál s 366 pokoji pro nenáročné turisty se nachází přímo v centru Varadera

Vybavení

 • bazén (lehátka a slunečníky u bazénu k dispozici zdarma), restaurace, 3 bary (z toho jeden přímo na pláži), internet (za poplatek), obchody, menší konferenční místnost

Pláž

 • písečná pláž 250 metrů od hotelu, oddělená místní komunikací. Bar, lehátka a slunečníky zdarma. Ručníky na vratnou zálohu.

Zábava a sport

 • All Inclusive zahrnuje: diskotéku, volej balové hřiště, minigolf, stolní tenis, biliár, animační programy. Za poplatek masáže. Možnost zábavy v nedalekém centru Varadera

Stravování

 • All Inclusive: snídaně, obědy i večeře formou bufetu, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za poplatek), Apartmá mají kuchyňský kout s ledničkou, ventilátor, balkon

Na pokoji maximálně 2 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě

Be Live Adults Only Cactus

Popis

 • hotelový komplex se skládá z hlavní budovy s junior suitami a 11 dvoupatrových vilek, ve kterých se nachází suity. Hotel leží uprostřed tropické zahrady, cca 4 km od turistického centra Varadera. Hotel akceptuje pouze klienty starší 18 let.

Vybavení

 • hlavní bufetová restaurace, 3 restaurace a la carte (italská, kubánská a gril), 7 barů, velký bazén s jacuzzi, obchod se suvenýry, konferenční místnost, diskotéka

Pláž

 • hotel leží přímo u dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.

Zábava a sport

 • tenis, aerobik, biliár, šipky, basketbal, plážový volejbal, vodní pólo, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, kajak), fitness centrum, sauna, animační programy a večerní show, sportovní soutěže, lekce tance. Za poplatek internet. Poblíž hotelu se nachází 18-ti jamkové golfové hřiště. Golf v rámci All Inclusive zdarma (nabídka nezahrnuje povinný pronájem golfového vozíku a transfer). Za poplatek potápění, masáže.

Stravování

 • All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby.

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, přehrávač CD, telefon, trezor, kávovar, žehlička, balkon nebo terasa.

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé.

Hotel Occidental Arenas Blancas

Popis

 • hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, vedle hotelu Barcelo Solymar, nedaleko centra Varadera

Vybavení

 • 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 2 bary, dětské hřiště, dětský klub, obchod se suvenýry, internet

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu

Zábava a sport

 • bazén s oddělenou částí pro děti, tenis, plážový volejbal, fitness centrum, sauna, masáže (za poplatek), stolní tenis, biliár, basketbal, nemotorové vodní sporty (šlapadla, windsurfing), diskotéka, animační programy. Za poplatek: potápěčské centrum cca 300 metrů od hotelu, 18- ti jamkové golfové hřiště nedaleko hotelu.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, lednička, trezor, balkón či terasa

Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.
Příplatek za pokoj s výhledem na moře 320,- Kč /osoba/noc.

Hotel Barceló Solymar

Popis

 • moderní hotel s 525 pokoji se nachází nedaleko centra Varadera. Ubytování je ve standardních pokojích v dvoupatrových bungalovech, umístěných v tropické zahradě, nebo za příplatek (400,- Kč/osoba/noc) v rekonstruovaných pokojích v hotelové budově.

Vybavení

 • 6 restaurací, 5 barů, dětský koutek, salon krásy, turistické centrum

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu

Zábava a sport

 • bazény, jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: tenis, hřiště na volejbal, fitness centrum, saunu, luko střelba, centrum vodních sportů: zdarma: kajaky, šlapadla, windsurfing, katamarány. Animační programy, lekce tenisu, tance salsa, španělštiny

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu, nealko a místní alkoholické nápoje během dne. Možnost večeře a la carte

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar, telefon, rádio, trezor, fén, varná konvice, balkón či terasa

Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Iberostar Tainos

Popis

 • hotel se nachází v hotelové zóně cca 10 km od centra Varadera

Pláž

 • rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu

Vybavení

 • 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 5 barů, dětské hřiště, obchod se suvenýry, internet (za poplatek)

Zábava a sport

 • bazény, dětský bazén. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, saunu, tenis, plážový volejbal, biliár, stolní tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy - večerní show. Za poplatek: masáže.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, lednička, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.
Za příplatek 320,- Kč/osoba/noc ubytování v bungalovu.

 

Grand Memories Varadero

Popis

 • moderní hotel se skládá z hlavní budovy a dvou a třípatrových budov. Hotel se nachází cca 14 km od turistického centra Varadera, přímo u krásné písečné pláže

Vybavení

 • 7 restaurací (z toho 2 bufetové a 5 a la carte), 8 barů, terasa na slunění, 2 bazény, dětský bazén, obchod se suvenýry, kadeřnictví, salon krásy, konferenční místnost, internet (za poplatek). Dětský klub (4-12 let), dětské hřiště.

Pláž

 • hotel leží přímo u nádherné dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.

Zábava a sport

 • tenis, multifunkční hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, šlapadla, katamarán), fitness centrum, sauna, parní lázně, jacuzzi, animační programy. Poblíž hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště. Za poplatek lázeňské terapie, masáže.

Stravování

 • All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, přehrávač CD, telefon, trezor, minibar, kávovar, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Memories Varadero Beach resort

Poloha hotelu

 • hotel se nachází v hotelové zóně asi 10 km od centra Varadera. Letiště Varadero je vzdáleno asi 40 km.

Vybavení

 • 8 restaurací (z toho 7 a la carte), 9 barů, 2 bazény s pool bary, oddělený dětský bazén, skluzavka u bazénu, sauna, centrum krásy Alameda, masáže (za poplatek), jacuzzi, internet (za poplatek), 2 konferenční místnosti, prádelna (za poplatek), minimarket/obchod se suvenýry, hotelový lékař, hlídání dětí (za poplatek), dětský klub. Lehátka a slunečníky zdarma.

Pláž

 • přímo u hotelu je dlouhá pláž s jemným bílým pískem

Zábava a sport

 • fitness centrum, tenisový kurt, plážový volejbal, kánoe, katamarán, šnorchlování, úvodní hodina potápění v bazénu. Animační programy během dne, večer živá hudba nebo zábavná show. Za poplatek možnost pronájmu aut, motorek a kol.

Stravování

 • All Inclusive - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i nealkoholických nápojů 24 hodin denně.

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC (220 V), fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za poplatek), minibar, žehlička s žehlícím prknem, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Be Live Experience Turquesa

Popis

 • hotel se nachází v hotelové zóně asi 10 km od centra Varadera. Letiště Varadero je vzdáleno asi 35 km.

Vybavení

 • klientům je k dispozici 36 patrových bungalovů ležících v příjemné zahradě, 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 3 bary. Hlavní budova nabízí recepci, lobby bar, butik, obchod se suvenýry. Součástí areálu je klimatizovaná restaurace „La Colina“ s terasou, bar Siboney, pool bar a bar na pláži. Velký bazén s oddělenou částí pro děti, dětský klub (pro děti od 4 do 12 let). Hotel nabízí zdarma speciální balíčky pro novomanžele.

Pláž

 • hotel leží přímo u 4 km dlouhé nádherné pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

Zábava a sport

 • tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, volejbal, kajak, šlapadlo, katamarán, snorchlování, potápění, biliár, za poplatek – masáže, internet, půjčovna kol, jízda na koni, golfové hřiště vzdáleno asi 5 km.Večer živá hudba nebo zábavná show

Stravování

 • All Inclusive - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i nealkoholických nápojů 24 hodin denně.

Vybavení pokojů

 •  koupelna/WC (220 V), fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor za poplatek, minibar (za poplatek), balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Be Live Experience Varadero

Popis

 • hotel se nachází přímo u pláže, nedaleko centra Varadera, cca 30 km od letiště Varadero

Vybavení

 • bazén, dětský klub, 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 3 bary, kavárna, noční klub, salon krásy, obchod se suvenýry, konferenční místnost

Pláž

 • rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu bez poplatku.

Zábava a sport

 • tenis, sauna, plážový volejbal, fitness centrum, aerobik, minigolf, stolní tenis, animační programy, kurzy tance, půjčovna jízdních kol, vodní sporty (katamarán, šnorchlování, kajak, windsurfing). Za poplatek: masáže, 18-ti jamkové golfové hřiště nedaleko hotelu, hotelový lékař, internet.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, menší chladnička, trezor, balkón

Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

 

Pullman

Popis

 • menší, jednoduše vybavené turistické hotely pro nenáročné klienty se nacházejí v centrální části Varadera

Pláž

 • hotely leží cca 250 metrů od písečné pláže, od které jsou odděleny místní komunikací

Vybavení

 • klientům je k dispozici 16 pokojů v Pullman a 34 pokojů v Dos Mares. Součástí obou hotelů je recepce, restaurace, bar.

Zábava a sport

 • v okolí hotelů je mnoho obchodů, restaurací, barů

Stravování

 • kontinentální snídaně

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, klimatizace, TV, telefon, trezor

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Royalton Cayo Santa Maria

Popis

 • nově postavený luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let

Vybavení

 • 2 a la carte restaurace, snack-bar, 4 bary, obchod se suvenýry, internet, lékařská služba (24 hod). Plážové ručníky (zdarma). Hosté mohou zdarma využívat restaurace sousedních hotelů Memories Paraiso & Azul.

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu

Zábava a sport

 • 2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, All Inclusive zahrnuje: tenis (v sousedním hotelu Memories Paraiso & Azul), fitness (v El Pueblo la Estrella), bezmotorové vodní sporty - windsurfing, kajak, šlapadla, katamaran. Za poplatek: lázeňské terapie, motorové vodní sporty.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod.)

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, sat. LCD TV, telefon, trezor (zdarma), kávovar, minibar, žehlička a balkon či terasu

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Hotel Melia Las Dunas

Popis

 • hotel se nachází v tropické zahradě, je rozdělen na dvě části - část pro rodiny s dětmi a část pro dospělé

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu

Vybavení

 • 6 restaurací, 6 barů, obchod se suvenýry, butik, dětský klub, diskotéka

Zábava a sport

 • 2 bazény, dětské brouzdaliště, jacuzzi, lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu zdarma. All Inclusive zahrnuje: tenis, stolní tenis, fitness, aerobik, basketbal, šipky, badminton, plážový volejbal, vodní sporty - windsurfing, plachtění, kajak, šnorchlování, animační programy. Za poplatek: masáže, rybaření, potápění, sauna, lázeňské terapie.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů, zmrzlina

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor, lednička, kávovar a balkon či terasa

Za příplatek 1.000,- Kč/os./noc je možný výhled na moře.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Melia Las Americas

Popis

 • komfortní hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 36 km od letiště Varadero, cca 7 km od turistického centra, přímo u krásné písečné pláže. Přímo u hotelu najdete golfové hřiště a nákupní centrum Las Americas. V hotelu je možné ubytovat pouze dospělé klienty (starší 18 let).

Vybavení

 • hlavní bufetová restaurace, 4 restaurace a la carte (italská, japonská, mezinárodní a steak-house), pizzerie, 5 barů, 4 bazény, jacuzzi, bar u bazénu, terasa na opalování, obchod se suvenýry, salon krásy, kadeřník, klenotnictví, internet, hotelový lékař.

Pláž

 • hotel leží přímo u nádherné dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka, slunečníky a plážové ručníky na pláži i u bazénu zdarma

Zábava a sport

 • stolní tenis, šipky, biliár, plážový volejbal, fitness, aerobik, lukostřelba, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, katamarán, kajak), sauna, masáže (za poplatek), animační programy, golf (přímý vstup z hotelu do golfového klubu) – pro hotelové hosty platí speciální ceny.

Stravování

 • All Inclusive (24 hod): snídaně, obědy, večeře formou bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Hotel Melia Buenavista

Popis

 • luxusní hotelový resort s Royal Service určený pouze pro páry starší 18 let

Pláž

 • 400 metrů dlouhá pláž jemným bílým pískem přímo u hotelu. Plážové ručníky (zdarma).

Vybavení

 • 3 a la carte restaurace, snack-bar, 3 bary, obchod se suvenýry, internet, salon krásy. Všichni hosté mají k dispozici Royal Service (např. 24-hodinová pokojová služba, uvítací koktejl, služby hotelového komorníka) a zdarma mohou využívat i zařízení sousedních hotelů Melia hotelů na Cayo Santa Maria. Cca 8 km od hotelu se nachází mezinárodní klinika s 24 hodinovou službou.

Zábava a sport

 • 2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, All Inclusive zahrnuje: tenis, fitness, volejbal, aerobik, jóga, bezmotorové vodní sporty v nedalekém hotelu Melia Cayo Santa Maria, lekce španělštiny a tance. Za poplatek: lázeňské terapie (YHI-SPA), potápění (úvodní hodina potápění v bazénu zdarma).

Stravování

 • All Inclusive (24 hod): snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů

Vybavení pokojů

 • koupelna/WC, jacuzzi, fén, klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV, telefon, trezor (zdarma), kávovar, minibar, žehlička a balkon či terasu

Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Iberostar Ensenachos

Popis

 • luxusní hotelový resort se nachází na privátním ostrůvku Cayo Ensenachos u severního pobřeží Kuby

Vybavení

 • 5 restaurací (z toho 4 a la carte), grill bar na pláži, Gourmet restaurace pouze pro hosty z Grand Village Sutes, 5 barů, konferenční místnost, salon krásy, obchod se suvenýry, lékařská služba (24 hod.), miniklub (pro děti 4-12 let). Hotelový komplex je rozdělen do 3 částí: PARK SUITES pro rodiny s dětmi, SPA SUITES pouze pro klienty starší 18 let a GRAND VILLAGE SUITES pro klienty starší 14 let.

Pláž

 • dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu

Zábava a sport

 • bazén s jacuzzi, dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, All Inclusive zahrnuje: tenis, aerobik, šipky, fitness, basketbal, plážový volejbal, sauna, vodní sporty - windsurfing, kajak, potřeby na šnorchlování, animační programy. Za poplatek: lázeňské terapie, potápění, masáže, motorové vodní sporty, hlídání dětí.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod.)

Vybavení pokojů

 • koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, CD a DVD přehrávač, telefon, trezor, kávovar, minibar, žehlička a balkon či terasu

Na pokoji PARK SUITES lze ubytovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, na pokoji SPA SUITES maximálně 3 dospělé starší 18 let, na pokoji GRAND VILLAGE SUITES maximálně 3 dospělé starší 14 let.
Příplatek za pokoje SPA SUITES 500,- Kč/osoba/noc, příplatek za pokoje GRAND VILLAGE SUITES 2.400,- Kč/osoba/noc

Iberostar Bella Vista

Popis

 • nový hotelový rezort, otevřený v roce 2016, se nachází se uprostřed tropické zahrady, v hotelové zóně cca 9 km od centra Varadera. Hotel se skládá ze 3 částí: hlavní hotelová budova, Family (pro rodiny s dětmi) a Elite (část určená pouze pro dospělé klienty).

Vybavení

 • 5 restaurací (z toho 4 a la carte), 6 barů, dětský klub s aquaparkem, obchod se suvenýry. Za poplatek internet, půjčovna aut a motorek.

Pláž

 • Hotel leží přímo u písečné pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha).

Zábava a sport:

 • 3 bazény, dětský bazén. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, tenis, aerobik, vodní aerobik, plážový volejbal. Centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Za poplatek sauna, masáže, potápění, golf. Animační programy, večerní show, kurzy tance.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, minibar, trezor, balkon nebo terasa

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Ocean Vista Azul

Popis

 • nový hotelový rezort, otevřený v roce 2015, se vzdušnou a prostornou architekturou je rozdělený do několika částí, nachází se uprostřed tropické zahrady a nabízí ubytování ve vilkách s krásným výhledem na moře a dále v hlavní ubytovací částí se snadným přístupem k veškerému hotelovém zázemí a komfortu. Hotel se nachází v hotelové zóně cca 7 km od centra Varadera.

Vybavení

 • 5 restaurací (z toho 4 a la carte), 5 barů, dětský klub (4-12 let), obchod se suvenýry. Za poplatek služby lékaře, prádelna, hlídání dětí, internet/wifi, salón krásy, masáže, půjčovna aut a motorek

Pláž

 • ke komplexu patří 2 menší písečné pláže s bílým pískem, které jsou rozdělené útesem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha).

Zábava a sport

 • 2 bazény, dětský bazén, jacuzzi. All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, tenis, basketbal, centrum vodních sportů. Za poplatek: hlídání dětí.

Stravování

 • All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů během dne

Vybavení pokojů:

 • koupelna, WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, sat. TV, kávovar,  telefon, minibar, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon nebo terasa.

Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.