Velký okruh Etiopií
Žádné termíny

Velký okruh Etiopií

Vítejte v hrdé zemi, která nebyla nikdy kolonizována, v zemi  světoznámých křesťanských památek i divokých kmenů žijících stejným způsobem tisíce let.

Termíny a cena
20. 11. - 03. 12. 2023 | 135 990 Kč
Rozšířený program - vstup

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Odlet z Prahy do Etiopie s přestupem.
 • 2. den ADDIS ABEBA
  Brzy ráno přílet do Addis Abeby, hlavního města Etiopie. Odjezd do centra města a zastávka na ochutnávku výborné etiopské kávy a občerstvení. Přejezd na horu Entoto, kde si vychutnáme unikátní panoramatický výhled na město na vzduchu provoněném okolním eukalyptovým lesem, navštívíme kostel Entoto Maryam, místo korunovace císaře Menelika II., a přilehlé muzeum. Návrat do centra. Průjezd proslulým tržištěm Shiro Meda, specializovaným na prodej tradičních oděvů. Návštěva Katedrály Nejsvětější Trojice, jednoho z nejdůležitějších svatostánků ve městě a místa posledního odpočinku výrazné postavy etiopských dějin, Haile Selassieho. Po obědě transfer do blízkého hotelu, ubytování. Odpoledne volno na relaxaci. Večeře a nocleh v hotelu.
 • 3. den ADDIS ABEBA – BAHIR DAR – JEZERO TANA A MODRÝ NIL
  Brzy ráno odlet do města Bahir Dar, ležícímu u jezera Tana, největší vodní plochy Etiopie a oficiálního pramene Modrého Nilu. Plavba lodí po jezeře, jehož ostrovy a poloostrovy ukrývají starověké kláštery. Navštívíme kláštery Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret na poloostrově Zege. Pokračování plavby až k místu, kde z jezera vytéká bájný Modrý Nil. S trochou štěstí tu uvidíme hrochy. Oběd v restauraci. Odpoledne nenáročný pěší výlet k vodopádům na Modrém Nilu. Zpáteční transfer do hotelu. Večeře a nocleh.
 • 4. den BAHIR DAR - GONDAR
  Po snídani odjezd do Gondaru. Cestou se vám budou otvírat pohledy na místní vesničky kmene Amhara. Po příjezdu ubytování v hotelu v hotelu, oběd. Odpoledne prohlídka pamětihodností Gondaru. Město proslulo impozantním hradem z 16. století a nádherně vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Kromě toho navštívíme královské zahrady a bazén Fasilidas, který je dodnes využíván k místním tradičním oslavám Timket. Uvidíme také palác Ras Gimb a místní muzeum. Večeře a nocleh v hotelu.
 • 5. den GONDAR - LALIBELA
  Ráno odlet do Lalibely, považované za světovou raritu křesťanské architektury. Nachází se zde jedenáct úchvatných monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO), právem považovaných za „osmý div světa. Oběd v restauraci s úžasným výhledem do okolní krajiny. Odpoledne návštěva jihovýchodní části komplexu. Prohlédneme si Kostel archanděla Gabriela a archanděla Rafaela, Kostel svatého Merkuria, Kostel svatého Emanuela a Kostel otce Lebana. Den zakončíme u nejznámějšího a nejpozoruhodnějšího z místních kostelů – Kostela svatého Jiří, patrona Etiopie. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
 • 6. den LALIBELA - ADDIS ABEBA
  Po časné snídani prohlídka severozápadní části komplexu skalních kostelů. Návštěva největšího Chrámu Spasitele světa, Chrámu svaté Marie, Chrámu Sv. kříže, Crámu panen, a Chrámu archanděla Michaela, jehož zadní trakt je dalším chrámem, do kterého ale nemají přístup ženy. Chrám Golgoty je místem posledního odpočinku krále Lalibely a ukrývá poklady, jako prsten krále, jeho hůl a kříž. Mnich strážící tento chrám ochotně vynese ven hůl a kříž, aby si je ženy mohly prohlédnout. V časném odpoledni odlet do Addis Abeby. Transfer do restaurace, oběd. Odpoledne prohlídka Národního muzea, které mimo dalších artefaktů ukrývá slavný exponát fosilie hominida Lucy. Transfer do hotelu, večeře, nocleh.
 • 7. den ADDIS ABEBA - JEZERO CHAMO - DORZE - ARBA MINCH
  Ráno odlet na jih Etiopie do Arba Minch, ideálního výchozího bodu pro poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo. Jižní a jihozápadní část Etiopie je domovem mnoha rozmanitých a fascinujících národů a kultur, které jsou dnes součástí Světového kulturního bohatství UNESCO. Arba Minch leží na břehu jezera Chamo, jež je součástí NP Nechisar. Dopoledne plavba po jezeře se zastávkou v zátoce zvané Krokodýlí trh, kde žije velká populace krokodýlů a hrochů. Po obědě návštěva vesničky kmene Dorze. Lidé Dorze žijí v typických, až 12 m vysokých domech, připomínajících včelí úly, a pěstují tu nejjemnější bavlny. Návrat do Arba Minch, večeře a nocleh v hotelu.
 • 8. den ARBA MINCH - TURMI
  Odpoledne odjezd do Turmi. Cesta venkovskou oblastí údolí Weyto, domova kmene Tsemai. Pokračování do Erbore, kde navštívíme domorodou vesnici stejnojmenného kmene. Navečer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Večeře a nocleh v hotelu v Turmi. Po setmění se podíváme na tradiční tance lidí Hamer zvané Evangadi.
 • 9. den TURMI - OMORATE - TURMI
  Dopoledne cesta do Omorate. V tradičních dlabaných lodkách překonáme řeku Omo a navštívíme vesničku pasteveckého kmene Dassenech, kde se seznámíme s jejich životem a tradicemi. Návrat do Turmi, oběd. Odpoledne návštěva vesnice kmene Hamer, jejichž ženy si splétají vlasy do ruliček za pomoci červené hlíny a másla. Budeme-li mít štěstí, zúčastníme se tradičního hamerského obřadu „Skákání přes býky“, hrajícího významnou roli pro uznání dospělosti mladých mužů (konání obřadu nelze garantovat). Večeře a nocleh v hotelu v Turmi.
 • 10. den TURMI - JINKA
  Ráno odjezd do města Jinka. Oběd v restauraci cestou. Návštěva muzea South Omo & Research Center, jež vypovídá mnohé o místních kmenech a jejich kulturách. Odpoledne nenáročná procházka po vesničce kmene Ari. Uvidíme tradiční kovářské práce, či jak se peče tradiční etiopský chléb Injara, nedílná součást každého jídla. Seznámíme se s postupem destilace místního „ginu“ Asareki. Labužníci budou mít příležitost ochutnat! Večeře a nocleh v hotelu v Jince.
 • 11. den JINKA - NP MAGO - KONSO
  Ráno odjezd do NP Mago, domova kmene Mursi. Vdané ženy nosí ve spodním rtu tzv. labrety (hliněné či dřevěné disky). Čím větší pak takový disk je, tím stoupá atraktivita a vážnost ženy. Muži si pak na těle zaznamenávají hlubokými zářezy každé zabité zvíře. Chodí nazí, pomalovaní pouze bílou hlinkou. Odpoledne pokračování cesty do Konso, oběd v restauraci. Večeře a nocleh v Konsu.
 • 12. den KONSO - ARBA MINCH
  Dopoledne návštěva domorodé vesničky kmene Konso, který již po staletí obdělává terasovitá políčka ve strmých svazích a je známý stavěním tajuplných dřevěných totemů, zvaných „waka“, tyčících se nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlídka místního muzea s unikátní sbírkou „wakas“. Zastávka u přírodního útvaru zvanému „New York“. Pískovcové útvary vytvarované erozí připomínají mrakodrapy na Manhatanu. Po obědě cesta do Arba Minch. Večeře, nocleh v hotelu.
 • 13. den ARBA MINCH - ADDIS ABEBA
  Snídaně, dopoledne individuální volno. Fakultativně návštěva NP Nechisar, kde můžete potkat zebry, paviány, či kočkodany. Oběd v hotelu. Transfer na letiště, odlet zpět do Addis Abeby. Transfer do centra města, možnost nákupu suvenýrů. Večeře v restauraci ve městě. Transfer na letiště a odbavení k odletu.
 • 14. den ODLET DO PRAHY - PŘÍLET DO PRAHY
  Po půlnoci odlet z Addis Abeby. Okolo poledne plánovaný přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
20. 11. - 03. 12. 2023 uzavřeno 14 dní / 11 nocí 1 135 990,-

Cena zahrnuje:

 • letenku Praha – Addis Ababa – Praha s přestupem v letové třídě economy
 • veškeré místní přelety dle programu
 • letištní taxy
 • 11 x ubytování v hotelích a lodžích 3 - 5*
 • stravování formou plné penze
 • veškeré transfery dle programu busem či minibusem (sever) a terénními automobily (jih)
 • veškeré vstupní poplatky do navštívených památek 
 • všechny lodní výlety a aktivity dle programu
 • služby českého průvodce
 • služby místních anglicky hovořících průvodců

Cena nezahrnuje:

 • vízum do Etiopie (žádost online, CK vyřizuje za poplatek 2.400,- Kč)
 • poplatky za účast na tradičním obřadu skákání přes býky (fakultativně na místě, bude-li obřad pořádán) 
 • poplatky za filmování na kameru v Lalibele
 • cestovní pojištění
 • spropitné pro řidiče a místní průvodce

Informace o ceně:

Minimum: 10 osob

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY
  Odlet z Prahy do Etiopie s přestupem.
 • 2. ADDIS ABEBA
  Brzy ráno přílet do Addis Abeby, hlavního města Etiopie. Odjezd do centra města a zastávka na ochutnávku výborné etiopské kávy a občerstvení. Přejezd na horu Entoto, kde si vychutnáme unikátní panoramatický výhled na město na vzduchu provoněném okolním eukalyptovým lesem, navštívíme kostel Entoto Maryam, místo korunovace císaře Menelika II., a přilehlé muzeum. Návrat do centra. Průjezd proslulým tržištěm Shiro Meda, specializovaným na prodej tradičních oděvů. Návštěva Katedrály Nejsvětější Trojice, jednoho z nejdůležitějších svatostánků ve městě a místa posledního odpočinku výrazné postavy etiopských dějin, Haile Selassieho. Po obědě transfer do blízkého hotelu, ubytování. Odpoledne volno na relaxaci. Večeře a nocleh v hotelu.
 • 3. ADDIS ABEBA – BAHIR DAR – JEZERO TANA A MODRÝ NIL
  Brzy ráno odlet do města Bahir Dar, ležícímu u jezera Tana, největší vodní plochy Etiopie a oficiálního pramene Modrého Nilu. Plavba lodí po jezeře, jehož ostrovy a poloostrovy ukrývají starověké kláštery. Navštívíme kláštery Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret na poloostrově Zege. Pokračování plavby až k místu, kde z jezera vytéká bájný Modrý Nil. S trochou štěstí tu uvidíme hrochy. Oběd v restauraci. Odpoledne nenáročný pěší výlet k vodopádům na Modrém Nilu. Zpáteční transfer do hotelu. Večeře a nocleh.
 • 4. BAHIR DAR - GONDAR
  Po snídani odjezd do Gondaru. Cestou se vám budou otvírat pohledy na místní vesničky kmene Amhara. Po příjezdu ubytování v hotelu v hotelu, oběd. Odpoledne prohlídka pamětihodností Gondaru. Město proslulo impozantním hradem z 16. století a nádherně vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Kromě toho navštívíme královské zahrady a bazén Fasilidas, který je dodnes využíván k místním tradičním oslavám Timket. Uvidíme také palác Ras Gimb a místní muzeum. Večeře a nocleh v hotelu.
 • 5. GONDAR - LALIBELA
  Ráno odlet do Lalibely, považované za světovou raritu křesťanské architektury. Nachází se zde jedenáct úchvatných monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO), právem považovaných za „osmý div světa. Oběd v restauraci s úžasným výhledem do okolní krajiny. Odpoledne návštěva jihovýchodní části komplexu. Prohlédneme si Kostel archanděla Gabriela a archanděla Rafaela, Kostel svatého Merkuria, Kostel svatého Emanuela a Kostel otce Lebana. Den zakončíme u nejznámějšího a nejpozoruhodnějšího z místních kostelů – Kostela svatého Jiří, patrona Etiopie. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
 • 6. LALIBELA - ADDIS ABEBA
  Po časné snídani prohlídka severozápadní části komplexu skalních kostelů. Návštěva největšího Chrámu Spasitele světa, Chrámu svaté Marie, Chrámu Sv. kříže, Crámu panen, a Chrámu archanděla Michaela, jehož zadní trakt je dalším chrámem, do kterého ale nemají přístup ženy. Chrám Golgoty je místem posledního odpočinku krále Lalibely a ukrývá poklady, jako prsten krále, jeho hůl a kříž. Mnich strážící tento chrám ochotně vynese ven hůl a kříž, aby si je ženy mohly prohlédnout. V časném odpoledni odlet do Addis Abeby. Transfer do restaurace, oběd. Odpoledne prohlídka Národního muzea, které mimo dalších artefaktů ukrývá slavný exponát fosilie hominida Lucy. Transfer do hotelu, večeře, nocleh.
 • 7. ADDIS ABEBA - JEZERO CHAMO - DORZE - ARBA MINCH
  Ráno odlet na jih Etiopie do Arba Minch, ideálního výchozího bodu pro poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo. Jižní a jihozápadní část Etiopie je domovem mnoha rozmanitých a fascinujících národů a kultur, které jsou dnes součástí Světového kulturního bohatství UNESCO. Arba Minch leží na břehu jezera Chamo, jež je součástí NP Nechisar. Dopoledne plavba po jezeře se zastávkou v zátoce zvané Krokodýlí trh, kde žije velká populace krokodýlů a hrochů. Po obědě návštěva vesničky kmene Dorze. Lidé Dorze žijí v typických, až 12 m vysokých domech, připomínajících včelí úly, a pěstují tu nejjemnější bavlny. Návrat do Arba Minch, večeře a nocleh v hotelu.
 • 8. ARBA MINCH - TURMI
  Odpoledne odjezd do Turmi. Cesta venkovskou oblastí údolí Weyto, domova kmene Tsemai. Pokračování do Erbore, kde navštívíme domorodou vesnici stejnojmenného kmene. Navečer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Večeře a nocleh v hotelu v Turmi. Po setmění se podíváme na tradiční tance lidí Hamer zvané Evangadi.
 • 9. TURMI - OMORATE - TURMI
  Dopoledne cesta do Omorate. V tradičních dlabaných lodkách překonáme řeku Omo a navštívíme vesničku pasteveckého kmene Dassenech, kde se seznámíme s jejich životem a tradicemi. Návrat do Turmi, oběd. Odpoledne návštěva vesnice kmene Hamer, jejichž ženy si splétají vlasy do ruliček za pomoci červené hlíny a másla. Budeme-li mít štěstí, zúčastníme se tradičního hamerského obřadu „Skákání přes býky“, hrajícího významnou roli pro uznání dospělosti mladých mužů (konání obřadu nelze garantovat). Večeře a nocleh v hotelu v Turmi.
 • 10. TURMI - JINKA
  Ráno odjezd do města Jinka. Oběd v restauraci cestou. Návštěva muzea South Omo & Research Center, jež vypovídá mnohé o místních kmenech a jejich kulturách. Odpoledne nenáročná procházka po vesničce kmene Ari. Uvidíme tradiční kovářské práce, či jak se peče tradiční etiopský chléb Injara, nedílná součást každého jídla. Seznámíme se s postupem destilace místního „ginu“ Asareki. Labužníci budou mít příležitost ochutnat! Večeře a nocleh v hotelu v Jince.
 • 11. JINKA - NP MAGO - KONSO
  Ráno odjezd do NP Mago, domova kmene Mursi. Vdané ženy nosí ve spodním rtu tzv. labrety (hliněné či dřevěné disky). Čím větší pak takový disk je, tím stoupá atraktivita a vážnost ženy. Muži si pak na těle zaznamenávají hlubokými zářezy každé zabité zvíře. Chodí nazí, pomalovaní pouze bílou hlinkou. Odpoledne pokračování cesty do Konso, oběd v restauraci. Večeře a nocleh v Konsu.
 • 12. KONSO - ARBA MINCH
  Dopoledne návštěva domorodé vesničky kmene Konso, který již po staletí obdělává terasovitá políčka ve strmých svazích a je známý stavěním tajuplných dřevěných totemů, zvaných „waka“, tyčících se nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlídka místního muzea s unikátní sbírkou „wakas“. Zastávka u přírodního útvaru zvanému „New York“. Pískovcové útvary vytvarované erozí připomínají mrakodrapy na Manhatanu. Po obědě cesta do Arba Minch. Večeře, nocleh v hotelu.
 • 13. ARBA MINCH - ADDIS ABEBA
  Snídaně, dopoledne individuální volno. Fakultativně návštěva NP Nechisar, kde můžete potkat zebry, paviány, či kočkodany. Oběd v hotelu. Transfer na letiště, odlet zpět do Addis Abeby. Transfer do centra města, možnost nákupu suvenýrů. Večeře v restauraci ve městě. Transfer na letiště a odbavení k odletu.
 • 14. ODLET DO PRAHY - PŘÍLET DO PRAHY
  Po půlnoci odlet z Addis Abeby. Okolo poledne plánovaný přílet do Prahy.
Info k zájezdu

O vízum se žádá online. K vyřízení je třeba aktuální barevná fotografie a kopie strany pasu s osobními údaji (platnost pasu min. 6 měsíců po odletu z Etiopie). Vyřízení trvá zpravidla 3 pracovní dny, proto doporučujeme žádat o vízum min. týden před odletem.

Od 28.10.2022 byla zrušena povinnost prokazovat se při vstupu do země negativním PCR testem, či očkováním proti Covidu. Vstup do země je však zakázán všem cestovatelům, kteří jsou si vědomi, že jsou nakaženi Covidem.

 

 

,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie