Tallin - Helsinky - Petrohrad
Žádné termíny

Tallin - Helsinky - Petrohrad

Poznejte tři perly Finského zálivu, z nichž každá vyniká svou vlastní jedinečnou historií a architekturou.

Rozšířený program - vstup

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Odlet do Tallinu, po příletu přivítání na letišti transfer do hotelu, ubytování, individuální volno, nocleh.
 • 2. den TO NEJLEPŠÍ Z TALLINU
  Snídaně, celodenní okružní jízda Tallinem se zachovalými hradbami a romantickými zákoutími ve spleti malebných uliček včetně katedrály Sv. Marie a ortodoxního chrámu Alexandra Něvského. Návštěva nejstarší části Pirity, kde končí město Tallin a začíná moře. Prohlídka tamní zříceniny kláštera St. Briget a parku Kardiorg, který byl postaven v barokním stylu Petrem I. Procházka přístavní čtvrtí Kalamaja s typickými dřevěnými rybářskými domky a množstvím kavárniček a tržnicí Bauti Jaama Turg. Na závěr navštívíme skanzen pod širým nebem v Rocca al Mare, návrat do hotelu, nocleh v Tallinu.
 • 3. den LODÍ DO HELSINEK, VLAKEM DO PETROHRADU
  Snídaně, odjezd trajektem do Helsinek. Procházka po samotném historickém centru města, dále prohlídka dominanty města - Helsinské evangelické katedrály a Uspenské katedrály – největší pravoslavné katedrály v západní Evropě, transfer na nádraží, odjezd vlakem, ubytování a nocleh v Petrohradě.
 • 4. den TO NEJLEPŠÍ Z PETROHRADU - ERMITÁŽ
  Snídaně, návštěva Vladimirského pravoslavného chrámu na Vladimirském prospektu, který navštěvoval světoznámý ruský prozaik Dostojevský. Zastávku u legendárního křižníku Aurora. Návštěva Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Sv. Pavla. Prohlídka Zimního paláce včetně Ermitáže. Návrat do hotelu, nocleh v Petrohradě.
 • 5. den LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO
  Snídaně, odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami. Prohlídka paláce. Dále zastávka ve městě Puškin, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Procházka parkem a návrat do Petrohradu. Vyhlídková plavba po jedinečných petropavlovských kanálech, návrat do hotelu, nocleh Petrohrad.
 • 6. den PŘÍLET DO PRAHY
  Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupem v Moskvě.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Tallin, Petrohrad – Praha
 • letištní taxy
 • 5x ubytování v hotelech 3* se snídaněmi
 • program, transfery a vstupy dle itineráře
 • trajekt Tallin – Helsinky
 • vlak Helsinky – Petrohrad
 • česky mluvícího průvodce (min. 12 osob)

Cena nezahrnuje:

 • vstupní  vízum do Ruska 3100,- Kč
 • spropitné 20 EUR
 • pojištění léčebných výloh

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY
  Odlet do Tallinu, po příletu přivítání na letišti transfer do hotelu, ubytování, individuální volno, nocleh.
 • 2. TO NEJLEPŠÍ Z TALLINU
  Snídaně, celodenní okružní jízda Tallinem se zachovalými hradbami a romantickými zákoutími ve spleti malebných uliček včetně katedrály Sv. Marie a ortodoxního chrámu Alexandra Něvského. Návštěva nejstarší části Pirity, kde končí město Tallin a začíná moře. Prohlídka tamní zříceniny kláštera St. Briget a parku Kardiorg, který byl postaven v barokním stylu Petrem I. Procházka přístavní čtvrtí Kalamaja s typickými dřevěnými rybářskými domky a množstvím kavárniček a tržnicí Bauti Jaama Turg. Na závěr navštívíme skanzen pod širým nebem v Rocca al Mare, návrat do hotelu, nocleh v Tallinu.
 • 3. LODÍ DO HELSINEK, VLAKEM DO PETROHRADU
  Snídaně, odjezd trajektem do Helsinek. Procházka po samotném historickém centru města, dále prohlídka dominanty města - Helsinské evangelické katedrály a Uspenské katedrály – největší pravoslavné katedrály v západní Evropě, transfer na nádraží, odjezd vlakem, ubytování a nocleh v Petrohradě.
 • 4. TO NEJLEPŠÍ Z PETROHRADU - ERMITÁŽ
  Snídaně, návštěva Vladimirského pravoslavného chrámu na Vladimirském prospektu, který navštěvoval světoznámý ruský prozaik Dostojevský. Zastávku u legendárního křižníku Aurora. Návštěva Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Sv. Pavla. Prohlídka Zimního paláce včetně Ermitáže. Návrat do hotelu, nocleh v Petrohradě.
 • 5. LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO
  Snídaně, odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami. Prohlídka paláce. Dále zastávka ve městě Puškin, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Procházka parkem a návrat do Petrohradu. Vyhlídková plavba po jedinečných petropavlovských kanálech, návrat do hotelu, nocleh Petrohrad.
 • 6. PŘÍLET DO PRAHY
  Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupem v Moskvě.

Všeobecné údaje

 

Název Estonská republika Ruská federace
Rozloha 45 339 km² 17 098 246 km²
Hlavní město Tallin Moskva
Státní zřízení parlamentní republika federativní poloprezidentská republika
Hlava státu prezidentka Kersti Kaljukaidova prezident Vladimir Putin
Počet obyvatel 1 306 574 146 544 710

 

Poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy jsou zaměřeny na maximální poznání historie, přírodních a kulturně společenských zajímavostí s ohledem na kvalitu ubytování, pohodlí cestování a možnosti stravování. Běžný den začíná program v 7:00 - 9:00 hodin a končí mezi 17:00 a 21:00 hodinou. Česky hovořící průvodce se zpravidla s klienty setkává až v Petrohradu na letišti. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se Vašeho zájezdu kontaktujte naší CK.

Dokumenty pro cestu

ESTONSKO a FINSKO

Estonsko a Finsko jsou členy EU i součástí Schengenského prostoru. Občané ČR tudíž nepotřebují k cestě do Estonska a Finska víza.

RUSKO

Občané České republiky potřebují  ke vstupu do země vízum. O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech, resp. ve vízových centrech, které pro ruské konzuláty zajišťují přijímání vízových žádostí. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádáného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje. Získat ruské vízum až na hraničním přechodu není možné. K žádosti o vízum se přikládá pozvání a voucher, které jsou ověřené Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádist o udělení krátkodobého víza). Vízum má podobu štítku, který se vlepuje do pasu. Při vstupní pasové kontrole cestující obdrží do pasu razítko, na kterém je uvedeno datum příjezdu, aby bylo možné určit přesný počet dní pobytu v RF. Počet dní nesmí návštěvník RF v žádném případě překročit. Při vstupu na území RF jsou cizinci povinni převzít a vyplnit tzv. migrační kartu, která má dvě částí (A a B). Část A je odebírána cizincům ihned při vstupu na území RF a část B se odevzdává při odjezdu z RF. Migrační kartu je nutné mít u sebe po celou dobu pobytu a při vycestování z území RF. Bez migrační karty není např. možné se zaregistrovat v hotelu. V případě ztráty migrační karty vystaví její duplikát místní úřad Ústřední migrační služba Ministerstva vnitra RF.  

Platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu do ČR.

Letenka a odbavení

Letenky, voucher na ubytování, vstupní vízum, pojištění léčebných výloh v zahraničí (pokud bylo sjednáno), případně vouchery na předplacené individuální služby Vám budou zaslány poštou pokud není stanoveno jinak.

Rady pro odbavení při odletu

Vzhledem k situaci v letecké dopravě doporučujeme dbát nařízení pro pohyb osob a zavazadel na letištích a počítat s delší dobou potřebnou pro odbavení včetně důkladné osobní prohlídky.  Pro plynulé odbavení zavazadel a vyzvednutí palubní vstupenky se dostavte cca 2 - 2,5 hodiny před odletem. Vaše hlavní zavazadlo si označte, štítky jsou k dispozici v odbavovacích obálkách nebo u přepážky letecké společnosti.

Bezpečnostní opatření

Dovolte, abychom Vás informovali o současných opatřeních týkajícíh se zavazadel přepravovaných na palubě letadel.

Na palubu letadla si cestující může vzít:

 • tekutiny koupené v letištních obchodech ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru, tj. až za stanovišti bezbečnostních  kontrol
 • tekutiny koupené v letištních obchodech v neveřejném prostoru mezi pasovými přepážkami a stanovišti bezpečnostních kontrol, v obdobném prostoru letišť EU nebo na palubách letadel registrovaných u EU. V tomto případě musejí být uložené v řádně zabaleném a označeném sáčku a opatřené dokladem s potvrzením původu a s informací, že je cestující koupili v den letu
 • tekutiny pro osobní potřebu v baleních do 100ml uložené v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu maximálně 1l. V odletových halách na pracovištích balení zavazadel pasažéři najdou plastové sáčky, do nichž bude možné umístit tekutiny v předepsaném množství zakoupené mimo letiště
 • tekutiny nezbytné v průběhu letu ze zdravotních důvodů (např. dětská výživa, léky apod.). V těchto případech musí být prokázana jejich potřebnost a na vyzvání ověřena jejich nezávadnost

Vyjímka pro  pořizování tekutin v letištních obchodech neplatí pro obchody na letištích mimo Evropskou unii. Pozor si musejí dát především cestující, kteří přilétají z těchto letišť a v EU přestupují. Přivezené tekutiny nad 100ml v popsaných obalech si nebudou moci vzít do kabiny a musí být přepravovány v zapsaných zavazadlech. Tekutiny přepravované jiným způsobem jsou zakázané předměty. Pracovníci bezpečnostní kontroly nesmí cestujícím umožnit brát je na palubu letadel.

Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

 • je zavedeno vyjímání elektronických zařízení (notebook, telefony, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). 

Zavazadla

Celková váha hlavních zavazadel nesmí překročit 23 kg respektive 30 kg v závislosti na typu tarifu, cenové hladině a letecké společnosti. Informaci o Vašem váhovém limitu obdržíte v rámci odbavení.  Cestující v ekonomické třídě si s sebou mohou vzít jeden kus příručního zavazadla jehož rozměry by neměly překročit 55 x 38 x 20 cm a které nesmí vážit více než 7 kg.  Opatření se netýká jen mimořádně cenných nebo křehkých zavazadel, která však musí být deklarována na odbavovacích přepážkách, kde budou zvlášť označena.

U vnitrostátních přeletů činí celková váha hlavních zavazadel 20 kg. Povolená váha příručního zavazdla je 5 kg a rozměry 50 x 36 x 23 cm. Poplatek za nadváhu je 15 - 30 USD/1 kg v závislosti na leteckém dopravci.

Ztráta či poškození zavazadla: V případě poškození či ztráty zavazadla během letů se ihned na místě obraťte na přepážku reklamací zavazadel a vyplňte reklamační list. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Letecká společnost dopraví zpožděné zavazadlo do místa Vašeho ubytování, ztracené zavazadlo případně finančně odškodní.

Zmeškání letu: Pokud zmeškáte odlet letu (první nebo navazující), neprodleně se odeberte k přepážce letecké společnosti, s níž jste měli letět. Společnost Vás naknihuje na nejbližší možný let. Pokud není společnost zastoupena na letišti přímo, nebo přes aliančního partnera, přebírá zastoupení místní (národní) letecká společnost. 

V zásadě mohou nastat dvě situace:

1. Let nestihnete vinou zpoždění letu, živelné pohromy, teroristického útoku apod. - v takovém případě hradí poplatky za překnihování na další možný let příslušná letecká společnost.
2. Let nestihnete vlastní vinou, např. zaspáním, pozdním příchodem, nedodržením bezpečnostních předpisů, nedodržením vstupních formalit apod. - v takovém případě všechny poplatky spojené s překnihováním na další možný let hradíte sami.

Pohotovost 
v případě jakýcholi potíží při letecké přepravě se můžete obrátit na naší  hot-line: 
+420 233 377 711
Po - Pá 9:00 - 18:00
 
nebo
 
+420 222 111 909
denně 8:00 - 20:00

Pojištění

V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou z provozu cestovní kanceláře - tedy pořadatele zájezdu, nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLVZ), které rádi na požádání zajistíme. Každému z cestujících rovněž doporučujeme uzavřít při podpisu smlouvy i připojištění proti stornu zájezdu, které klienta chrání před nepředvídatelnými zdravotními okolnostmi (událostmi) a s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas události překrývá s obdobím, v němž je CK oprávněna uplatnit storno podmínky. Zároveň upozorňujeme, že připojištění proti stornu zájezdu nelze uzavřít samostatně bez pojištění léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou Allianz). Klient a jeho zavazadla jsou pojištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

Očkování

Povinná očkování nejsou žádná. Pro území Ruské federace se doporučují následující vakcíny: tetanus, hepatitida typu A a B, záškrt, obrna, tyfus a chřipka.

Příjezd do Ruska

 

Dokumenty pro cestu

Pro občany ČR je třeba pro cestování do RF platný pas, vízum, PCR test před odletem z Prahy. Pro návrat do Prahy stačí platný očkovací certifikát/ potvrzení o prodělaném COVID - obojí v papírové podobě, pokud cestující tyto dokumenty nemá, potřebuje PCR test. 

PRAVIDLA PLATNÁ PRO PLNĚ OČKOVANÉ KLIENTY:
Pro odlet do Ruska stačí PCR test ne starší 48 hodin. 
Pro odlet z Ruska je nutné se pouze prokázat platným očkovací certifikátem v anglickém jazyce v tištěné podobě (po očkování musí uplynut nejméně 14 dní) Pokud nejevíte příznaky nákazy máte výjimku z jakýchkoliv dalších testů a zůstává povinnost příjezdového formuláře - www.prijezdovyformular.cz.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Rusko spadá v této chvíli do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy - tmavě červená: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

PRAVIDLA PLATNÁ PRO NEOČKOVANÉ KLIENTY:
Pro odlet do Ruska stačí PCR test ne starší 48 hodin. 
Pro odlet z Ruska je nutné se prokázat platným potvrzením o prodělaném onemocnění COVID19 (v posledních 180 dnech) v tištěné podobě v anglickém jazyce. Pokud toto potvrzení nemáte musíte si zajistit a nechat udělat PCR test v Rusku. Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace. I zde zůstává povinnost vyplnění příjezdového formuláře www.prijezdovyformular.cz.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Po příjezd do Ruska obdržíte a vyplníte tzv. migrační kartu, která má dvě části (A a B). Část A je odebírána cizincům ihned při vstupu na území RF. Projdete pasovou (imigrační) kontrolou. Imigračním úředníkům předložíte platný cestovní pas společně s vyřízeným vízem, pokud se budou zajímat o účel Vaší cesty (stačí dopovědět "Turist") a také mohou požadovat zpáteční letenku. Migrační kartu je nutné mít u sebe po celou dobu pobytu a při vycestování z území RF. Bez migrační karty není např. možné se zaregistrovat v hotelu. V případě ztráty migrační karty vystaví její duplikát místní úřad Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF. Část B migrační karty bude po Vás vyžadován při odletu ze země. Po vyzvednutí zavazadla projdete celní kontrolou.

Celní předpisy

Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami podléhají písemné doklaraci celním orgánům Ruské federace. 

Vývoz cizí měny a měny RF v hotovosti v hotdnotě vyššní net 10000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace. Vývoz měny v hotovosti v hodnotě 10000,-USD a nižší ji osvobozen od celní deklarace či jiných úredních úkonů. Vývoz měny v hotovosti v hodnotě přesahující 10000,- USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do RF v hodnotě nad 10000,- USD. Vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům RF. Doporučuje se všem občanům ČR dovezenou valutu v RF řádně deklarovat, a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Obvzláštní pozornost  musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Pri dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příšlušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Doprava

Mezi jednotlivými místy zájezdu je doprava zajištěna v autobusech či mikrobusech místních přepravců v závislosti na velikosti skupiny. K dopravě mezi Helsinkami a Petrohradem je využíván rychlovlak. 

Ubytování

Ubytování je na poznávacích zájezdech  zajištěno v hotelech 3*. Standardním typem pokoje je v hotelech pokoj dvoulůžkový, který je možno obsadit jednou či dvěma osobami. Případná třetí osoba bývá ubytována na přistýlce, což není plnohodnotná postel. Kategorizace hotelů odráží mínění CK ESO travel. Základním vybavením všech hotelů je vlastní sociální zařízení, klimatizace, TV a minibar. Některé hotely vyžadují číslo Vaší kreditní karty coby záruku pro případ, že klient nad rámec předplaceného ubytování využije některou z nadstandardních služeb (telefon, pokojový bar, placené televizní programy a filmy apod.). CK ESO travel nehradí za klienta žádnou z těchto služeb.

Stravování

V ceně zájezdu je zahrnuta vždy snídaně, která je většinou podávána formou švédských stolů, u některých hotelů a la carte.  Ostatní stravování během dne není v ceně zájezdu a je individuální starostí klienta. Orientační cena jídla v restauracích je 10 - 15 EUR. Ceny nealkoholických nápojů v restauracích se pohybují okolo 3 EUR, pivo pak kolem 5 EUR.

Ceny nealkoholických nápojů v obchodech jsou lehce vyšší než u nás. Pivo koupíte okolo 2 EUR. Ostatní alkoholické nápoje jsou dražší.

Voda ve městech je chemicky ošetřována, takže lze vodovodní vodu v hotelech používat k čistění zubů. Jednoznačně konzumujte balenou vodu, která je v prodeji na každém rohu. 

Vybavení na cestu

V létě stačí mít s sebou lehké bavlněné oblečení, svetr, lehkou nepromokavou bundu typu "větrovka" a pláštěnku. 

Doporučujeme si na cestu vzít skladné zavazadlo menších rozměrů (nikoli tedy obří skořepinový kufr) a malý příruční batůžek. Hlavní zavazadlo bude při přepravě umístěno v zadním zavazadlovém prostoru autobusu či mikrobusu.

Peníze a kreditní karty

V Estonsku stejně jako ve Finsku je místní měnou euro.

Místní měnou je rubl (RUB), který se dělí na 100 kopějek. V běžném oběhu kolují bankovky v hodnotě 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 rublů a mince v hodnotě 1, 2, 5 a 10 rublů a 1, 5, 10 a 50 kopějek. Ruský rubl je stabilně zhruba na jedné třetině české koruny, kurz se v posledních letech pohybuje od 0,32 do 0,35 rublu za jednu korunu.

Směnáren je velké množství ve městech, rozhodně nedoporučujeme měnit od lidí na ulic (mohou Vám být nabídnuty falešné nebo neplatné peníze). V Rusku ve velkých městech není žádný problém s výběrem z bankomatu, fungují stejně jako naše. Platby kartou jsou bězně akceptovány ve větších supermarketech, v lepších hotelích, dražších restauracích. Avšak počítejte s tím, že platby katrou jsou zatím méně akcepotovány než u nás. Při cestách do menších měst či na venkov se bez hotovosti neobejdete.

Spropitné

Smlouvání není v navšívených zemích obvyklé. Vyjímkou jsou jízdy taxíkem mimo velká města a také pouliční bleší trhy, které jsou v zemi poměrně časté.  V restauracích se očekává spropitné ve výši cca 10% z obnosu a dává se výdy v hotovosti přímo číšnikovi. V jídelnách "stolovaya" bez obsluhy pak tuzér neočikávají. S propitné se dává také taxikářům v hodnotě  5 - 10 %, a to i když si cenu dohodnete předem.

Při poznávacích zájezdech bude průvodcem poslána obálka, do níž účastníci přispějí svým dílem, cca 30 EUR/osoba/pobyt. Průvodce pak vybranou částku předá řidiči a místnímu průvodci.

Elektřina

Napětí v Estonsku a Rusku je 220 V, zásuvky jsou na dva kolíky.

zasuvka-zastrcka-typ-f

Telefonování

Doporučujeme si koupit ruskou SIM kartu, která za poplatek umožňuje volat a používat internet. Dají se koupit takřka v každém obchodě s mobilními telefony. Ke koupi potřebujete svůj cestovní pas. Pokud používáte chytrý telefon doporučujeme využít WiFi sítí, které jsou ve velkých městech dostupné, a komunikovat pomocí mobilních aplikací. 

Klima

Vzhledem k rozloze Ruska je podnebí v jednotlivých částech země velice rozdílné a to i v závislosti na ročních obdobích. V Moskvě dosahují teploty od -30°C v zimě po letní vedra dosahující 30°C. Klima severněji položeného Petrohradu je ovlivňováno blízkosti moře, a proto jsou zde zimy snesitelnější, nicméně letní teploty většinou nedosahují teplot v Moskvě. 

Časový posun

Časový posun v Estotnsku je +1 hodina oproti SEČ.

V evropské části Ruska je časový posun  +2 hodiny oproti SEČ - tzv. moskevský čas (letní čas v Rusku platí od poslední neděle v březnu do poslední neděle v září. Celkem je v Rusku 11 časových pásem.

Zdravotní péče

V Rusku funguje celá řada různých zdravotnických zařízení, od luxusních po obyčejné se zastaralým vybavením. Při cestě do Ruska je třeba uzavřít zdravotní pojištění. Ruská zdravotnická zařízení budou po Vás požadovat platbu hotově a poté se řeší proplacení úkonu s pojišťovnou. Vyjímku představují ruské státní stanice první pomoci, které poskytují základní ošetření zdarma každému bez rozdílu. Ve velkých městech se nachází mnoho lékáren nabízející standardní západní výrobky. Nicméně doporučujeme se na cestu do Ruska vybavit základními léky, zejména těmi, které užíváte dlouhodobě a standardně.

 

Diplomatické mise a konzulátní úřady ČR

Velvyslanectví Tallin
Lahe4
101 50 Tallin
Tel: +372 6274400
Fax: +372 6314716
Nouzová linka: +372 56679029

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci

ul. J. Fučíka 12/14
123 056 Moskva 
Tel: +7 495 2760 703
Fax: + 7 499 2503 763
Nouzová linka: +7 916 353 2601

 

Generální konzulát St. Peterburg
Tverskaja 5
620 075 Sankt Peterburg
 
Tel: +7 812 271 0459
Fax: +7 812 271 4615
Nouzová linka: +7 921 902 6118
 
Generální konzulát Jekatěrinburg - pro Kamčatskou oblast
ul. Gogola 15
620 075 Yekaterinburg
 
Tel: +7 343 379 4762
Fax: +7 343 379 4926
Nouzová linka: +7 912 247 4323
,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie