Malý okruh Čínou + Datong
Žádné termíny

Malý okruh Čínou + Datong

Poznání Pekingu, návštěva Yunganských jeskyní, Velké síně pokladů a impozantního Visutého chrámu

Itinerář zájezdu

 • 1. den ODLET Z PRAHY
  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
 • 2. den PŘÍLET DO PEKINGU
  PŘÍLET DO PEKINGU Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
 • 3. den TCHIEN-AN-MEN, PEJ-CHAJ PARK, WANG FU TING ROAD
  Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlídkou pagody, postave né na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-fu-ting Road, nejrušnější třídě moderního centra Pekingu s rušnými obchodními domy.
 • 4. den ZAKÁZANÉ MĚSTO, CHRÁM NEBES
  Snídaně. Celodenní prohlídka Zakáza né ho města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer pro zájemce fakultativně návštěva akrobatické show.
 • 5. den LAMAISTICKÝ A KONFUCIŮV CHRÁM
  Snídaně. Dopoledne prohlídka la mais tic kého kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou směsici chanských, mongolských a tibetských prvků. Oběd v čínské restau raci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, kte rý je v Číně dodnes velice uznávaným filozo fickým směrem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery.
 • 6. den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING
  nídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, sloužící původně k obran ným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pe kingu. Oběd v tradiční čínské res tauraci. Odpoledne prohlídka jedné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
 • 7. den LETNÍ PALÁC, ZOO
  Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařov ny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality – pekingské kachny.
 • 8. den VOLNÝ DEN
  Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených míst Pekingu.
 • 9. den PEKING – DATONG
  Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží a odjezd vlakem do Datongu. Po příjezdu ve večerních hodinách transfer na hotel. Ubytování, nocleh.
 • 10. den YUNGANSKÉ JESKYNĚ, CHRÁMY HUAYANSI A SHANHUASI
  Snídaně. Dopoledne návštěva Yunganských jeskyní. V pískovcovém útesu je zde vyhloubeno na 250 jeskyní, v kterých naleznete soubor více než 51.000 soch s buddhistickou tematikou převážně z 5. století. Po obědě navštívíte chrám Huayansi s Velkou síní pokladů, patřící k největším buddhistickým síním v Číně, 45 metrů dlouhou zeď Devíti draků z glazované keramiky a klášter Shanhuasi, obnovený po požáru ve 12. století. Večeře, nocleh.
 • 11. den HENGSHAN – VISUTÝ CHRÁM
  Snídaně. Odjezd k posvátné taoistické hoře Hengshan. Návštěva Visutého chrámu, přilepeného ke skalní stěně. Přes čtyřicet síní vzniklo z přírodních jeskyní a prohlubní ve skále, které ukrývají sochy buddhistických, konfuciánských a taoistických božstev. Jednotlivé síně jsou propojeny chodbami a mosty s přistavenými dřevěnými průčelími. Odjezd do pohoří Wutaishan s posvátnou buddhistickou horou Mt. Wutai. Ubytování, nocleh.
 • 12. den WUTAISHAN
  Snídaně. Prohlídka klášterní vesnice Taihuai, která se nachází v údolí obklopeném pěti horskými štíty. Žil zde zakladatel buddhistické sekty Žlutých miter Congkhapa. V období dynastie Qing zde stávalo více než 300 chrámů. Zde se nacházejí nejstarší dřevěné stavby v Číně. Oblast je od roku 2009 na seznamu kulturních dědictví UNESCO. Odpoledne návrat do Datongu. Přenocování, nocleh.
 • 13. den DATONG - PEKING
  Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží, odjezd vlakem zpět do Pekingu. Ubytování, nocleh.
 • 14. den PŘÍLET DO PRAHY
  Snídaně. Transfer na letiště a odlet a přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termín Stav Počet dní Osoby
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Cena
06. 10. - 19. 10. 2018 uzavřeno 14 dní / 12 nocí 1 61 990,-
20. 04. - 03. 05. 2019 uzavřeno 14 dní / 12 nocí 1 61 990,-
05. 10. - 18. 10. 2019 uzavřeno 14 dní / 12 nocí 1 61 990,-

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Peking – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • cestu vlakem Peking – Datong – Peking
 • transfery letiště – hotel – letiště
 • 12x nocleh se snídaní v hotelu 3* - 4*
 • program včetně transferů a vstupů
 • 10x oběd v tradiční čínské restauraci
 • 4x večeře v tradiční čínské restauraci
 • českého průvodce (min. 16 osob)

Cena nezahrnuje:

 • vstupní vízum do Číny (vyřídíme za poplatek 2.500,- Kč)
 • fakultativní výlety nad rámec programu (Chu-tchung tour, akrobatická show, pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé hory – celkem 165,- USD)

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?

Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

 • 1. ODLET Z PRAHY
  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
 • 2. PŘÍLET DO PEKINGU
  PŘÍLET DO PEKINGU Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
 • 3. TCHIEN-AN-MEN, PEJ-CHAJ PARK, WANG FU TING ROAD
  Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlídkou pagody, postave né na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-fu-ting Road, nejrušnější třídě moderního centra Pekingu s rušnými obchodními domy.
 • 4. ZAKÁZANÉ MĚSTO, CHRÁM NEBES
  Snídaně. Celodenní prohlídka Zakáza né ho města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer pro zájemce fakultativně návštěva akrobatické show.
 • 5. LAMAISTICKÝ A KONFUCIŮV CHRÁM
  Snídaně. Dopoledne prohlídka la mais tic kého kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou směsici chanských, mongolských a tibetských prvků. Oběd v čínské restau raci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, kte rý je v Číně dodnes velice uznávaným filozo fickým směrem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery.
 • 6. VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING
  nídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, sloužící původně k obran ným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pe kingu. Oběd v tradiční čínské res tauraci. Odpoledne prohlídka jedné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
 • 7. LETNÍ PALÁC, ZOO
  Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařov ny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality – pekingské kachny.
 • 8. VOLNÝ DEN
  Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených míst Pekingu.
 • 9. PEKING – DATONG
  Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží a odjezd vlakem do Datongu. Po příjezdu ve večerních hodinách transfer na hotel. Ubytování, nocleh.
 • 10. YUNGANSKÉ JESKYNĚ, CHRÁMY HUAYANSI A SHANHUASI
  Snídaně. Dopoledne návštěva Yunganských jeskyní. V pískovcovém útesu je zde vyhloubeno na 250 jeskyní, v kterých naleznete soubor více než 51.000 soch s buddhistickou tematikou převážně z 5. století. Po obědě navštívíte chrám Huayansi s Velkou síní pokladů, patřící k největším buddhistickým síním v Číně, 45 metrů dlouhou zeď Devíti draků z glazované keramiky a klášter Shanhuasi, obnovený po požáru ve 12. století. Večeře, nocleh.
 • 11. HENGSHAN – VISUTÝ CHRÁM
  Snídaně. Odjezd k posvátné taoistické hoře Hengshan. Návštěva Visutého chrámu, přilepeného ke skalní stěně. Přes čtyřicet síní vzniklo z přírodních jeskyní a prohlubní ve skále, které ukrývají sochy buddhistických, konfuciánských a taoistických božstev. Jednotlivé síně jsou propojeny chodbami a mosty s přistavenými dřevěnými průčelími. Odjezd do pohoří Wutaishan s posvátnou buddhistickou horou Mt. Wutai. Ubytování, nocleh.
 • 12. WUTAISHAN
  Snídaně. Prohlídka klášterní vesnice Taihuai, která se nachází v údolí obklopeném pěti horskými štíty. Žil zde zakladatel buddhistické sekty Žlutých miter Congkhapa. V období dynastie Qing zde stávalo více než 300 chrámů. Zde se nacházejí nejstarší dřevěné stavby v Číně. Oblast je od roku 2009 na seznamu kulturních dědictví UNESCO. Odpoledne návrat do Datongu. Přenocování, nocleh.
 • 13. DATONG - PEKING
  Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží, odjezd vlakem zpět do Pekingu. Ubytování, nocleh.
 • 14. PŘÍLET DO PRAHY
  Snídaně. Transfer na letiště a odlet a přílet do Prahy.

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie