Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESO travel, a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00, Praha 7, IČ 27957039 stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email gdpr@esotravel.cz nebo na sídlo naší společnosti: ESO travel, a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00, Praha 7.

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů pana Tomáše Růžičku. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na gdpr@esotravel.cz nebo telefonicky na čísle 724589270 případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Pro více informací si přečtěte zásady ochrany osobních údajů.

Pro více informací si přečtěte Informace o zpracování osobních údajů a Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů GDPR.

unknownUnknown ,

Celý svět na dlani

Vybírejte podle kontinentu

Afrika

Asie

Severní Amerika

Latinská Amerika

Evropa

Australie a Oceánie