Velký okruh po Izraeli

Přehled článků, které jsme o této zemi publikovali v rubrikách o cestování na webech:

České finalistky miss 2009 doporučují Objevte svatou zemi, z níž vzešla velká náboženství i kulturní tradice. Poznejte základ naší civilizace.
Termín Počet nocí Strava Cena Objednat
15. 10. - 26. 10. 2014 11 3* polopenze 53 990,- Kč objednat
27. 10. - 07. 11. 2014 11 3* polopenze 53 990,- Kč objednat


Program zájezdu:

1. den PRAHA – TEL AVIV – JAFFA – HAIFA

Odbavení na letišti Praha – Ruzyně již 3 hodiny před odletem, odlet linkou izraelské letecké společnosti El Al do Tel Avivu. Následuje odjezd do Haify. Večeře. Nocleh v Haifě.

2. den HAIFA – AKKO – NAZARETH – TIBERIAS

Snídaně. Haifa je třetím největším iz rael ským městem a největším izrael ským přístavem. Návštěva nádherných terasovitých zahrad a chrámu víry Bahá´i (Bahájská církev – v Haifě se nachází hlavní světové centrum této víry) v Haifě. Svatyně této víry s pře krásnými perskými zahradami Vás při vede na myšlenku obdivuhodné nábo žen ské tolerance, která tu navzdory tak rozdílným vírám existuje. Historie vyslo vila poučení, že jen smír je řeše ním pro všechny, a tak se víra Bahá´i stala čtvrtou, oficiálně uznanou vírou v Iz raeli. Panoramatický výhled z vr cho lu hory Carmel. Odjezd do histo rického přístavu Akko, proslulého z dob kři žáckých výprav. Prohlídka Akka. Kro mě malebného přístavu Vás zde upoutá podzemní křižácké město. Odjezd do Nazarethu. Návštěva baziliky Zvěsto vání Panny Marie (stojí na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše) v Nazarethu a dalších význam ných míst tohoto města. Podle Nového zákona zde strávil Ježíš Kristus dětství a mládí, město je tedy význam ným křesťanským poutním místem. Nazareth byl také domovem Josefa s Marií. Večer přijedete do Tiberias, který leží na bře hu Genezaretského jezera. Izraelci na zývají toto jezero Galilejským mořem, během tohoto zájez du tedy budete mít možnost vidět 4 moře: Středozemní, Galilejské, Mrtvé a Rudé! Večeře. Nocleh v Tiberias.

3. den TIBERIAS – MOUNT BEATITUDES – TABGHA – CAPERNAUM – GOLANSKÉ V. – YARDENIT

Snídaně. Na Hoře Blahoslavenství si pro hlédnete kostel Blahoslavenství – mís to, kde kázal Ježíš Kristus. Pro jížďka lodí po Genezaretském jezeře. Návštěva Tabghy, kde zhlédnete ba ziliku Rozmno že ní chlebů a ryb a Capernaumu, oblíbe ného místa Ježíše Krista. Vyhlídko vá cesta po Golanských výšinách. Yar denit – tradiční místo křtů na řece Jordán, Ježíš zde byl pokřtěn Janem Křti telem, řeka se zde vylévá z Geneza - retského jezera. Večeře. Nocleh v Tiberias.

4. den TIBERIAS – BETH SHEAN – BETLÉM – JERUZALÉM

Snídaně. Dopoledne navštívíte Beth Shean, který je nejzachovalejším antic - kým městem v Izraeli. Přejezd z Beth Sheanu do Betléma, rodiště Ježíše Krista a izraelského krále Davida. V Betlémě Vás okouzlí chrám Narození Páně se známou betlémskou hvězdou. Každo ročně se zde pořádají vánoční oslavy. Betlém leží 10 km jižně od Jeruzaléma, pro křesťany má nesmírný význam záslu hou narození Ježíše Krista. Odjezd do Jeruzaléma. Večeře. Nocleh.

5. den JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Olivet - ská hora, kostel Dominus Flevit, Getseman ská zahrada, chrám Národů, podzem ní kostel s hrobem Panny Marie, Křížová cesta Via Dolorosa se 14 zasta veními, vrch Golgota, chrám Božího hrobu, zastávka u budovy izraelského parlamentu Knesset a u sedmi ramen ného svícnu, symbolu Izraele). Večeře, nocleh.

6. den JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Chrá mo - vá hora, Skalní dóm, Zeď nářků, ho ra Sión, největší synagoga světa, pa mát ník obětem holocaustu Yad Vas hem, národní diamantové cen trum). Do Zdi nářků, nej svatějšího místa na naší planetě, budete moci vložit své přání. Tři velká náboženství (judaismus, křesťanství, islám) pova žují Jeruzalém za “Svaté město”. Snad žádné jiné město nemá tak barvitou a složitou historii, atmo sféra města je skutečně nepopsatelná a nepřenosná. Večeře. Nocleh.

7. den JERUZALÉM – QUMRÁN – MASSADA – EIN BOKEK

Snídaně. Odjezd z Jeruzaléma Judskou pouští k Mrtvému moři. Zastávka v Qum - ránu, kde byly objeveny svitky biblických textů Starého zákona. Pro hlídka pouštní pevnosti Massada, kte rou nechal vybudovat král Herodes Veliký. K této pevnosti pojedete kabin kovou lanovkou. Z Massady je krásný výhled na Mrtvé moře. Odjezd do lázeňského střediska Ein Bokeku, koupání v léčivém Mrtvém moři. Večeře. Nocleh v Ein Bokeku.

8. den EIN BOKEK – EILAT

Snídaně. Volné dopoledne, možnost koupání v Mrtvém moři. Prostředí Mrtvého moře (408 metrů pod úrovní světového oceánu, nejníže položené místo na naší planetě) s vodou plnou minerálů, se sluncem bez škodlivého záření a s ovzdu ším bohatým na kyslík se osvědčilo při léčbě mnoha kožních, revmatických, dýchacích a svalových chorob. Na plážích je k dispozici černé léčivé bahno, kterým se natírají nejen choří, ale i mladé krasavice, aby byly ještě krásnější. Odjezd z Ein Bokeku přes Negevskou poušť do Eilatu k Ru dému moři. Večer možnost koupání v Rudém moři. Večeře. Nocleh v Eilatu.

9. den EILAT, FAKULTATIVNÍ VÝLET DO PETRY (JORDÁNSKO)

Snídaně. Pobyt v Eilatu, nejznámějším izraelském letovisku na břehu Rudého moře, volný program. Tento den Vám nabízíme fakultativní celodenní výlet do Petry, jordánského světoznámého skalního města (cena 5.800, – Kč). Je nutné se přihlásit a zaplatit výlet již při objednání zájezdu! Vízum není potřeba, na hranicích se při vstupu do Jordánska platí poplatek 50,– USD. Petra je úchvatným městem, jedná se o naprosto unikátní komplex skalních chrámů, které jsou vytesány ve skalách. Kaňonem Wadi Siq vejdete do Petry, jednoho ze sedmi novodobých divů světa. Město bylo vytesáno před více než 2.000 lety do růžového pískovce. Po zhlédnutí nejvýznam něj ších památek v Petře Vás čeká oběd v restauraci pětihvězdičkového hotelu Movenpick v Petře. Večer příjezd na hraniční přechod a odjezd do hotelu v Eilatu. Večeře. Nocleh v Eilatu.

10. den EILAT

Snídaně. Volný program v Eilatu, kou pání a odpočinek u Rudého moře, mož nost fakultativních výletů (fakultativní pro hlídka Podmořské observatoře a Del fí ního útesu). Večeře. Nocleh v Eilatu.

11. den EILAT – JAFFA – TEL AVIV

Snídaně. Odjezd z Eilatu do Jaffy přes Negevskou poušť, cestou pohled na kráter Mitzpe Ramon. Zastávka v kibucu Sdei Boker u hrobu Davida Ben Guriona, odkud je nádherný výhled na poušť. Prohlídka staro bylé Jaffy, která leží pouhých 5 km od Tel Avivu. Okružní jízda po Tel Avivu, který se nachází na břehu Středozemního moře. Jméno Tel Aviv znamená v hebrejštině kopec (tel) a jaro (aviv). Možnost koupání ve Středo zemním moři. Večeře. Nocleh v Tel Avivu.

12. den TEL AVIV – PRAHA

Transfer na letiště, odlet z Tel Avivu do Prahy. Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha
 • 11 noclehů v 3* hotelech během okruhu
 • letištní taxy
 • 10 snídaní, 11 večeří
 • veškeré autobusové transfery během okruhu
 • služby česky mluvícího průvodce (min. 16 osob)
 • služby místních průvodců po trase
 • asistenci partnerské CK z Izraele
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • spropitné cca 70,- USD
 • fakultativní výlet do jordánské Petry 5.800,- Kč
 • vízum do Jordánska 500,- Kč
 • výlety a vstupy mimo uvedený program

Poznámka: Změna programu a letových časů vyhrazena. Při počtu 15 a méně účastníků ceny na vyžádání.

On line objednávka zájezdu

Cena: 53 990,- Kč
Termín: 15. 10. - 26. 10. 2014 Dní/nocí: 12 / 11
Doprava: letecky Strava: polopenze Ubytování: 3*
Poznámka:
Minimum: 16 osob

Platba kartou

Vyhledávání zájezdů

Rozšířené hledání

Fulltextové vyhledávání

Katalogy ESO travel Newsletter Dovolená 2014 - Novinky emailem Facebook

GO parking

Velký okruh Mexikem

21. 10. - 06. 11.

Velký okruh Mexikem

76 990,- Kč

Vás upoutá barvitostí a pestrostí folklóru. Poznáte nejzajímavější...

Perly Indonésie

26. 09. - 12. 10.

Perly Indonésie

67 990,- Kč

Cesta zemí pagod, chrámových komplexů, pohádkových údolí, mýtického baronga...

Metropole východu USA a Kanady

03. 09. - 17. 09.

Metropole východu USA a Kanady

57 990,-

64 990,- Kč

Zájezd kombinuje půvab a neopakovatelnou atmosféru východních měst USA a Kanady...

Města a příroda západu USA

19. 09. - 30. 09.

Města a příroda západu USA

48 990,-

56 990,- Kč

Poznejte ikony Ameriky: San Francisko, Los Angeles, Las Vegas. Přidejte Grand Canyon...

Srí Lanka - Indie

08. 11. - 22. 11.

Srí Lanka - Indie

66 990,- Kč

Kombinovaný zájezd s důrazem na poznání přírodních zajímavostí zemí...

Okruh Marokem

06. 09. - 16. 09.

Okruh Marokem

38 690,-

42 990,- Kč

Památky z dob starověkého Říma, ze sultánských časů, po stopách obchodu s ...

Města a příroda východu USA

26. 09. - 05. 10.

Města a příroda východu USA

48 990,-

53 990,- Kč

Velmi populární trasa pokrývající severovýchod USA, legendární Niagaru a řadu...

Čína - Perly říše středu

24. 09. - 07. 10.

Čína - Perly říše středu

43 990,-

47 990,- Kč

Projdete se po Velké zdi, prohlédnete si kdysi nejbohatší město světa Xi’an se...

Velký okruh Čínou

17. 09. - 01. 10.

Velký okruh Čínou

68 990,-

74 990,- Kč

Historické památky Xi’anu a Pekingu, přírodní divy Guilinu, moderní tváře...

Americký západ - zlatý okruh

30. 09. - 15. 10.

Americký západ - zlatý okruh

64 990,-

67 990,- Kč

Vysoká horstva, strhující krajina rudých skal či třpytivá velkoměsta...

Vzhůru do Yellowstonu

01. 09. - 18. 09.

Vzhůru do Yellowstonu

59 990,-

73 990,- Kč

Deštné pralesy, divoký Pacifik, majestátní vulkány, horská jezera a přírodní...

Okruh středním Japonskem

23. 09. - 02. 10.

Okruh středním Japonskem

69 990,-

74 990,- Kč

Navštivte zemi vycházejícího slunce, světovou velmoc, která si bedlivě...

Velký okruh po Izraeli

15. 10. - 26. 10.

Velký okruh po Izraeli

53 990,- Kč

Objevte svatou zemi, z níž vzešla velká náboženství i kulturní tradice....

Copyright © 1994 - 2014 Cestovní kancelář ESO travel a.s., všechna práva vyhrazena Aira GROUP, Outsourcing IT

Exotická dovolená | Dovolená first minute | Zájezdy | Zimní dovolená | Dovolená last minute | Kuba last minute | Thajsko last minute | Amerika: zájezdy USA

ttg ocenění

Ocenění udělená odborným časopisem TTG:
Nejlepší touroperátor pro Asii, Austrálii a Oceánii pro rok 2013
2. nejlepší touroperátor pro Ameriku pro rok 2013
3. nejlepší touroperátor pro Afriku pro rok 2013

Esotravel na Facebooku 100 nej ocenění

Esotravel » Poznávací zájezdy » Izrael » Velký okruh po Izraeli